Tämän sivun alkukielistä versiota hollanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: ranska.

1 - Consultarea unui avocat

Este foarte important să obțineți consiliere independentă din partea unui avocat atunci când sunteți implicat în orice mod într-o procedură penală. Fișele informative precizează când și în ce circumstanțe aveți dreptul de a fi reprezentat de un avocat. De asemenea, acestea prezintă modul în care veți fi asistat de avocat. Prezenta fișă informativă generală vă arată cum puteți găsi un avocat și cum vor fi acoperite onorariile avocatului dacă dumneavoastră nu le puteți achita.

Cum găsiți un avocat?

Fiecare avocat belgian aparține de baroul arondismentului judiciar unde este situat cabinetul său. La Bruxelles, acesta este format din două ordine, unul grupând avocații francofoni, celălalt - avocații de limbă olandeză.

Ordinul barourilor francofone și germanofone (OBFG) cuprinde barourile din Regiunea Valonă și ordinul francez din Bruxelles.

Ordinul olandez din capitală și barourile flamande sunt grupate în „Orde van de Vlaamse Balies” (O.V.B.)

Lista avocaților este disponibilă în Paginile albe sau în Paginile aurii sau pe internet (Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttps://avocats.be sau Linkul se deschide într-o fereastră nouăhttp://www.advocaat.be/). Puteți găsi un avocat care este specializat în apărarea persoanelor urmărite în fața instanțelor penale, recurgând la căutarea în funcție de „materia preferențială („matière préférentielle” în limba franceză, „voorkeurmater” în limba olandeză), rubrica „drept penal („droit pénal” în limba franceză, „strafrecht” în limba olandeză).

Puteți găsi un avocat și în apropierea domiciliului dumneavoastră, efectuând o căutare în funcție de comună sau arondisment judiciar.

Secretariatul fiecărui barou vă poate pune, de asemenea, la dispoziție lista avocaților săi.

De asemenea, puteți contacta în mod direct un avocat care v-a fost recomandat, prin poștă, poștă electronică sau pe cale telefonică.

Cum este remunerat un avocat?

În general, dumneavoastră sunteți cel care remunerează avocatul. Vi se poate solicita un acont înaintea oricărei intervenții. Legea nu stabilește cuantumul onorariilor. Totuși, avocatul vă poate informa din timp cu privire la modul în care își stabilește valoarea serviciilor: tarif orar aplicat în funcție de timpul alocat apărării dumneavoastră sau sumă forfetară în funcție de prestație (consultație, lectura dosarului, pledoarie etc.).

La aceasta se adaugă cheltuielile suportate de cabinetul său și costurile plătite administrației judiciare.

Dacă nu dispuneți de resursele necesare pentru a vă plăti avocatul, puteți solicita asistență juridică gratuită Biroului de Asistență Juridică de care aparține avocatul dumneavoastră. Lista birourilor din fiecare arondisment este disponibilă pe internet :

Dacă beneficiați de ajutor social de la CPAS (Centrul Public de Ajutor Social), de venit garantat persoanelor în vârstă, de alocații de înlocuire a veniturilor pentru persoanele cu handicap, dacă aveți în îngrijire un copil care beneficiază de prestații familiale garantate, dacă sunteți locatar al unei locuințe sociale, minor, supraîndatorat (regulament judiciar colectiv), deținut, inculpat convocat prin proces-verbal sau bolnav psihic, veți obține ajutorul unui avocat cu titlu gratuit.

Aceasta se aplică și dacă locuiți singur, iar venitul dumneavoastră lunar este inferior sumei de 860 EUR sau dacă locuiți împreună cu alte persoane, iar totalul veniturilor persoanelor majore care locuiesc împreună cu dumneavoastră este mai mic de 1 104 EUR (plus 145,16 EUR pentru fiecare persoană aflată în îngrijire).

Ultima actualizare: 07/03/2012

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Tämän sivun alkukielistä versiota hollanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: ranska.

2 - Drepturile mele în timpul anchetei și al cercetării înainte de trimiterea cazului în fața tribunalului/curții

Care este scopul anchetei și al cercetării penale?

Acestea au drept scop colectarea elementelor de probă care stabilesc infracțiunea și verificarea elementelor care pot disculpa persoana suspectată sau care pot dovedi că nu există o infracțiune.

Care sunt etapele anchetei și ale cercetării? Cine execută fiecare dintre etape?

Poliția cercetează infracțiunile, autorii acestora și adună elementele de probă.

Atunci când suspectează existența unei infracțiuni, aceasta îl previne pe procurorul regelui, care decide:

 • fie să claseze cazul fără urmări;
 • fie să continue ancheta el însuși (informare);
 • fie să sesizeze un judecător de instrucție, solicitându-i să efectueze o anchetă cu privire la o situație specifică, nu cu privire la o anumită persoană (cercetare).

Procurorul regelui are competențe mai reduse decât cele ale judecătorului de instrucție. Judecătorul de instrucție sau procurorul regelui conduc ancheta și emit ordine către agenții de poliție care efectuează sarcinile de investigare indicate (audieri, percheziții, prelevare de ADN etc.)

La finalul anchetei

Dacă dosarul se află în etapa de informare, procurorul regelui poate:

 • să claseze cazul fără urmări;
 • să propună o tranzacție judiciară: încetarea acțiunii publice (fără urmărire penală) în schimbul unei sume de bani (procedură clasică în cazul încălcărilor Codului rutier);
 • să propună o mediere judiciară pentru infracțiunile minore: fără urmărire în justiție, însă autorul trebuie să despăgubească victima și, dacă este cazul, să urmeze un tratament sau cursuri de formare;
 • să citeze în mod direct suspectul în fața unui judecător de fond;
 • să convoace inculpatul în fața unei instanțe de judecată prin proces-verbal: convocarea este remisă inculpatului în momentul arestării acestuia (pentru o durată maximă de 24 de ore) sau este prezentată procurorului regelui, în scopul accelerării procedurii.

Dacă dosarul este în etapa de cercetare, acesta este comunicat Parchetului, care va formula concluziile finale. Ulterior, inculpatul are posibilitatea de a-și citi dosarul. Acesta este convocat în fața Camerei de consiliu care, după audierea raportului de anchetă al judecătorului de instrucție, a eventualelor părți civile (victime), a rechizitoriului Parchetului și a pledoariei apărării, poate:

 • fie să retrimită dosarul către judecătorul de instrucție pentru o anchetă suplimentară;
 • fie, în cazul în care ancheta este completă:
 • să acorde suspendarea pronunțării sentinței atunci când dezbaterile publice pot aduce prejudicii inculpatului;
 • să pronunțe internarea într-o instituție de protecție socială în cazul în care persoana a comis infracțiunea într-o stare gravă de dezechilibru mintal, care a făcut-o incapabilă să își controleze actele în momentul comiterii și încă se mai află în această stare;
 • să trimită dosarul pentru judecare în fața instanței competente (tribunal de poliție sau corecțional); în cazul în care Camera de consiliu consideră că faptele sunt de competența Curții cu jurați, aceasta emite o ordonanță de transmitere a elementelor de probă către procurorul regelui, întrucât numai Camera de punere sub acuzare poate sesiza tribunalul penal.

Dreptul inculpatului de a introduce o cale de atac, limitat la anumite aspecte procedurale, se exercită în fața Camerei de punere sub acuzare.

Pe durata anchetei, judecătorul de instrucție poate emite un mandat de arestare în anumite condiții:

 • existența unor indicii grave de vinovăție;
 • fapte pedepsibile cu cel puțin un an de închisoare;
 • și necesitatea absolută de securitate publică.

Dacă pedeapsa maximă aplicabilă nu depășește cincisprezece ani de închisoare, mandatul nu poate fi eliberat decât în cazul în care există motive serioase de a suspecta riscul sustragerii de la procedură, al unei recidive, al unei dispariții a elementelor de probă sau al unei înțelegeri cu persoane terțe.

Inculpatul va compărea în fața Camerei de consiliu în termen de cinci zile de la emiterea mandatului și ulterior în fiecare lună, până la încheierea cercetării (trimestrial, dacă infracțiunea nu poate face obiectul procedurii corecționale).

Drepturile mele în timpul anchetei și al cercetării

Arestarea și interogatoriul efectuat de poliție (1)

În ce cazuri și pentru cât timp pot fi privat de libertate de către poliție?

Puteți fi privat de libertate în caz de flagrant delict sau de comitere a unei crime sau la solicitarea procurorului regelui sau a judecătorului de instrucție, dacă există indicii grave de vinovăție. Privarea de libertate de către poliție nu poate depăși 24 de ore.

Pot fi percheziționat?

Da, în momentul arestării sau în cazul în care există motive să se creadă că purtați o armă sau un obiect periculos sau dacă ordinea publică este amenințată.

Poate poliția să intre în locuința mea?

Da, în caz de flagrant delict sau cu consimțământul dumneavoastră.

Biroul sau mașina mea pot fi percheziționate?

Da, la fel ca și domiciliul dumneavoastră. Cu toate acestea, anumite locuri sunt inviolabile, iar altele sunt protejate în mod special: percheziționarea acestora impune o anumită procedură (biroul unui diplomat, al unui parlamentar, locuri aparținând depozitarilor unor secrete profesionale etc.).

Mașina dumneavoastră poate fi percheziționată dacă există motive să se creadă că a servit la comiterea unei infracțiuni, la transportarea persoanelor căutate, a documentelor incriminatoare sau a elementelor de probă, sau a unor obiecte periculoase pentru ordinea publică.

Pot să contactez un membru al familiei mele, un prieten, un medic, un membru al ambasadei țării mele?

În cazul în care agenții de poliție consideră că este util sau în cazul în care formulați o cerere în acest sens, veți fi examinat de către un medic. În această etapă, agenții de poliție decid dacă aveți sau nu dreptul de a telefona. Dacă sunteți minor, agentul de poliție este obligat să informeze în scris sau pe cale orală și în cele mai mici detalii părinții, tutorele sau persoana care se ocupă de dumneavoastră.

Ce drepturi am în ceea ce privește audierea de către poliție?

Aveți dreptul de a păstra tăcerea și de a nu vă incrimina, și anume de a nu colabora la producerea dovezilor împotriva dumneavoastră.

La începutul audierii, vi se vor comunica următoarele:

 • puteți cere ca toate întrebările care vă sunt adresate și răspunsurile pe care le oferiți să fie consemnate exact cum au fost formulate;
 • puteți cere să se procedeze la un anumit act de informare sau audiere;
 • declarațiile dumneavoastră pot fi utilizate ca dovezi în justiție.

Puteți utiliza documentele aflate în posesia dumneavoastră, fără ca acest aspect să determine amânarea interogatoriului. Puteți, pe parcursul interogatoriului sau ulterior, să solicitați ca aceste documente să fie anexate la procesul-verbal al audierii sau depuse la grefă.

La finalul audierii, vi se oferă procesul-verbal spre lectură, cu excepția cazului în care solicitați să vă fie citit. Sunteți întrebat dacă declarațiile dumneavoastră necesită corecturi sau completări.

Dacă doriți să vă exprimați în altă limbă decât limba de procedură, se face apel la un interpret autorizat, declarațiile dumneavoastră sunt consemnate în limba în care sunt date sau sunteți rugat să vă scrieți singur(ă) declarația. Dacă interogatoriul are loc cu ajutorul unui interpret, identitatea și calitatea acestuia sunt menționate.

Veți fi informat de faptul că o copie a celor consemnate în timpul audierii dumneavoastră vă este furnizată în mod gratuit.

Se vor solicita informații cu privire la cazierul meu judiciar?

Serviciile de poliție au acces la cazierul central.

Mă poate asista avocatul meu?

Avocatul dumneavoastră nu poate asista la nicio audiere și nu vă poate întâlni în timpul perioadei de privare de libertate de 24 de ore.

Dosarul în faza de informare (2)

Ancheta este condusă de procurorul regelui. Informarea preliminară are caracter inchizitoriu: este secretă, scrisă și non-contradictorie.

Ce poate face procurorul regelui în timpul fazei de informare?

Sub rezerva excepțiilor legale, actele de informare nu pot comporta niciun act de constrângere, nici nu pot prejudicia drepturile și libertățile individuale. Confiscările de bunuri sunt posibile în anumite condiții.

Procurorul regelui poate, între altele:

 • să meargă la locul faptelor;
 • să interogheze sau să solicite poliției să interogheze suspecți, martori;
 • să ordone arestarea unei persoane (cu excepția flagrantului delict) pentru 24 de ore;
 • să ordone efectuarea unei analize ADN cu acordul suspectului;
 • să intercepteze și să confiște corespondența (dar fără să o deschidă);
 • să obțină informații bancare, în anumite condiții;
 • să procedeze la percheziții în caz de flagrant delict sau cu consimțământul persoanei care deține calitatea de proprietar real al locației;
 • să procedeze la aplicarea unor metode particulare de cercetare care pot deveni foarte intruzive.

Ce pot face dacă un act de informare îmi afectează drepturile?

Aveți posibilitatea de a solicita suprimarea acestuia printr-o cerere motivată, de exemplu, aplicarea unor măsuri penale provizorii, în cazul în care bunurile dumneavoastră sunt sechestrate ca probe incriminatoare. Procurorul regelui trebuie să se pronunțe într-un interval de 15 zile. În cazul în care nu primiți un răspuns sau primiți un răspuns negativ, puteți introduce un recurs în fața Camerei de punere sub acuzare.

De asemenea, în acest caz puteți cere procurorului regelui să autorizeze Organismul central de sechestrare și confiscare în scopul vânzării bunului, sau restituirea acestuia în schimbul unei cauțiuni.

Pot avea acces la dosar?

Contrar regimului cercetării, nicio regulă specială nu prevede comunicarea totală sau parțială a dosarului părților în cauză în faza de informare. Aveți posibilitatea de a adresa cererea de acces la dosar procurorului regelui, care are puterea discreționară de a accepta sau de a refuza.

Pot influența situația dosarului?

Nu. Procurorul regelui este singurul care va lua decizia de a clasa cazul fără urmări, de a se adresa unui judecător de instrucție, de a vă cita sau de a vă convoca prin proces-verbal în fața tribunalului de fond sau de a vă propune un mod alternativ de stingere a acțiunii publice (negociere sau mediere: în acest caz, nu va avea loc un proces dacă plătiți amenda sau dacă respectați condițiile impuse în cadrul medierii).

Dosarul în faza de cercetare (3)

Cercetarea este efectuată sub conducerea și autoritatea judecătorului de instrucție, notificat de către procurorul regelui sau de victima presupusă a unei infracțiuni, prin intermediul unei plângeri cu constituire de parte civilă.

Care sunt procedurile la care poate recurge un judecător de instrucție?

Acesta poate face uz de toate procedurile pe care le poate utiliza procurorul regelui și de mijloace de constrângere importante: emiterea unui mandat de arestare, interceptarea convorbirilor telefonice, percheziții fără consimțământ, anumite metode de cercetare mai extinse etc.

Trebuie să fiu audiat de judecătorul de instrucție?

Interogatoriul efectuat de judecătorul de instrucție nu este obligatoriu decât în cazul emiterii unui mandat de arestare.

Judecătorul trebuie să îmi semnaleze existența unui dosar?

În principiu, judecătorul trebuie să vă acuze în cazul în care există indicii grave de culpabilitate împotriva dumneavoastră. Acuzarea are loc în urma unei audieri sau prin corespondență și aveți dreptul de a solicita acces la dosarul penal și dreptul de a solicita măsuri de cercetare complementare.

Judecătorul poate ordona interceptarea convorbirilor mele telefonice?

Da, cu respectarea unor condiții legale foarte precise.

Mă pot opune unei percheziții?

Domiciliul dumneavoastră poate fi percheziționat dacă judecătorul a semnat un mandat de percheziție și dacă percheziția are loc între orele 5.00 - 21.00, cu excepția cazurilor speciale.

Judecătorul mă poate constrânge din punct de vedere fizic în scopul prelevării de ADN?

Da, în anumite condiții.

Ce pot face împotriva unei cercetări care îmi lezează drepturile?

Puteți solicita aplicarea unor măsuri penale provizorii (a se vedea secțiunea „Informare”).

Pot avea acces la dosar pe durata anchetei?

Dacă sunteți inculpat fără a fi privat de libertate, puteți solicita accesul la dosar printr-o cerere adresată judecătorului de instrucție, care poate refuza accesul, dar acesta trebuie să își motiveze refuzul. În cazul în care nu primiți un răspuns sau primiți un răspuns negativ, aveți posibilitatea de a iniția un recurs în fața Camerei de punere sub acuzare.

Pot solicita aplicarea anumitor proceduri de investigare?

Da, indiferent dacă sunteți sau nu privat de libertate. Puteți solicita aceste proceduri printr-o cerere. Judecătorul de instrucție poate să refuze cererea, dacă estimează că măsura este indispensabilă manifestării adevărului sau poate prejudicia cercetarea. Există posibilitatea exercitării unei căi de atac.

Caz particular: arestarea preventivă (4)

Cum trebuie să aibă loc interogatoriul în fața judecătorului?

Un interogatoriu prealabil emiterii unui mandat de arestare trebuie să aibă loc în cele 24 de ore de privare de libertate, sub sancțiunea nulității mandatului de arestare. Interogatoriul trebuie să vizeze, în special, posibilitatea emiterii unui mandat și faptele imputate.

Avocatul dumneavoastră nu poate fi prezent.

Pot fi audiat ulterior de către judecător?

Puteți solicita un interogatoriu recapitulativ. Acesta este singurul interogatoriu la care poate participa avocatul dumneavoastră.

Când îmi pot vedea avocatul?

După prima audiere în fața judecătorului de instrucție.

Pot contesta legalitatea sau motivele mandatului de arestare?

Nu puteți exercita o cale de atac împotriva deciziei de plasare sub mandat de arestare.

În termen de cinci zile de la emiterea mandatului, veți apărea în fața Camerei de consiliu. În ziua anterioară audierii, veți avea acces la dosarul dumneavoastră. Repunerea în libertate poate fi solicitată de către avocatul dumneavoastră sau de către dumneavoastră.

Avocatul dumneavoastră va putea ridica obiecții privind nereguli în legătură cu mandatul numai cu ocazia acestei prime înfățișări înaintea Camerei de consiliu (și în exercitarea unei căi de atac). Dacă mandatul de arestare este confirmat, dispuneți de dreptul de a exercita o cale de atac. Vă veți prezenta în fața Camerei de punere sub acuzare în termen de 15 zile. În cazul în care acest interval nu este respectat, veți fi imediat repus în libertate.

Confirmarea detenției este valabilă pentru o lună (sau trei luni). Veți putea, la fiecare audiere, să contestați oportunitatea mandatului de arestare și/sau indiciile grave de culpabilitate. Dosarul vă va fi pus la dispoziție cu două zile înainte de fiecare înfățișare.

Pot comunica cu persoane terțe pe durata detenției?

Puteți comunica întotdeauna cu avocatul dumneavoastră.

În schimb, judecătorul de instrucție vă poate interzice să comunicați cu orice altă persoană timp de maximum trei zile.

Când pot fi repus în libertate?

În orice moment de către judecătorul de instrucție sau prin decizia autorităților de instrucție cu ocazia înfățișării. Eliberarea poate avea loc în mod condiționat sau pe cauțiune.

Sunt resortisant al altei țări. Trebuie să fiu prezent pe durata cercetării?

Un mandat de arestare poate fi emis dacă există riscul de sustragere din fața justiției. Judecătorul de instrucție sau autoritățile de instrucție vă pot elibera pe cauțiune. Veți recupera suma de bani plătită dacă vă veți prezenta în toate fazele procedurii.

În cazul în care veți fi lăsat în libertate, vi se va solicita să fiți prezent la audieri și, în principiu, în fața instanței de fond. Judecătorul de instrucție poate să vă impună, prin ordonanță de punere în libertate în anumite condiții, să nu părăsiți țara. Aceste condiții pot fi prelungite pe o perioadă de trei luni. Puteți contesta aceste condiții în fața Camerei de consiliu.

Încheierea cercetării (5)

Ce pot face dacă ancheta durează prea mult?

După un an, puteți sesiza Camera de punere sub acuzare printr-o cerere motivată, iar aceasta va controla derularea anchetei.

Capetele de acuzare/inculpare pot fi modificate înainte de proces?

Procurorul regelui lecturează dosarul comunicat de către judecător și stabilește capetele de acuzare pentru care inculpatul trebuie, în opinia sa, să răspundă în fața tribunalului. De asemenea, acesta poate concluziona netrimiterea în judecată sau poate solicita judecătorului efectuarea unor proceduri de anchetă suplimentare. Încadrarea penală mai poate fi schimbată înainte de proces de procurorul regelui sau de Camera de consiliu care decide situația dosarului.

 

Pot pleda vinovat înainte de proces pentru toate capetele de acuzare/inculpare sau pentru o parte dintre acestea?

Nu, vi se acordă prezumția de nevinovăție până la condamnarea definitivă de către un tribunal de fond.

Cum are loc închiderea dosarului?

Camera de consiliu decide după audierea raportului judecătorului de instrucție, a eventualei părți civile, a procurorului și a apărării:

 • să trimită inculpatul în fața instanței competente;
 • să pronunțe netrimiterea în judecată;
 • să acorde suspendarea pronunțării sentinței: faptele sunt declarate stabilite, dar nu se pronunță nicio pedeapsă. Judecătorul hotărăște un termen de încercare, care poate fi însoțit de condiții obligatorii;
 • să aplice legea protecției sociale (detenție).

Care sunt drepturile mele în această fază?

Puteți lectura dosarul și obține o copie a documentelor înainte de audierea în fața Camerei de consiliu. Puteți, de asemenea, să solicitați, printr-o cerere, proceduri de anchetă complementare. Dacă judecătorul de instrucție refuză efectuarea acestora, aveți dreptul la un recurs în fața Camerei de punere sub acuzare.

Pot exercita o cale de atac?

Nu puteți exercita o cale de atac cu privire la o ordonanță de trimitere, în afara cazului în care există nereguli, omisiuni sau în cazul în care nulitatea afectează procedura de cercetare, obținerea probelor sau ordonanța de trimitere, dacă invocați o cauză de inadmisibilitate sau de stingere a acțiunii publice.

Mi se poate imputa o infracțiune pentru care am fost deja urmărit într-un alt stat membru al Uniunii Europene?

În principiu nu.

Ultima actualizare: 07/03/2012

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Tämän sivun alkukielistä versiota ranska on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: hollanti.

3 - Drepturile mele în fața tribunalului/curții

Unde se va ține procesul?

 • Tribunalul de poliție judecă faptele cele mai puțin grave [contravenții pedepsite cu amenzi de la 1 la 25 EUR (încălcări ale Codului rural etc.) și toate încălcările Codului rutier (accidente soldate cu morți etc.];
 • Tribunalul corecțional judecă delictele sau infracțiunile de natură corecțională (cele pentru care pot fi reținute de la început circumstanțe atenuante);
 • Tribunalul judecă infracțiunile cele mai grave (cele pentru care circumstanțele atenuante nu pot fi luate în considerare sau nu se dorește acest lucru).

Procesul va fi public?

În principiu, procesul este public și are loc într-o sală accesibilă tuturor (public divers, jurnaliști), cu excepția cazului în care acest lucru este imposibil din motive de securitate.

În cazul comiterii unei infracțiuni contra moravurilor (viol etc.), puteți cere tribunalului să organizeze audierea în ședință secretă, și anume să permită accesul în sala de audieri numai persoanelor vizate de proces.

În cazul în care obiectul procesului este luarea unei hotărâri privind internarea unui delincvent iresponsabil de acțiunile sale din cauza unei stări grave de dezechilibru mintal, acesta poate cere audierea în ședință secretă, la care Ministerul Public se poate opune.

De cine va fi judecată cauza?

Judecătorii de profesie, în fața tribunalului de poliție sau corecțional. În schimb, în fața Curții cu jurați, 12 jurați se vor pronunța asupra vinovăției acuzatului. Aceștia vor hotărî ulterior pedeapsa, împreună cu trei magistrați.

Capetele de acuzare sau inculpare pot fi modificate în timpul procesului?

Faptele imputate pot fi analizate în mod diferit de către Parchet și de către judecător. De exemplu, dacă ați spart geamul unei mașini, Parchetul vă poate urmări în justiție pentru tentativă de furt, deși, în realitate, dumneavoastră aveați numai intenția de a-l sparge. Tribunalul poate califica această faptă în mod diferit și o poate considera ca degradare a bunului. Totuși, tribunalul trebuie să vă avertizeze cu privire la aceasta, pentru a vă permite să vă apărați pe această nouă bază.

Ce se întâmplă dacă, în timpul procesului, pledez vinovat pentru toate capetele de acuzare/inculpare sau pentru o parte a acestora?

Pedeapsa nu va fi diminuată din oficiu.

Care sunt drepturile mele în timpul procesului?

Trebuie să fiu prezent la proces? Trebuie să fiu prezent pe durata întregului proces?

Aveți posibilitatea de a fi reprezentat de un avocat. În mod excepțional, trebuie să vă prezentați personal în cazul în care tribunalul a decis astfel printr-o ordonanță pe care trebuie să v-o înmâneze înaintea audierii.

Procesul poate avea loc în lipsa mea?

Dacă nu sunteți prezent sau reprezentat de un avocat pentru a răspunde la acuzații, procesul va avea loc fără dumneavoastră și veți judecat în lipsă.

Dacă locuiesc în alt stat membru, pot participa prin videoconferință?

Nu.

Voi fi asistat de un interpret în cazul în care nu înțeleg limba judecătorului?

Da.

Am nevoie de un avocat?

Nu, cu excepția cazului în care vă aflați în fața Curții cu jurați.

Mi se va desemna un avocat?

Da, în anumite condiții (a se vedea Linkul se deschide într-o fereastră nouăfișa 1).

Îmi pot schimba avocatul?

Da, chiar și fără justificare.

Pot să îmi exprim punctul de vedere în cadrul procesului?

Da.

Trebuie să vorbesc la proces?

Nu este obligatoriu.

Care vor fi consecințele în cazul în care nu spun adevărul în timpul procesului?

Aveți dreptul de a nu vă incrimina și de a vă elabora strategia de apărare așa cum credeți de cuviință. Aceasta include, de asemenea, dreptul de a păstra tăcerea.

Care sunt drepturile mele în legătură cu probele invocate împotriva mea?

Pot contesta probele prezentate împotriva mea?

Da.

Cum?

Solicitând judecătorului în timpul audierii să dispună efectuarea altor investigații.

De ce?

Pentru a demonstra caracterul neverosimil al acuzației.

Ce tip de probe pot prezenta în favoarea mea?

Depunerea oricărui document, solicitarea unei contraexpertize, audierea unui nou martor etc.

Pot folosi serviciile unui detectiv privat pentru a obține probe în favoarea mea?

Da.

Sunt acceptate astfel de probe?

Da.

Pot ruga martorii să vorbească în favoarea mea?

Da.

Eu sau avocatul meu putem adresa altor martori întrebări privind cauza?

Da, prin intermediul poliției sau al judecătorului.

Eu sau avocatul meu putem contesta afirmațiile acestora?

Da.

Informațiile cu privire la cazierul meu judiciar vor fi luate în considerare?

Da.

 • Ce fel de informații?

Condamnările anterioare.

 • În ce circumstanțe? În ce fază?

Acestea permit dublarea plafonului pedepsei maxime și pot reprezenta un impediment pentru măsurile favorabile.

 • Condamnările anterioare într-un alt stat membru vor fi luate în considerare?

Da, acestea pot fi transmise judecătorului.

Ce se va întâmpla la finalul procesului?

Care sunt rezultatele posibile ale procesului?

 • renunțarea la urmărirea în justiție, dacă nu a fost respectată o regulă importantă. Un nou proces rămâne totuși posibil;
 • achitarea, în cazul în care nu există suficiente elemente pentru a vă demonstra vinovăția dincolo de orice îndoială rezonabilă.
 • condamnarea.

În cazul unei condamnări, judecătorul poate alege între 5 alternative, în funcție de natura infracțiunilor și de antecedentele dumneavoastră penale:

 • pedeapsa cu închisoarea;
 • munca în folosul comunității: îndeplinirea, timp de un an, a unei munci neremunerate în folosul comunității, sub sancțiunea de a fi pasibil de o pedeapsă cu închisoarea sau amendă;
 • pedeapsa cu amendă;
 • amânarea executării condamnării sau suspendarea pronunțării sentinței, însoțite sau nu de condiții probatorii (necomiterea altor infracțiuni, participarea la un curs de formare, interzicerea frecventării în continuare a anumitor locuri etc.) pe o perioadă cuprinsă între 1-5 ani;
 • simpla declarație a vinovăției.

Care este rolul victimei în timpul procesului?

Victima își poate exprima punctul de vedere asupra faptelor care o vizează și poate cere o reparație pecuniară.

Cum?

Pe cale verbală sau prin depunerea unei note scrise.

În ce fază?

La audiere, imediat după ce v-au fost adresate întrebări de către judecător.

Pentru o informare mai completă, a se vedea fișele cu privire la drepturile victimelor.

Linkuri relevante

Linkul se deschide într-o fereastră nouăAdresele instanțelor judecătorești

Linkul se deschide într-o fereastră nouăSite-ul Ministerului Justiției

Linkul se deschide într-o fereastră nouăAdresele penitenciarelor

Ultima actualizare: 07/03/2012

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Tämän sivun alkukielistä versiota hollanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: ranska.

4 - Drepturile mele după pronunțarea hotărârii tribunalului/curții

Pot să exercit o cale de atac?

Pot să exercit o cale de atac împotriva pedepsei aplicate printr-o hotărâre pronunțată în urma unui proces?

Hotărârea pronunțată în absența dumneavoastră sau atunci când nu ați fost reprezentat de un avocat este emisă în lipsă. Există o cale de atac specifică, și anume contestarea, care este întotdeauna prevăzută. Apelul este, de asemenea, posibil.

Dacă a fost pronunțată în prezența dumneavoastră, hotărârea este contradictorie. Calea de atac disponibilă este apelul, prevăzut numai când hotărârea este pronunțată de un tribunal. Prin urmare, nu se poate face apel împotriva hotărârilor pronunțate de Curtea de apel și de Curtea cu jurați.

Cum? În fața cărei instanțe?

Dacă vă aflați în detenție, contestarea și apelul pot fi introduse la grefa închisorii. Dacă vă aflați în libertate, contestarea se realizează cu ajutorul unui executor judecătoresc, în timp ce apelul trebuie să fie declarat la grefa tribunalului care a pronunțat hotărârea.

În ce termen?

Calea de atac trebuie să fie introdusă în primele 15 zile.

 • termenul de contestare începe să curgă din ziua următoare celei în care se ia la cunoștință de comunicarea în scris a hotărârii (notificarea hotărârii);
 • termenul de apel începe să curgă din ziua următoare zilei audierii în cursul căreia s-a pronunțat hotărârea.

Care sunt motivele exercitării unei căi de atac?

Un dezacord asupra faptelor declarate stabilite sau asupra motivelor de drept.

Ce se va întâmpla dacă exercit o cale de atac?

Ce se va întâmpla dacă sunt în închisoare când exercit o cale de atac?

În cazul în care calea de atac vizează cauza pentru care sunteți privat de libertate și dacă ați fost condamnat la o pedeapsă cu închisoarea, veți rămâne în detenție până la pronunțarea unei noi hotărâri. O cerere de repunere în libertate temporară se poate depune pe durata acestui nou proces.

Dacă vă aflați în detenție pentru o altă cauză, recursul nu va avea nicio influență asupra detenției dumneavoastră.

Cât timp trebuie să treacă până la audierea căii de atac?

Contestarea este audiată în primele 15 zile de la introducerea căii de atac în cazul în care vă aflați în libertate sau în primele 3 zile dacă vă aflați în detenție. Apelul este stabilit în termen de 60 de zile de la introducerea căii de atac, cel târziu.

Voi putea prezenta probe noi în calea de atac?

Da.

Care sunt regulile aplicabile?

Aceleași reguli ca în fața primului judecător (a se vedea Linkul se deschide într-o fereastră nouăfișa 3).

Ce se va întâmpla la audierea căii de atac?

Judecătorul va examina mai întâi dacă s-a introdus în termen calea de atac, apoi va judeca din nou faptele prezentate și eventuala pedeapsă.

Care ar putea fi hotărârea tribunalului/curții?

Ce se va întâmpla în cazul acceptării/respingerii căii de atac?

În cazul acceptării contestării sau a apelului, există 2 ipoteze:

 • renunțarea la urmărirea în justiție sau achitarea, implicând eliberarea dumneavoastră imediată în cazul detenției;
 • o condamnare la o pedeapsă inferioară.

În cazul respingerii căii de atac,

 • în contestare, condamnarea este confirmată, dar nu va fi agravată;
 • în apel, condamnarea poate fi confirmată sau agravată.

Am dreptul de a exercita o cale de atac împotriva unei hotărâri pronunțate de o instanță superioare/altă instanță?

Apelul este posibil împotriva hotărârii pronunțate în contestare de către un tribunal, în fața instanței de apel. Un recurs în anulare poate fi introdus în termen de 15 zile în fața Curții de Casație împotriva hotărârii pronunțate în apel prin declarație la grefa instanței de apel. Acesta nu va suspenda executarea condamnării.

În ce circumstanțe?

Recursul în anulare poate fi justificat numai în caz de încălcare a dreptului sau a procedurii.

Dacă prima hotărâre a fost incorectă, voi primi o despăgubire?

Da, dacă v-ați aflat în detenție ca urmare a hotărârii pronunțate în cauza respectivă.

Ce fel de despăgubire?

O despăgubire pentru compensarea daunelor suportate din cauza detenției.

Cum?

Prin cerere scrisă adresată Serviciului Public Federal de Justiție.

În cazul acceptării căii de atac pe care am exercitat-o, condamnarea va rămâne în cazierul meu judiciar?

Nu.

Când este definitivă o condamnare?

Atunci când nu se introduce nicio contestare în termen 15 zile de la notificarea condamnării pronunțate în lipsă.

Atunci când nu a fost introdus un apel nici de către dumneavoastră, nici de către Parchet în termen de 25 de zile de la pronunțarea condamnării.

Sunt resortisant al altui stat membru, pot fi returnat după încheierea procesului desfășurat în Belgia?

Da.

Transferarea este automată?

Nu, este necesar acordul Belgiei și al celuilalt stat.

În ce circumstanțe?

 • primul caz: pentru a executa în țara dumneavoastră de origine condamnarea pronunțată în Belgia, care nu poate face obiectul unei căi de atac, la pedeapsă cu închisoarea de cel puțin 6 luni (a se vedea de asemenea: Linkul se deschide într-o fereastră nouăJustiția de la A la Z)

a) cu acordul dumneavoastră, numai dacă aveți un permis de ședere în Belgia. A se vedea Linkul se deschide într-o fereastră nouăconvenția europeană;

b) fără acordul dumneavoastră dacă nu (mai) aveți un permis de ședere în Belgia (a se vedea Linkul se deschide într-o fereastră nouăconvenția europeană) sau dacă ați făcut obiectul unui mandat de arestare european emis de Belgia cu o garanție de returnare în țara de origine;

 • al doilea caz: fără acordul dumneavoastră, pentru a fi judecat în țara dumneavoastră de origine pe baza unui mandat european emis de statul al cărui resortisant sunteți. Dacă mai aveți de executat o pedeapsă aici, Belgia poate aștepta să vă ispășiți pedeapsa pentru a vă transfera către statul dumneavoastră de origine sau vă poate returna temporar pentru a fi judecat acolo, cu garanția întoarcerii pentru a executa apoi pedeapsa pe care ați primit-o în Belgia. Dacă reședința dumneavoastră este aici, puteți solicita statului belgian să vă transfere, cu condiția returnării, pentru a putea să executați în Belgia pedeapsa primită în străinătate;
 • al treilea caz: fără acordul dumneavoastră, pentru a executa în țara dumneavoastră de origine o pedeapsă pronunțată pe baza unui mandat european emis de statul al cărui resortisant sunteți. Dacă mai aveți de executat o pedeapsă aici, Belgia va aștepta să vă ispășiți pedeapsa înainte de a vă transfera în țara dumneavoastră de origine. Dacă reședința dumneavoastră obișnuită este aici, puteți solicita statului belgian să refuze executarea mandatului pentru a putea să executați pedeapsa în Belgia, și nu în țara dumneavoastră de origine.

Pot să exercit o cale de atac împotriva hotărârii de a fi returnat?

Da, cu excepția cazului în care vi s-a acordat un transfer voluntar.

În cadrul returnării în vederea executării pedepsei pronunțate în Belgia în statul dumneavoastră de origine (primul caz), există posibilitatea introducerii unor căi de atac de anulare și suspendare în termen de 60 de zile în fața Consiliului de Stat, precum și a unei reexaminări judiciare de către judecătorul delegat cu luarea de măsuri provizorii în caz de urgență.

În cadrul executării unui mandat de arestare european emis de țara dumneavoastră de origine (al doilea și al treilea caz), judecătorul de instrucție efectuează o primă verificare, iar mandatul este controlat, în termen de 15 zile de la arestare, de Camera de consiliu. În termen de 24 de ore, hotărârea pronunțată de Camera de consiliu poate fi atacată cu apel la Camera de punere sub acuzare (a se vedea Linkul se deschide într-o fereastră nouăfișa 3). De asemenea, în termen de 24 de ore de la pronunțarea hotărârii Camerei de punere sub acuzare, se poate introduce un recurs la Curtea de Casație.

Dacă sunt condamnat în Belgia, pot fi judecat din nou pentru aceeași infracțiune?

Nu.

Informații cu privire la capetele de acuzare/condamnare

Informațiile cu privire la condamnare și capetele de acuzare aferente vor fi înregistrate în cazierul meu judiciar?

Da.

Cum și unde vor fi păstrate aceste informații?

Informațiile vor fi păstrate în cadrul bazei de date numite „Cazier judiciar central”, care este gestionată de Serviciul Public Federal de Justiție.

Cât timp vor fi păstrate?

Condamnările pentru contravenții minore (de la 1 la 7 zile de închisoare, amenzile de la 1 la 25 EUR, de la 20 la 45 de ore de muncă în folosul comunității) nu vor mai fi menționate pe extrasul de cazier după 3 ani.

Celelalte condamnări vor rămâne înscrise definitiv. Cu toate acestea, este posibil să obțineți eliminarea acestora printr-o procedură de reabilitare.

Pot fi păstrate fără acordul meu?

Da.

Pot să ridic obiecții față de păstrarea acestor informații?

Nu.

Cine are acces la cazierul meu?

Autoritățile judiciare și polițienești au acces la dosar fără restricții.

Cazierul judiciar nu trebuie să fie confundat cu extrasul de cazier judiciar, care este solicitat de anumite administrații publice sau de anumite persoane particulare (angajator etc.) și care nu menționează toate informațiile din cazier. De exemplu, declarațiile simple de vinovăție, detențiile de cel puțin șase luni și amenzile de maximum 500 EUR sau pedepsele aplicate pentru încălcarea Codului rutier fără pierderea dreptului de conducere a vehiculului pentru mai mult de 3 ani nu vor mai fi preluate după 3 ani și 25 de zile de la data pronunțării condamnării. Suspendarea pronunțării sentinței, simplă sau probatorie, nu este niciodată menționată în extras.

Ultima actualizare: 07/03/2012

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.

Tämän sivun alkukielistä versiota hollanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.
Seuraavat kielet ovat jo saatavilla: ranska.

5 – Infracțiuni minore

Cum sunt soluționate încălcările minore ale Codului rutier?

Dacă poliția locală constată încălcări ale Codului rutier, aceasta poate trimite un formular proprietarului vehiculului căruia i s-a întocmit proces-verbal, pentru a cunoaște identitatea șoferului la data producerii faptelor. Ulterior, procurorul regelui vă poate propune o negociere vizând încetarea procedurii penale prin plata, prin transfer bancar, a unei sume de bani, către administrația fiscală pentru TVA, înmatriculare și domenii.

Prin plata acestei sume, evitați să vă prezentați în fața tribunalului de poliție local și, astfel, să suportați o pedeapsă cu amendă mai mare și să fiți nevoit să plătiți cheltuieli de judecată complementare.

Negocierea implică, totuși, recunoașterea faptei și asumarea responsabilității cu privire la eventualele victime în cazul în care infracțiunea a cauzat un prejudiciu unui alt participant la trafic.

Cine soluționează astfel de infracțiuni?

Parchetul tribunalului de poliție competent este responsabil cu propunerea acestor negocieri. Serviciul de amenzi penale al administrației fiscale gestionează compatibilitatea plăților efectuate și informează Ministerul Public cu privire la acestea.

Care este procedura?

Propunerea de negociere este transmisă contravenientului prin scrisoare recomandată sau printr-un avertisment prezentat de un agent de poliție. Termenul de plată variază între 15 zile și 3 luni, în situații excepționale chiar 6 luni.

Care sunt sancțiunile?

În caz de neplată sau de refuz al propunerii de negociere, Parchetul convoacă contravenientul în fața tribunalului de poliție local pentru a obține condamnarea sa la o pedeapsă (amendă, închisoare, interzicerea dreptului de a conduce) conform legii.

Resortisanții altor state membre sunt cercetați pentru comiterea unor astfel de infracțiuni?

Da.

Cum?

Polițistul care constată infracțiunea propune tranzacția.

În caz de refuz, acesta poate solicita plata imediată a amenzii legale minime, sub sancțiunea confiscării imediate a vehiculului pentru care se întocmește proces-verbal.

În cazul în care tranzacția nu este acceptată, suma consemnată va putea fi rambursată sau dedusă în urma hotărârii tribunalului de poliție.

Cum sunt soluționate alte infracțiuni minore?

Contravențiile (taxe de parcare, curățenie publică) sunt soluționate de autoritățile locale. În caz de neplată, puteți fi deferit judecătorului de pace local.

În materie socială, fiscală, de securitate a meciurilor de fotbal, a circulației feroviare și a altor mijloace de transport în comun etc., administrațiile specializate sunt autorizate să perceapă amenzi administrative. În fața instanțelor civile se pot exercita diverse căi de atac.

Aceste infracțiuni vor figura în cazierul meu judiciar?

Condamnările în urma încălcării Codului rutier sunt înscrise în cazierul judiciar. Amenzile administrative și cele legate de legea privind fotbalul nu sunt înscrise în cazierul judiciar.

Ultima actualizare: 07/03/2012

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.