Študija primera 1 – družinsko pravo – razveza zakonske zveze – Belgija

V tej študiji primera družinskega prava s področja razveze zakonske zveze so bile države članice pozvane, naj strankam, ki zahtevajo razvezo zakonske zveze, svetujejo glede stroškov postopka v naslednjih situacijah:

Primer A – Nacionalna situacija: par sklene zakonsko zvezo. Zakonca se pozneje razideta in se odločita za razvezo zakonske zveze.

Primer B – Nadnacionalna situacija: državljana iste države članice (država članica A) skleneta zakonsko zvezo v državi članici A. Po sklenitvi zakonske zveze se par preseli z namenom živeti in delati v drugi državi članici (država članica B), kjer si uredi prebivališče. Kmalu po tem se par razide, žena se vrne v državo članico A, mož pa ostane v državi članici B. Par se sporazume o razvezi zakonske zveze. Žena takoj po vrnitvi v državo članico A pri sodišču države članice B zahteva razvezo zakonske zveze.

Pomembna predhodna opomba: V Belgiji stroški in nagrade odvetnikov niso zakonsko urejeni, temveč so med drugim odvisni od težavnosti in pomembnosti zadeve, imena in ugleda odvetnika, nujnosti primera, izida zadeve ipd. Vendar odvetnike v Belgiji zavezuje poklicna etika in so zakonsko dolžni predložiti pošteno in zmerno oceno stroškov in nagrade (glej zgoraj).

Ocena stroškov je zgolj okvirna.

Stroški v Belgiji

Stroški postopka na prvi stopnji in pritožbenega postopka ter alternativnega reševanja sporov (ARS)


Študija primera

Postopek na prvi stopnji

Pritožbeni postopek

Alternativno reševanje sporov (ARS)


Začetni sodni stroški

Stroški prepisa

Drugi stroški

Začetni sodni stroški

Stroški prepisa

Drugi stroški

Ali je ta možnost na voljo za tovrstni primer?

Stroški

Primer A

82 EUR

2,85 EUR na stran (kraljevi odlok (arrêté royal) št. 64 z dne 30. novembra 1939, belgijski uradni list z dne 1. decembra 1939)


186 EUR

2,85 EUR na stran (kraljevi odlok (arrêté royal) št. 64 z dne 30. novembra 1939, belgijski uradni list z dne 1. decembra 1939)


ne


Primer B

82 EUR

2,85 EUR na stran (kraljevi odlok št. 64 z dne 30. novembra 1939, belgijski uradni list z dne 1. decembra 1939)


186 EUR

2,85 EUR na stran (kraljevi odlok št. 64 z dne 30. novembra 1939, belgijski uradni list z dne 1. decembra 1939)


ne


Stroški odvetnikov, sodnih izvršiteljev (huissier de justice) in izvedencev (expert)


Študija primera

Odvetnik

Sodni izvršitelj

Izvedenec


Ali je zastopanje obvezno?

Povprečni stroški

Ali je sodelovanje obvezno?

Stroški pred izdajo sodne odločbe

Stroški po izdaji sodne odločbe

Ali je uporaba izvedencev obvezna?

Stroški

Primer A

ne

približno 2 500 EUR

ne

približno 250 EUR

približno 250 EUR

ne


Primer B

ne

približno 3 500 EUR

ne

približno 350 EUR

približno 350 EUR

ne


Stroški za priče (témoin), zaprisežene izjave (serment) in druge oblike zavarovanja ter drugi stroški


Študija primera

Povrnitev stroškov pričam

Zaprisežene izjave in druge oblike zavarovanja

Drugi stroški


Ali se pričam povrnejo stroški?

Stroški

Ali se to uporablja ter kdaj in kako se izvaja?

Stroški

Opis

Stroški

Primer A

da

4,96 EUR

V civilnih zadevah ob uvedbi postopka praviloma nastane obveznost zagotovitve varščine v primeru iz člena 851 sodnega zakonika (Code judiciaire). Gre za ugovor cautio judicatum solvi zoper tuje tožnike. Belgijski toženec lahko zahteva, da tuji tožnik ali intervenient zagotovi varščino. Člen 852 določa obliko, v kateri se lahko zagotovi varščina (denarni znesek, jamstvo itd.). Glej stran o preglednosti stroškov.
Primer B

da

4,96 EUR

V civilnih zadevah ob uvedbi postopka praviloma nastane obveznost zagotovitve varščine v primeru iz člena 851 sodnega zakonika. Gre za ugovor cautio judicatum solvi zoper tuje tožnike. Belgijski toženec lahko zahteva, da tuji tožnik ali intervenient zagotovi varščino. Člen 852 določa obliko, v kateri se lahko zagotovi varščina (denarni znesek, jamstvo itd.). Glej stran o preglednosti stroškov.
Stroški pravne pomoči (aide juridique) in druga povračila

Glej rubriko „Pravna pomoč“ na strani o stroških postopkov.

Stroški prevajanja in tolmačenja


Študija primera

Prevajanje

Tolmačenje

Drugi stroški nadnacionalnih sporov?

Kdaj in pod katerimi pogoji je potrebno?

Približni stroški?

Kdaj in pod katerimi pogoji je potrebno?

Približni stroški?

Opis

Približni stroški?

Primer A

kadar so dokumenti potrebni za postopek

od 7,57 EUR do 34,48 EUR na stran

kadar tožena stranka ne razume jezika postopka

od 31,61 EUR do 54,62 EUR na uro

Primer B

kadar so dokumenti potrebni za postopek

od 7,57 EUR do 34,48 EUR na stran

kadar tožena stranka ne razume jezika postopka

od 31,61 EUR do 54,62 EUR na uro

stroški razglasitve izvršljivosti

približno 100 EUR

Zadnja posodobitev: 20/09/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Študija primera 2 – družinsko pravo – skrbništvo otrok - Belgija

V tej študiji primera družinskega prava s področja skrbništva nad otroki (garde des enfants) so bile države članice pozvane, da tožeči stranki svetujejo glede pravdnih stroškov v naslednjih situacijah:

Primer A – Nacionalna situacija: partnerja več let živita v zunajzakonski skupnosti. Ko se razideta, imata tri leta starega otroka. Sodišče dodeli skrbništvo nad otrokom materi, očetu pa pravico do stikov (droit de visite). Mati na sodišču zahteva omejitev očetove pravice do stikov z otrokom.

Primer B – Nadnacionalna situacija z vidika odvetnika v državi članici A: partnerja več let živita v zunajzakonski skupnosti v državi članici B, takoj po rojstvu otroka pa se razideta. Sodišče v državi članici B dodeli skrbništvo nad otrokom materi, očetu pa pravico do stikov. Mati in otrok se z dovoljenjem sodišča preselita v drugo državo članico (država članica A), medtem ko oče ostane v državi članici B. Mati nekaj let pozneje na sodišču v državi članici A zahteva spremembo očetovih pravic do stikov z otrokom.

Pomembna predhodna opomba: V Belgiji stroški in nagrade odvetnikov niso zakonsko urejeni, temveč so med drugim odvisni od težavnosti in pomembnosti zadeve, imena in ugleda odvetnika, nujnosti primera, izida zadeve ipd. Vendar odvetnike v Belgiji zavezuje poklicna etika in so zakonsko dolžni predložiti pošteno in zmerno oceno stroškov in nagrade (glej zgoraj).

Ocena stroškov je zgolj okvirna.

Stroški v Belgiji

Stroški postopka na prvi stopnji in pritožbenega postopka ter alternativnega reševanja sporov (ARS)


Študija primera

Postopek na prvi stopnji

Pritožbeni postopek

Alternativno reševanje sporov (ARS)

Začetni sodni stroški

Stroški prepisa

Drugi stroški

Začetni sodni stroški

Stroški prepisa

Drugi stroški

Ali je ta možnost na voljo za tovrstni primer?

Stroški

Primer A

52 EUR

2,85 EUR na stran (kraljevi odlok (arrêté royal) št. 64 z dne 30. novembra 1939, belgijski uradni list z dne 1. decembra 1939)

186 EUR

2,85 EUR na stran (kraljevi odlok (arrêté royal) št. 64 z dne 30. novembra 1939, belgijski uradni list z dne 1. decembra 1939)

ne

Primer B

52 EUR

2,85 EUR na stran (kraljevi odlok (arrêté royal) št. 64 z dne 30. novembra 1939, belgijski uradni list z dne 1. decembra 1939)

186 EUR

2,85 EUR na stran (kraljevi odlok (arrêté royal) št. 64 z dne 30. novembra 1939, belgijski uradni list z dne 1. decembra 1939)

ne

Stroški odvetnikov, sodnih izvršiteljev (huissier de justice) in izvedencev (expert)


Študija primera

Odvetnik

Sodni izvršitelj

Izvedenec

Ali je zastopanje obvezno?

Povprečni stroški

Ali je sodelovanje obvezno?

Stroški pred izdajo sodne odločbe

Stroški po izdaji sodne odločbe

Ali je uporaba izvedencev obvezna?

Stroški

Primer A

ne

približno 1 500 EUR

ne

52 EUR

približno 100 EUR

ne

Primer B

ne

približno 1 000 EUR

ne

52 EUR

približno 100 EUR

ne

Stroški za priče (témoin), zaprisežene izjave (serment) in druge oblike zavarovanja ter drugi stroški


Študija primera

Povrnitev stroškov pričam

Zaprisežene izjave in druge oblike zavarovanja

Ali se pričam povrnejo stroški?

Stroški

Ali se to uporablja ter kdaj in kako se izvaja?

Primer A

da

200 BEF ali 4,96 EUR

V civilnih zadevah ob uvedbi postopka praviloma nastane obveznost zagotovitve varščine v primeru iz člena 851 sodnega zakonika (Code judiciaire). Gre za ugovor cautio judicatum solvi zoper tuje tožnike. Belgijski toženec lahko zahteva, da tuji tožnik ali intervenient zagotovi varščino. Člen 852 določa obliko, v kateri se lahko zagotovi varščina (denarni znesek, jamstvo itd.). Glej stran o preglednosti stroškov.

Primer B

da

200 BEF ali 4,96 EUR

V civilnih zadevah ob uvedbi postopka praviloma nastane obveznost zagotovitve varščine v primeru iz člena 851 sodnega zakonika. Gre za ugovor cautio judicatum solvi zoper tuje tožnike. Belgijski toženec lahko zahteva, da tuji tožnik ali intervenient zagotovi varščino. Člen 852 določa obliko, v kateri se lahko zagotovi varščina (denarni znesek, jamstvo itd.). Glej stran o preglednosti stroškov.

Stroški pravne pomoči (aide juridique) in druga povračila

Glej rubriko „Pravna pomoč“ na strani o stroških postopkov.

Stroški prevajanja in tolmačenja


Študija primera

Prevajanje

Tolmačenje

Drugi stroški nadnacionalnih sporov?

Kdaj in pod katerimi pogoji je potrebno?

Približni stroški?

Kdaj in pod katerimi pogoji je potrebno?

Približni stroški?

Opis

Približni stroški?

Primer A

kadar so dokumenti potrebni za postopek

od 7,57 EUR do 34,48 EUR na stran

kadar tožena stranka ne razume jezika postopka

od 31,61 EUR do 54,62 EUR na uro

Primer B

kadar so dokumenti potrebni za postopek

od 7,57 EUR do 34,38 EUR na stran

kadar tožena stranka ne razume jezika postopka

od 31,61 EUR do 54,62 EUR na uro

stroški razglasitve izvršljivosti

približno 100 EUR

Zadnja posodobitev: 20/09/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Študija primera 3 – družinsko pravo – preživnina - Belgija

Dans cette étude de cas sur le droit de la famille – pension alimentaire, il a été demandé aux États membres de conseiller la partie demanderesse au sujet des dépens de l'instance, pour examiner les situations suivantes:

Case A – Situation nationale: deux personnes ont vécu ensemble hors mariage pendant plusieurs années. Elles ont un enfant de trois ans, lorsqu'elles se séparent. Un jugement accorde le droit de garde de l'enfant à la mère. Le seul point litigieux non réglé concerne le montant de la pension alimentaire due à la mère par le père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant. La mère intente une action en justice portant sur cette question.

Cas B - Situation transnationale du point de vue d'un avocat exerçant dans l'État membre A: deux personnes ont vécu ensemble hors mariage dans un État membre (État membre B). Elles ont un enfant de trois ans. Elles se séparent. Un jugement rendu dans l'État membre B accorde le droit de garde à la mère. Avec l'accord du père, la mère et l'enfant partent vivre dans un autre État membre (État membre A), où ils établissent leur résidence.

Un point litigieux reste en suspens. Il concerne le montant de la pension alimentaire due à la mère par le père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant. La mère intente une action en justice portant sur cette question dans l'État membre A.

Remarque préalable importante: Les frais et honoraires des avocats ne sont pas réglementés en Belgique (ces frais et honoraires dépendent de la difficulté et l’importance de l’affaire, du nom et de la réputation de l’avocat, de l’urgence du cas, du résultat de l’affaire,…). Cependant, en Belgique, les avocats sont liés par des règles de déontologie et ils sont légalement obligés d’estimer les coûts et les frais dans les limites d’une juste modération (voir supra).

L’estimation des coûts et des frais est donnée à titre purement indicatif.

Frais en Belgique

Frais de procès, de la procédure d'appel et du Mode Alternatif de Résolution des Conflits (MARC)

Cas pratique

Procès

Procédure d'appel

Mode Alternatif de Résolution des Conflits (MARC)

Frais de procès initiaux

Frais de transcription

Autres frais

Frais de procès initiaux

Frais de transcription

Autres frais

Cette option est-elle disponible dans ce type de cas?

Frais

Cas A

27EUR

2,85 € par page (AR n° 64 du 30.11.1939, MB 1.12.1939)

82EUR

2,85 € par page (AR n° 64 du 30.11.1939, MB 1.12.1939)

non

Cas B

27EUR

2,85 € par page (AR n° 64 du 30.11.1939, MB 1.12.1939)

82EUR

2,85 € par page (AR n° 64 du 30.11.1939, MB 1.12.1939)

non

Frais d'avocat, d'huissier de justice et d'experts

Cas pratique

Avocat

Huissier de justice

Expert

La représentation est-elle obligatoire?

Frais moyens

La représentation est-elle obligatoire?

Les coûts avant le jugement

Les coûts après le jugement

Leur intervention est-il obligatoire?

Frais

Cas A

non

environ 1000EUR

non

environ 27EUR

environ 60EUR

non

Cas B

non

environ 1000EUR

non

environ 27EUR

environ 60EUR

non

Frais d'indemnisation des témoins, serment ou autre garantie et autres frais

Cas pratique

Indemnisation des témoins

Serment ou autre garantie

Les témoins sont-ils indemnisés?

Coût

Cela existe t-il et quand et comment est-ce mis en œuvre?

Cas A

oui

entre 15,65EUR et 48,24E200 Bfr.ou 4,96 €UR

Dans les procédures civiles, en règle générale, l’obligation de fournir une caution lors de l’introduction d’une procédure peut survenir dans le cas prévu à l’article 851 du Code judiciaire. Il s’agit de l’hypothèse de l’exception de la caution de l’étranger demandeur. Un défendeur belge peut demander que le demandeur ou intervenant étranger fournisse une caution. L’article 852 précise la forme que la caution peut prendre (somme d’argent, sûreté,…). Voir la fiche sur la transparence des coûts.

Cas B

oui

200 Bfr.ou 4,96 €

Dans les procédures civiles, en règle générale, l’obligation de fournir une caution lors de l’introduction d’une procédure peut survenir dans le cas prévu à l’article 851 du Code judiciaire. Il s’agit de l’hypothèse de l’exception de la caution de l’étranger demandeur. Un défendeur belge peut demander que le demandeur ou intervenant étranger fournisse une caution. L’article 852 précise la forme que la caution peut prendre (somme d’argent, sûreté,…). Voir la fiche sur la transparence des coûts.

Frais d'aide juridique et autres remboursements

Se reporter à la partie « Aide judiciaire » de la page sur les coûts des procédures.

Frais de traduction et d'interprétation

Cas pratique

Traduction

Interprétation

Autres frais relatifs aux disputes transnationales?

Quand et sous quelles conditions est-ce nécessaire?

Coût approximatif?

Quand et sous quelles conditions est-ce nécessaire?

Coût approximatif?

Description

Coût approximatif?

Cas A

lorsque les documents sont nécessaires pour la procédure

entre 7,57EUR et 34,48EUR par page

lorsque le défendeur ne comprend pas la langue de la procédure

entre 31,61EUR et 54,62EUR par heure

Cas B

lorsque les documents sont nécessaires pour la procédure

entre 7,57EUR et 34,48EUR par page

lorsque le défendeur ne comprend pas la langue de la procédure

entre 31,61EUR et 54,62EUR par heure

coûts de l’exequatur

environ 100EUR

Zadnja posodobitev: 20/09/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Študija primera št. 4 – gospodarsko pravo – pogodbe – Belgija

V tej študiji primera gospodarskega prava s področja pogodb so bile države članice pozvane, naj prodajalcu svetujejo glede stroškov postopka v naslednjih situacijah:

Primer A – Nacionalna situacija: podjetje dobavi blago v vrednosti 20 000 evrov. Prodajalec plačila ne prejme, ker kupec meni, da blago ni v skladu z dogovorjenim.

Prodajalec se odloči za začetek pravnega postopka, da bi prejel celotno kupnino.

Primer B – Čezmejna situacija: podjetje s sedežem v državi članici B dobavi blago v vrednosti 20 000 EUR kupcu v državi članici A. Pogodbo ureja pravo države članice B in je napisana v jeziku države članice B. Prodajalec plačila ne prejme, ker kupec v državi članici A meni, da blago ni v skladu z dogovorjenim. Prodajalec se odloči za začetek pravnega postopka v državi članici A, da bi prejel celotno kupnino, kot je določeno v pogodbi s kupcem.

Pomembna predhodna opomba: V Belgiji stroški in nagrade odvetnikov niso zakonsko urejeni, temveč so med drugim odvisni od težavnosti in pomembnosti zadeve, imena in ugleda odvetnika, nujnosti primera, izida zadeve ipd. Vendar odvetnike v Belgiji zavezuje poklicna etika in so zakonsko dolžni predložiti pošteno in zmerno oceno stroškov in nagrade (glej zgoraj).

Ocena stroškov je zgolj okvirna.

Stroški v Belgiji

Stroški postopka na prvi stopnji in pritožbenega postopka ter alternativnega reševanja sporov (ARS)


Študija primera

Postopek na prvi stopnji

Pritožbeni postopek

Alternativno reševanje sporov (ARS)


Začetni stroški postopka

Stroški prepisa

Začetni stroški postopka

Stroški prepisa

Ali je ta možnost na voljo v tej vrsti postopka?

Stroški

Primer A

82 EUR

2,85 EUR na stran (kraljevi odlok (arrêté royal) št. 64 z dne 30. novembra 1939, belgijski uradni list z dne 1. decembra 1939)

186 EUR

2,85 EUR na stran (kraljevi odlok št. 64 z dne 30. novembra 1939, belgijski uradni list z dne 1. decembra 1939)

da

Glej oddelek z naslovom „Kakšni so stroški mediacije?“ na strani o mediaciji v Belgiji.

Primer B

52 EUR (evropski plačilni nalog)

2,85 EUR na stran (kraljevi odlok št. 64 z dne 30. novembra 1939, belgijski uradni list z dne 1. decembra 1939)

186 EUR

2,85 EUR na stran (kraljevi odlok št. 64 z dne 30. novembra 1939, belgijski uradni list z dne 1. decembra 1939)

da

Glej oddelek z naslovom „Kakšni so stroški mediacije?“ na strani o mediaciji v Belgiji.

Tarife odvetnikov, sodnih izvršiteljev (huissier de justice) in izvedencev (expert)


Študija primera

Odvetnik

Sodni izvršitelj

Izvedenec


Ali je zastopanje obvezno?

Povprečni stroški

Ali je zastopanje obvezno?

Stroški pred izrekom sodbe

Stroški po izreku sodbe

Ali je njihovo sodelovanje obvezno?

Primer A

ne

približno 2 000 EUR

ne

približno 250 EUR

približno 250 EUR

ne

Primer B

ne

približno 2 000 EUR

ne

približno 52 EUR

približno 100 EUR

neStroški za priče (témoin), zaprisežene izjave (serment d'engagement) in druge oblike zavarovanja ter drugi stroški


Študija primera

Povrnitev stroškov pričam

Zaprisežene izjave in druge oblike zavarovanja


Ali se pričam povrnejo stroški?

Stroški

Ali se to uporablja ter kdaj in kako se izvaja?

Primer A

da

200 BEF ali 4,96 EUR

V civilnih postopkih ob uvedbi postopka praviloma nastane obveznost zagotovitve varščine v primeru iz člena 851 sodnega zakonika (Code judiciaire). Gre za ugovor cautio judicatum solvi zoper tuje tožnike. Belgijski toženec lahko zahteva, da tuji tožnik ali intervenient zagotovi varščino. Člen 852 določa obliko, v kateri se lahko zagotovi varščina (denarni znesek, jamstvo itd.). Glej informativno stran o preglednosti stroškov.

Primer B

da

200 BEF ali 4,96 EUR

V civilnih postopkih ob uvedbi postopka praviloma nastane obveznost zagotovitve varščine v primeru iz člena 851 sodnega zakonika. Gre za ugovor cautio judicatum solvi zoper tuje tožnike. Belgijski toženec lahko zahteva, da tuji tožnik ali intervenient zagotovi varščino. Člen 852 določa obliko, v kateri se lahko zagotovi varščina (denarni znesek, jamstvo itd.). Glej informativno stran o preglednosti stroškov.Stroški pravne pomoči (aide juridique) in druge vrste povračil

Glej oddelek „Pravna pomoč“ na strani o stroških postopkov.


Stroški prevajanja in tolmačenja


Študija primera

Prevajanje

Tolmačenje

Drugi stroški čezmejnih sporov?


Kdaj in pod katerimi pogoji je potrebno?

Približni stroški?

Kdaj in pod katerimi pogoji je potrebno?

Približni stroški?

Opis

Približni stroški?

Primer A

kadar so dokumenti potrebni za postopek

od 7,57 EUR do 34,48 EUR na stran

kadar tožena stranka ne razume jezika postopka

od 31,61 EUR do 54,62 EUR na uroPrimer B

kadar so dokumenti potrebni za postopek

od 7,57 EUR do 34,48 EUR na stran

kadar tožena stranka ne razume jezika postopka

od 31,61 EUR do 54,62 EUR na uro

stroški razglasitve izvršljivosti (exequatur)

približno 100 EUR

Zadnja posodobitev: 20/09/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Študija primera 5 – gospodarsko pravo – odgovornost – Belgija

V tej študiji primera gospodarskega prava s področja odgovornosti so bile države članice pozvane, naj stranki svetujejo glede stroškov postopka v naslednjih situacijah:

Primer A – Nacionalna situacija: proizvajalec grelnih naprav dobavi grelnik monterju. Monter grelnik proda kupcu in ga namesti v njegovi hiši. Kmalu zatem v hiši izbruhne ogenj. Vsi udeleženci (proizvajalec grelnih naprav, monter, končni kupec) so zavarovani. Vzrok požara je predmet spora. Kupcu nihče ne želi plačati odškodnine.

Kupec se odloči začeti postopek proti proizvajalcu grelnih naprav, monterju in zavarovalnicam za celotno odškodnino.

Primer B – Čezmejna situacija: proizvajalec grelnih naprav s sedežem v državi članici B dobavi grelnik monterju v državi članici C. Monter grelnik proda kupcu v državi članici A in ga namesti v njegovi hiši. Kmalu zatem v hiši izbruhne ogenj. Vsi udeleženci (proizvajalec grelnih naprav, monter, končni kupec) so zavarovani pri zavarovalnici v lastni državi članici. Vzrok požara je predmet spora. Kupcu nihče ne želi plačati odškodnine.

Kupec se odloči v državi članici A začeti postopek proti proizvajalcu grelnih naprav, monterju in zavarovalnici iz države članice A za celotno odškodnino.

Pomembna predhodna opomba: V Belgiji stroški in nagrade odvetnikov niso zakonsko urejeni, temveč so med drugim odvisni od težavnosti in pomembnosti zadeve, imena in ugleda odvetnika, nujnosti primera, izida zadeve ipd. Vendar odvetnike v Belgiji zavezuje poklicna etika in so zakonsko dolžni predložiti pošteno in zmerno oceno stroškov in nagrade (glej zgoraj).

Ocena stroškov je zgolj okvirna.


Stroški v Belgiji

Stroški postopka na prvi stopnji in pritožbenega postopka ter alternativnega reševanja sporov (ARS)


Študija primera

Postopek na prvi stopnji

Pritožbeni postopek

Alternativno reševanje sporov (ARS)


Začetni stroški postopka

Stroški prepisa

Začetni stroški postopka

Stroški prepisa

Ali je ta možnost na voljo za tovrstni primer?

Stroški

Primer A

82 EUR

2,85 EUR na stran (kraljevi odlok (arrêté royal) št. 64 z dne 30. novembra 1939, belgijski uradni list z dne 1. decembra 1939)

186 EUR

2,85 EUR na stran (kraljevi odlok št. 64 z dne 30. novembra 1939, belgijski uradni list z dne 1. decembra 1939)

da

Glej oddelek z naslovom „Kakšni so stroški mediacije?“ na strani o mediaciji v Belgiji.

Primer B

82 EUR

2,85 EUR na stran (kraljevi odlok št. 64 z dne 30. novembra 1939, belgijski uradni list z dne 1. decembra 1939)

186 EUR

2,85 EUR na stran (kraljevi odlok št. 64 z dne 30. novembra 1939, belgijski uradni list z dne 1. decembra 1939)

da

Glej oddelek z naslovom „Kakšni so stroški mediacije?“ na strani o mediaciji v Belgiji.Tarife odvetnikov, sodnih izvršiteljev (huissier de justice) in izvedencev (expert)


Študija primera

Odvetnik

Sodni izvršitelj

Izvedenec


Ali je zastopanje obvezno?

Povprečni stroški

Ali je sodelovanje obvezno?

Stroški pred izrekom sodbe

Stroški po izreku sodbe

Ali je njihovo sodelovanje obvezno?

Primer A

ne

približno 3 000 EUR

ne

približno 500 EUR

približno 250 EUR

ne

Primer B

ne

približno 3 000 EUR

ne

približno 500 EUR

približno 250 EUR

neStroški za priče (témoin), zaprisežene izjave (serment) in druge oblike zavarovanja


Študija primera

Povrnitev stroškov pričam

Zaprisežene izjave in druge oblike zavarovanja


Ali se pričam povrnejo stroški?

Stroški

Ali se to uporablja ter kdaj in kako se izvaja?

Primer A

da

200 BEF ali 4,96 EUR

V civilnih postopkih ob uvedbi postopka praviloma nastane obveznost zagotovitve varščine v primeru iz člena 851 sodnega zakonika (Code judiciaire). Gre za ugovor cautio judicatum solvi zoper tuje tožnike. Belgijski toženec lahko zahteva, da tuji tožnik ali intervenient zagotovi varščino. Člen 852 določa obliko, v kateri se lahko zagotovi varščina (denarni znesek, jamstvo itd.). Glej informativno stran o preglednosti stroškov.

Primer B

da

200 BEF ali 4,96 EUR

V civilnih postopkih ob uvedbi postopka praviloma nastane obveznost zagotovitve varščine v primeru iz člena 851 sodnega zakonika. Gre za ugovor cautio judicatum solvi zoper tuje tožnike. Belgijski toženec lahko zahteva, da tuji tožnik ali intervenient zagotovi varščino. Člen 852 določa obliko, v kateri se lahko zagotovi varščina (denarni znesek, jamstvo itd.). Glej informativno stran o preglednosti stroškov.Stroški pravne pomoči (aide juridique) in druge vrste povračil

Glej oddelek „Pravna pomoč“ na strani o stroških postopkov.


Stroški prevajanja in tolmačenja


Študija primera

Prevajanje

Tolmačenje

Drugi stroški čezmejnih sporov?


Kdaj in pod katerimi pogoji je potrebno?

Približni stroški?

Kdaj in pod katerimi pogoji je potrebno?

Približni stroški?

Opis

Približni stroški?

Primer A

kadar so dokumenti potrebni za postopek

od 7,57 EUR do 34,48 EUR na stran

kadar tožena stranka ne razume jezika postopka

od 31,61 EUR do 54,62 EUR na uroPrimer B

kadar so dokumenti potrebni za postopek

od 7,57 EUR do 34,48 EUR na stran

kadar tožena stranka ne razume jezika postopka

od 31,61 EUR do 54,62 EUR na uro

stroški razglasitve izvršljivosti (exequatur)

približno 100 EUR

Zadnja posodobitev: 20/09/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.