La version originale de cette page allemand a été modifée récemment. La version linguistique que vous avez sélectionnée est en cours de traduction par nos traducteurs.

Casestudy 1 – familierecht - echtscheiding - Duitsland

In deze casestudy over familierecht – echtscheiding, werd de lidstaten gevraagd om de partij die de echtscheiding aanvraagt, advies te geven over de proceskosten, teneinde de volgende situaties te onderzoeken:

Zaak A – Nationale situatie: een koppel huwt. Later gaan de echtgenoten uit elkaar en komen zij overeen om uit de echt te scheiden.

Zaak B – Grensoverschrijdende situatie: twee onderdanen van dezelfde lidstaat (lidstaat A) huwen. Het huwelijk vindt plaats in lidstaat A. Na het huwelijk verhuist het koppel naar een andere lidstaat (lidstaat B), waar het zijn verblijfplaats vestigt om er te wonen en te werken. Kort daarna gaat het koppel uit elkaar: de vrouw keert terug naar lidstaat A en haar echtgenoot blijft in lidstaat B. Het koppel is het eens om uit de echt te scheiden. Na haar terugkeer naar lidstaat A vraagt de vrouw onmiddellijk de echtscheiding aan voor de rechterlijke instanties van lidstaat B.


Kosten in Duitsland

Kosten voor gerechtelijke procedures en rechtsmiddelen


Casestudy

Rechtbank

Rechtsmiddelen

Aanvankelijke gerechtskosten

Aanvankelijke gerechtskosten

Casus A

Afhankelijk van inkomen en middelen

Afhankelijk van inkomen en middelen

Casus B

Afhankelijk van inkomen en middelen

Afhankelijk van inkomen en middelenKosten voor advocaten


Casestudy

Advocaat

Gemiddelde kosten

Casus A

Afhankelijk van inkomen en middelen

Casus B

Afhankelijk van inkomen en middelenKosten voor vergoeding van getuigen en kosten voor pand of borgsom


Case-

study

Vergoeding van getuigen

Pand of borgsom

Worden getuigen vergoed?

Bestaat dit en wanneer en hoe wordt dit gebruikt?

Casus A

Ja, maar getuigen zijn doorgaans niet vereist.

Nee

Casus B

Ja, maar getuigen zijn doorgaans niet vereist.

NeeKosten voor rechtsbijstand en andere vergoedingenCase-

study

Rechtsbijstand

Vergoeding

Wanneer en onder welke voorwaarden is dat van toepassing?

Kan de in het gelijk gestelde partij terugbetaling van de proceskosten verkrijgen?

In het geval van een gedeeltelijke terugbetaling: welk percentage wordt over het algemeen terugbetaald?

Zijn er gevallen waarin de rechtsbijstand moet worden terugbetaald aan de rechtsbijstandsinstantie?

Casus A

Afhankelijk van inkomen en middelen

Ja

De helft

Als het inkomen en de financiële situatie van de betreffende persoon verbeteren en in het geval van betaling in termijnen.

Casus BKosten voor het vertalen en tolken


Case-

study

Vertalen

Tolken

Andere specifieke kosten bij grensoverschrijdende geschillen?

Wanneer en onder welke voorwaarden is dat nodig?

Geraamde kosten?

Wanneer en onder welke voorwaarden is dat nodig?

Geraamde kosten?

Beschrijving

Casus A

Casus B

Door de rechtbank te bepalen

Normaliter € 1,85 per 55 aanslagen plus onkosten en omzetbelasting

Door de rechtbank te bepalen

Normaliter € 55 per uur plus onkosten en omzetbelasting

Betekening en kennisgeving van stukken in het buitenland


Laatste update: 04/11/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

La version originale de cette page allemand a été modifée récemment. La version linguistique que vous avez sélectionnée est en cours de traduction par nos traducteurs.

Casestudy 2 – familierecht – voogdij over de kinderen - Duitsland

In deze casestudy over familierecht – gezagsrecht over de kinderen, werd de lidstaten gevraagd om de eiser advies te geven over de proceskosten, teneinde de volgende situaties te onderzoeken:

Zaak A – Nationale situatie: twee personen hebben een aantal jaren ongehuwd samengeleefd. Zij hebben een kind van drie jaar wanneer zij uit elkaar gaan. Bij rechterlijke beslissing krijgt de moeder het gezagsrecht over het kind en de vader een omgangsrecht. De moeder stelt een rechtsvordering in tot inperking van het omgangsrecht van de vader.

Zaak B – Grensoverschrijdende situatie waarin u advocaat bent in lidstaat A: twee personen hebben een aantal jaren ongehuwd samengeleefd in een lidstaat (lidstaat B). Zij hebben samen een kind maar gaan onmiddellijk na de geboorte van het kind uit elkaar. Bij rechterlijke beslissing in lidstaat B krijgt de moeder het gezagsrecht over het kind en de vader een omgangsrecht. De moeder en het kind gaan, met toestemming van de rechter, in een andere lidstaat wonen (lidstaat A) en de vader blijft in lidstaat B. Een paar jaar later stelt de moeder in lidstaat A een rechtsvordering in tot wijziging van het omgangsrecht van de vader.


Kosten in Duitsland

Kosten van gerechtelijke procedures, rechtsmiddelen en alternatieve geschillenbeslechting


Casestudy

Rechtbank

Rechtsmiddelen

Aanvankelijke gerechtskosten

Aanvankelijke gerechtskosten

Casus A

€ 44,50 

Beroep:
€ 89,00

Beroep over een rechtsvraag:
€ 133,50 

Casus B

€ 44,50 

Beroep:
€ 89,00

Beroep over een rechtsvraag:
€ 133,50 Kosten voor advocaten, deurwaarders en deskundigen


Casestudy

Advocaat

Deskundige

Is vertegenwoordiging verplicht?

Gemiddelde kosten

Is inschakeling van een deskundige verplicht?

Kosten

Casus A

Nee

Eerste aanleg:
€ 590,00 

Door de rechtbank te bepalen

Normaliter € 85,00 per uur plus onkosten en omzetbelasting

Casus B

Nee

Eerste aanleg:
€ 590,00 

Door de rechtbank te bepalen

Normaliter € 85,00 per uur plus onkosten en omzetbelastingKosten voor vergoeding van getuigen


Case-

study

Vergoeding van getuigen

Worden getuigen vergoed?

Kosten

Casus A

Ja

Inkomstenderving max. € 17 per uur, reiskosten en overige onkosten

Casus B

Ja

Inkomstenderving max. € 17 per uur, reiskosten en overige onkostenKosten voor rechtsbijstand en andere vergoedingenCase-

study

Rechtsbijstand

Vergoeding

Wanneer en onder welke voorwaarden is dat van toepassing?

Kan de in het gelijk gestelde partij terugbetaling van de proceskosten verkrijgen?

Zijn er gevallen waarin de rechtsbijstand moet worden terugbetaald aan de rechtsbijstandsinstantie?

Casus A

Afhankelijk van inkomen en middelen

Ja

Als het inkomen en de financiële situatie van de betreffende persoon verbeteren en in het geval van betaling in termijnen.

Casus B

Afhankelijk van inkomen en middelen

Ja

Als het inkomen en de financiële situatie van de betreffende persoon verbeteren en in het geval van betaling in termijnen.Kosten voor het vertalen en tolken


Case-

study

Vertalen

Tolken

Andere specifieke kosten bij grensoverschrijdende geschillen?

Wanneer en onder welke voorwaarden is dat nodig?

Geraamde kosten?

Wanneer en onder welke voorwaarden is dat nodig?

Geraamde kosten?

Beschrijving

Geraamde kosten?

Casus A

Casus B

Door de rechtbank te bepalen

Normaliter € 1,85 per 55 aanslagen plus onkosten en omzetbelasting

Door de rechtbank te bepalen

Normaliter € 55 per uur plus onkosten en omzetbelasting

Kosten van betekening en kennisgeving van stukken in het buitenland


Laatste update: 04/11/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

La version originale de cette page allemand a été modifée récemment. La version linguistique que vous avez sélectionnée est en cours de traduction par nos traducteurs.

Casestudy 3 – familierecht - alimentatie - Duitsland

In deze casestudy over familierecht – alimentatie, werd de lidstaten gevraagd om de eiser advies te geven over de proceskosten, teneinde de volgende situaties te onderzoeken:

Zaak A – Nationale situatie: twee personen hebben een aantal jaren ongehuwd samengeleefd. Zij hebben een kind van drie jaar wanneer zij uit elkaar gaan. Bij rechterlijke beslissing krijgt de moeder het gezagsrecht over het kind. Het enige onopgeloste geschilpunt betreft het bedrag van de alimentatie dat de vader aan de moeder is verschuldigd voor het levensonderhoud en de opvoeding van het kind. De moeder stelt daartoe een rechtsvordering in.

Zaak B – Grensoverschrijdende situatie waarin u advocaat bent in lidstaat A: twee personen hebben ongehuwd samengeleefd in een lidstaat (lidstaat B). Zij hebben een kind van drie jaar. Zij gaan uit elkaar. Bij rechterlijke beslissing in lidstaat B krijgt de moeder het gezagsrecht over het kind. Met de instemming van de vader verhuizen moeder en kind naar een andere lidstaat (lidstaat A) waar zij hun verblijfplaats vestigen.

Er blijft een geschilpunt bestaan. Dat heeft betrekking op het bedrag van de alimentatie dat de vader aan de moeder is verschuldigd voor het levensonderhoud en de opvoeding van het kind. De moeder stelt daartoe in lidstaat A een rechtsvordering in.


Kosten in Duitsland

Kosten voor gerechtelijke procedures en rechtsmiddelen


Casestudy

Rechtbank

Rechtsmiddelen

Aanvankelijke gerechtskosten

Aanvankelijke gerechtskosten

Casus A

Afhankelijk van de hoogte van de geëiste toelage

Afhankelijk van de hoogte van de geëiste toelage

Casus B

Afhankelijk van de hoogte van de geëiste toelage

Afhankelijk van de hoogte van de geëiste toelage


Kosten voor advocaten, deurwaarders en deskundigen


Casestudy

Advocaat

Deurwaarder

Deskundige

Is vertegenwoordiging verplicht?

Gemiddelde kosten

Is vertegenwoordiging verplicht?

Kosten na de uitspraak

Is inschakeling verplicht?

Kosten

Casus A

Ja

Afhankelijk van de hoogte van de geëiste toelage

Nee

Afhankelijk van het type executiemaatregel

Door de rechtbank te bepalen

Gebaseerd op uurtarieven, hoogte verschilt per activiteitsterrein, max. € 100 plus onkosten en omzetbelasting

Casus B

Ja

Afhankelijk van de hoogte van de geëiste toelage

Nee

Afhankelijk van het type executiemaatregel

Door de rechtbank te bepalen

Gebaseerd op uurtarieven, hoogte verschilt per activiteitsterrein, max. € 100 plus onkosten en omzetbelastingKosten voor vergoeding van getuigen


Case-

study

Vergoeding van getuigen

Worden getuigen vergoed?

Kosten

Casus A

Ja

Inkomstenderving max. € 17 per uur, reiskosten en overige onkosten

Casus B

Ja

Inkomstenderving max. € 17 per uur, reiskosten en overige onkostenKosten voor rechtsbijstand en andere vergoedingenCase-

study

Rechtsbijstand

Vergoeding

Wanneer en onder welke voorwaarden is dat van toepassing?

Kan de in het gelijk gestelde partij terugbetaling van de proceskosten verkrijgen?

Zijn er gevallen waarin de rechtsbijstand moet worden terugbetaald aan de rechtsbijstandsinstantie?

Casus A

Afhankelijk van inkomen en financiële situatie

Ja

Verbetering van het inkomen en de financiële situatie van de betreffende persoon en in het geval van betaling in termijnen

Casus B

Afhankelijk van inkomen en financiële situatie

Ja

Verbetering van het inkomen en de financiële situatie van de betreffende persoon en in het geval van betaling in termijnenKosten voor het vertalen en tolken


Case-

study

Vertalen

Tolken

Andere specifieke kosten bij grensoverschrijdende geschillen?

Wanneer en onder welke voorwaarden is dat nodig?

Geraamde kosten?

Wanneer en onder welke voorwaarden is dat nodig?

Geraamde kosten?

Beschrijving

Casus A

Casus B

Door de rechtbank te bepalen

Normaliter € 1,85 per 55 aanslagen plus onkosten en omzetbelasting

Door de rechtbank te bepalen

Normaliter € 55 per uur plus onkosten en omzetbelasting

Betekening en kennisgeving van stukken in het buitenland


Laatste update: 04/11/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

La version originale de cette page allemand a été modifée récemment. La version linguistique que vous avez sélectionnée est en cours de traduction par nos traducteurs.

Casestudy 4 – handelsrecht – overeenkomsten - Duitsland

In deze casestudy over handelsrecht – overeenkomstenrecht, werd de lidstaten gevraagd om de verkoper advies te geven over de proceskosten, teneinde de volgende situaties te onderzoeken:

Zaak A – Nationale situatie: een bedrijf heeft goederen geleverd met een waarde van 20 000 euro. De verkoper werd niet betaald omdat de koper vindt dat de goederen niet in overeenstemming zijn met hetgeen was overeengekomen.

De verkoper stelt een rechtsvordering in tot volledige betaling van de prijs.

Zaak B – Grensoverschrijdende situatie: een bedrijf waarvan het hoofdkantoor in lidstaat B is gevestigd, levert aan een koper in lidstaat A goederen met een waarde van 20 000 euro. Op de overeenkomst is het recht van lidstaat B van toepassing en de overeenkomst is opgesteld in de taal van lidstaat B. De verkoper werd niet betaald omdat de koper in lidstaat A vindt dat de goederen niet in overeenstemming zijn met hetgeen was overeengekomen. De verkoper stelt in lidstaat A een rechtsvordering in tot volledige betaling van de prijs, zoals is bepaald in de overeenkomst met de koper.


Kosten in Duitsland

Kosten voor gerechtelijke procedures en rechtsmiddelen


Casestudy

Rechtbank

Rechtsmiddelen

Aanvankelijke gerechtskosten

Aanvankelijke gerechtskosten

Casus A

€ 864,00

Beroep over feitelijke en rechtsvragen:
€ 1 152,00
Beroep over een rechtsvraag:
€ 1 440,00 

Casus B

€ 864,00

Beroep over feitelijke en rechtsvragen:
€ 1 152,00
Beroep over een rechtsvraag:
€ 1 440,00 Kosten voor advocaten, deurwaarders en deskundigen


Casestudy

Advocaat

Deurwaarder

Deskundige

Is vertegenwoordiging verplicht?

Gemiddelde kosten

Is inschakeling verplicht?

Kosten na de uitspraak

Is inschakeling verplicht?

Kosten

Casus A

Ja

Eerste aanleg: € 1 950 

Nee

Afhankelijk van het type executiemaatregel

Nee

Gebaseerd op uurtarieven, hoogte verschilt per activiteitsterrein, max. € 100 plus onkosten en omzetbelasting

Casus B

Ja

Eerste aanleg: € 1 950

Nee

Nee

Gebaseerd op uurtarieven, hoogte verschilt per activiteitsterrein, max. € 100 plus onkosten en omzetbelastingKosten voor vergoeding van getuigen


Case-

study

Vergoeding van getuigen

Worden getuigen vergoed?

Kosten

Casus A

Ja

Inkomstenderving max. € 17 per uur, reiskosten en overige onkosten

Casus B

Ja

Inkomstenderving max. € 17 per uur, reiskosten en overige onkostenKosten voor rechtsbijstand en andere vergoedingenCase-

study

Rechtsbijstand

Vergoeding

Wanneer en onder welke voorwaarden is dat van toepassing?

Wanneer worden alle kosten vergoed?

Voorwaarden?

Kan de in het gelijk gestelde partij terugbetaling van de proceskosten verkrijgen?

Welke kosten worden nooit terugbetaald?

Zijn er gevallen waarin de rechtsbijstand moet worden terugbetaald aan de rechtsbijstandsinstantie?

Casus A

In principe geen rechtsbijstand voor rechtspersonen buiten de EU.

Algemene voorwaarden:

Als de partij niet financieel draagkrachtig (d.w.z. onvermogend) is en de voorgenomen zaak kans van slagen heeft en niet vexatoir lijkt te zijn

Als er na aftrek van toelagen voor de onvermogende partij en zijn/haar gezinsleden en na aftrek van verdere kosten voor accommodatie e.d. niet meer overblijft dan € 15

Als dat niet het geval is, is volledige steun ook van toepassing, maar moet deze in termijnen worden terugbetaald; de hoogte van de termijnen hangt af van het resterende inkomen.

1. Verzoekschrift (advocaat niet verplicht voor verzoekschrift)

2. Rechtszaak nog niet afgesloten

3. Zie ook kolom 1

Ja, mits hij/hij heeft gewonnen

Kosten die niet essentieel waren voor het goed voeren van de rechtszaak of voor de verdediging

Zie kolom 2

Casus B

Zie Casus A hierboven

Zie Casus A hierboven

Zie Casus A hierboven

Zie Casus A hierboven

Zie Casus A hierboven

Zie Casus A hierbovenKosten voor het vertalen en tolken


Case-

study

Vertalen

Tolken

Andere specifieke kosten bij grensoverschrijdende geschillen?

Wanneer en onder welke voorwaarden is dat nodig?

Geraamde kosten?

Wanneer en onder welke voorwaarden is dat nodig?

Geraamde kosten?

Beschrijving

Casus A

Casus B

In principe voor alle schriftelijke processtukken voor de rechtbank en alle schriftelijke documenten die als bewijsmateriaal worden ingediend. De rechtbank kan afzien van de eis om documenten te laten vertalen als alle rechters die de zaak behandelen de taal begrijpen.

Normaliter € 1,85 per 55 aanslagen plus onkosten en omzetbelasting

De taal van de rechtbank is Duits; als alle betrokkenen de vreemde taal goed beheersen, is een tolk niet vereist.

Normaliter € 55 per uur plus onkosten en omzetbelasting

Betekening en kennisgeving van stukken in het buitenland


Laatste update: 04/11/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.

La version originale de cette page allemand a été modifée récemment. La version linguistique que vous avez sélectionnée est en cours de traduction par nos traducteurs.

Casestudy 5 – handelsrecht – verantwoordelijkheid - Duitsland

In deze casestudy over handelsrecht – aansprakelijkheidsrecht, werd de lidstaten gevraagd om de klant advies te geven over de proceskosten, teneinde de volgende situaties te onderzoeken:

Zaak A – Nationale situatie: een fabrikant van verwarmingstoestellen levert een verwarmingstoestel aan een installateur. De installateur verkoopt het verwarmingstoestel door aan een klant en installeert dat in diens huis. Kort daarna ontstaat er brand in het huis. Elke betrokkene (fabrikant, installateur en eindklant) is verzekerd. De oorzaak van de brand wordt betwist. Niemand wil de klant schadeloosstellen.

De klant stelt een rechtsvordering in tot volledige schadeloosstelling door de fabrikant, de installateur en de verzekeringsmaatschappijen.

Zaak B – Grensoverschrijdende situatie: een fabrikant van verwarmingstoestellen in lidstaat B levert een verwarmingstoestel aan een installateur in lidstaat C. De installateur verkoopt het verwarmingstoestel door aan een klant in lidstaat A en installeert dat in diens huis. Kort daarna ontstaat er brand in het huis. Elke betrokkene (fabrikant, installateur en eindklant) is verzekerd bij een verzekeringsmaatschappij in de eigen lidstaat. De oorzaak van de brand wordt betwist. Niemand wil de klant schadeloosstellen.

De klant stelt in lidstaat A een rechtsvordering in tot volledige schadeloosstelling door de fabrikant, de installateur en de verzekeringsmaatschappij in lidstaat A.


Kosten in Duitsland

Kosten voor gerechtelijke procedures en rechtsmiddelen


Casestudy

Rechtbank

Rechtsmiddelen

Aanvankelijke gerechtskosten

Aanvankelijke gerechtskosten

Casus A

Afhankelijk van de hoogte van de geëiste schadevergoeding

Afhankelijk van de hoogte van de geëiste schadevergoeding

Casus B

Afhankelijk van de hoogte van de geëiste schadevergoeding

Afhankelijk van de hoogte van de geëiste schadevergoedingKosten voor advocaten, deurwaarders en deskundigen


Casestudy

Advocaat

Deurwaarder

Deskundige

Is vertegenwoordiging verplicht?

Gemiddelde kosten

Is inschakeling verplicht?

Kosten na de uitspraak

Is inschakeling verplicht?

Kosten

Casus A

Ja

Afhankelijk van de hoogte van de geëiste schadevergoeding

Nee

Afhankelijk van het type executiemaatregel

Niet wettelijk verplicht, maar afhankelijk van de vraag of de rechter het noodzakelijk acht een deskundige in te schakelen. In dat geval zeer waarschijnlijk.

Gebaseerd op uurtarieven, hoogte verschilt per activiteitsterrein, max. € 100 plus onkosten en omzetbelasting

Casus B

Ja

Afhankelijk van de hoogte van de geëiste schadevergoeding

Nee

Afhankelijk van het type executiemaatregel

Zie boven

Gebaseerd op uurtarieven, hoogte verschilt per activiteitsterrein, max. € 100 plus onkosten en omzetbelastingKosten voor vergoeding van getuigen


Case-

study

Vergoeding van getuigen

Worden getuigen vergoed?

Kosten

Casus A

Ja

Inkomstenderving max. € 17 per uur, reiskosten en overige onkosten

Casus B

Ja

Inkomstenderving max. € 17 per uur, reiskosten en overige onkostenKosten voor rechtsbijstand en andere vergoedingenCase-

study

Rechtsbijstand

Vergoeding

Wanneer en onder welke voorwaarden is dat van toepassing?

Wanneer worden alle kosten vergoed?

Voorwaarden?

Kan de in het gelijk gestelde partij terugbetaling van de proceskosten verkrijgen?

Welke kosten worden nooit terugbetaald?

Zijn er gevallen waarin de rechtsbijstand moet worden terugbetaald aan de rechtsbijstandsinstantie?

Casus A

Zie casestudy nr. 4 hierboven

Zie casestudy nr. 4 hierboven

Zie casestudy nr. 4 hierboven

Zie casestudy nr. 4 hierboven

Zie casestudy nr. 4 hierboven

Zie casestudy nr. 4 hierboven

Casus B

Zie casestudy nr. 4 hierboven

Zie casestudy nr. 4 hierboven

Zie casestudy nr. 4 hierboven

Zie casestudy nr. 4 hierboven

Zie casestudy nr. 4 hierboven

Zie casestudy nr. 4 hierbovenKosten voor het vertalen en tolken


Case-

study

Vertalen

Tolken

Andere specifieke kosten bij grensoverschrijdende geschillen?

Wanneer en onder welke voorwaarden is dat nodig?

Geraamde kosten?

Wanneer en onder welke voorwaarden is dat nodig?

Geraamde kosten?

Beschrijving

Casus A

Casus B

Zie casestudy nr. 4 hierboven

Normaliter € 1,85 per 55 aanslagen plus onkosten en omzetbelasting

Zie casestudy nr. 4 hierboven

Normaliter € 55 per uur plus onkosten en omzetbelasting

Betekening en kennisgeving van stukken in het buitenland


Laatste update: 04/11/2020

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.