Tämän sivun alkukielistä versiota englanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

1. Jogi tanácsadás igénybevétele

Nagyon fontos, hogy független jogi tanácsadást vegyen igénybe, ha valamilyen módon érintett a büntetőeljárásban. Az ismertetők tájékoztatást adnak arról, hogy ön mikor és milyen körülmények között jogosult ügyvéd általi képviseletre, valamint hogy mit tesz az ügyvéd az ön érdekében. Ez az általános ismertető útmutatást nyújt arról, hogyan találhat ügyvédet, és hogyan fedezhetők az ügyvédi költségek, ha ön nem tudja ezeket megfizetni.

Ügyvédkeresés

Ha őrizetben van, és ügyvédre van szüksége, a rendőrség a rendelkezésére tud bocsátani egy listát azokról az ügyvédekről, akik készek önt sürgősen felkeresni és tanácsot adni önnek. A listán olyan személyek szerepelnek, akik napi 24 órában elérhetőek annak érdekében, hogy megjelenjenek egy rendőrőrsön.

Ha nincs őrizetben, de tanácsra van szüksége egy büntetőjoggal foglalkozó ügyvédtől, az A link új ablakot nyit megÍr Ügyvédi Kamarához fordulhat, amely átadja önnek azon ügyvédek nevét, akik vállalják a védelem ellátását büntetőügyekben. Az Ügyvédi Kamara nem ajánlhat önnek egy adott ügyvédi irodát.

Ilyen feladatokra szakosodott ügyvéd keresésekor jobb módszer, ha olyan személyek tanácsát kéri, akik korábban már voltak hasonló helyzetben. Próbálkozhat az interneten is, mivel sok ügyvédi irodának van már honlapja, ahol ismertetik, milyen típusú feladatokban a legjobbak.

Az ügyvédi költségek megtérítése

Írországban költségmentességi rendszer működik, amelynek révén bizonyos körülmények között a bűncselekménnyel gyanúsított vagy vádolt személy ingyenesen veheti igénybe ügyvéd szolgáltatásait.

Ha bűncselekménnyel kapcsolatos kihallgatás céljából önt fogva tartják a rendőrőrsön, és önnek nincs munkája vagy alacsony a bére, a A link új ablakot nyit megrendőrőrsi költségmentességi rendszer keretében ön valószínűleg ingyenesen jogosult egy ügyvéd szolgáltatásaira. Nyomtatványt kell aláírnia az ügyvédje számára, amelyben ön nyilatkozatot tesz, miszerint a keresete nem éri el az igénybevételre jogosító 20 316 EUR határt, vagy szociális jóléti támogatásban részesül. Más papírmunkára nincs szükség.

Ha megvádolták egy bűncselekménnyel, jogosult költségmentességet kérelmezni a bírótól azon a bíróságon, amely előtt meg kell jelennie. Ezt A link új ablakot nyit megköltségmentességi igazolásnak nevezik. Az ügyvédje segítséget nyújt a bírósági kérelemmel kapcsolatban. Ha nincs ügyvédje, gyakran a bíró ajánlja fel a költségmentességet és választ ügyvédet önnek. Ha súlyos bűncselekménnyel vádolják, és önnek nincs munkája, valószínűleg engedélyezik a költségmentességet. Ha önnek van munkája, lehetséges, hogy ki kell töltenie egy nyomtatványt, amelyen nyilatkozik a jövedelméről és kiadásairól.

Kapcsolódó linkek

A link új ablakot nyit megköltségmentesség büntetőügyekbenA link új ablakot nyit meghttp://www.legalaid.ie/

A link új ablakot nyit megÍr Ügyvédi Kamara

Utolsó frissítés: 03/07/2012

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Tämän sivun alkukielistä versiota englanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

2. Jogaim bűncselekmény miatt folytatott nyomozás során

Mi a bűnügyi nyomozás célja?

A bűnügyi nyomozás célja, hogy reagáljon a bűncselekményről érkező bejelentésre vagy a Garda által gyanított büntetőjogi jogsértésre, valamint hogy a nyomozás révén megtalálják az elkövető(ke)t. Általában bejelentés érkezik az ilyen esetekről, és a Garda erre válaszul vizsgálatot indít annak kiderítése céljából, hogy valóban történt-e büntetőjogi jogsértés, és ha igen, akkor megkezdi az ügy további nyomozását.

Ki folytatja le a nyomozást?

A bűncselekmények nyomozásának joga szinte minden esetben az A link új ablakot nyit megAn Garda Síochánát, vagyis az ír rendőrséget illeti meg. A nyomozás lefolytatásának legjobb módjával kapcsolatban a Garda jogi iránymutatásokat kaphat a legfőbb ügyész hivatalától (a legfőbb ügyésztől), ahol azok a jogi tisztviselők működnek, akik a büntetőeljárások többségében az ír állam részéről a vád nevében eljárnak.

Milyen szakaszai vannak a bűnügyi nyomozásnak?

A bűnügyi nyomozás első szakasza a lakossági bejelentés vagy egy bűncselekmény gyanújának az ír rendőrség egy tagja általi észlelése. A rendőrség megbizonyosodik arról, hogy a bejelentett esemény bűncselekmény-e, és ha az, megkezdi a kivizsgálását.

A Garda ebben a szakaszban dönti el, hogy a gyanú szerinti bűncselekmény „súlyos” vagy sem. A „súlyos” kifejezés olyan bűncselekményeket takar, amelyek elméletileg legalább öt évi szabadságvesztéssel lennének büntethetők. Ha a bűncselekmény e kategóriába tartozik, akkor a Garda folytathatja le a nyomozást, amelynek során őrizetbe veheti és fogva tarthatja önt egy rendőrőrsön, és e fogva tartás során kihallgathatja. Az őrizetbe vétel, a fogva tartás és a kihallgatás jogáról ennek az ismertetőnek egy lentebbi részében olvashat.

Ha a bűncselekmény nem súlyos jellegű, a rendőrség hatáskörei korlátozottabbak. Általában van hatásköre az állítólagos bűncselekmény nyomozására, de önt a kihallgatás céljából nem veheti őrizetbe és nem tarthatja fogva. Önt a rendőrség csak abból a célból veheti őrizetbe, hogy megvádolják a gyanú szerinti bűncselekménnyel. Ha nem veszik őrizetbe egy súlyosnak nem minősülő bűncselekmény miatt, általában a bíróságra idézik, hogy megkezdődjön a tárgyalási eljárás.

A nyomozás harmadik szakasza azon információk összegyűjtése, amelyek egy későbbi tárgyaláson bizonyítékul szolgálhatnak. Ez az információgyűjtési folyamat sokféle formát ölthet, és a Garda ezen információk megszerzésére vonatkozó jogai a gyanú szerinti bűncselekmény jellegétől függenek. A rendőrség azon joga, hogy őrizetbe veheti és kihallgathatja önt, korlátozott hatáskört biztosít számára arra is, hogy igazságügyi szakértői és egyéb lehetséges bizonyítékokat gyűjtsön öntől – ezekről ennek az ismertetőnek egy lentebbi részében olvashat.

A Garda vagy saját maga, vagy a A link új ablakot nyit meglegfőbb ügyésziránymutatásával határoz arról, hogy megvádolják-e önt, és mi lesz a vád. A súlyos és nem súlyos jellegű bűncselekmények ügyében folytatott büntetőeljárás megindításáról gyakran a Garda dönt. Ha a bűncselekmény szokatlan vagy nyilvánvalóan súlyos jellegű, vagy a büntetőeljáráshoz a legfőbb ügyész segítsége szükséges, a rendőrség rendszerint kéri a legfőbb ügyész iránymutatását.

Jogaim a nyomozás során

A nyomozás szakaszai során az önt megillető jogokra vonatkozó további információkért kattintson az alábbi hivatkozásokra:

Jogaim őrizetbe vétel esetén (1)

Ha a bűncselekmény „súlyos”, a rendőrség hatáskörrel rendelkezik arra, hogy A link új ablakot nyit megőrizetbe vegye és kihallgatás céljából fogva tartsa önt. Ez azt jelenti, hogy ön rendőrségi őrizetbe kerül, és a jogszerű fogva tartásának fennmaradó ideje során nem távozhat.

Kell a rendőrségnek elfogatóparancs ahhoz, hogy őrizetbe vegyen engem?

Nem. A rendőrségnek nem feltétlenül szükséges elfogatóparancs ahhoz, hogy őrizetbe vegye önt, ha a gyanúja szerint ön követte el a nyomozás tárgyát képező bűncselekményt.

Hol vehetnek őrizetbe?

A Garda az otthonában vagy nyilvános helyen is őrizetbe veheti. Ahhoz, hogy őrizetbe vehessék önt, csak annak megalapozott gyanúja szükséges, hogy ön bűncselekményt követett el.

Közölni kell velem az őrizetbe vételem indokát?

Igen. A rendőrségnek közölnie kell önnel az őrizetbe vétele indokát.

Használhat a Garda erőszakot az őrizetbe vételemkor?

Igen. Használhatnak indokolt mértékű erőszakot ahhoz, hogy őrizetbe vegyék önt.

Az őrizetbe vétel után

Egy rendőrőrsre viszik, hogy kihallgassák vagy vád alá helyezzék. Jogszabály rögzíti, hogy önt a rendőrőrsön milyen jogok illetik meg, és a rendőrőrs illetékes rendőre tartozik felelősséggel az ön jogaiért. Az ön rendőrőrsön történő fogva tartásának időtartama attól a törvényi hatáskörtől függ, amelynek alapján a Garda fogva tartja önt. Jogairól a A link új ablakot nyit megPolgári Szabadságjogok Írországi Tanácsának (ICCL) honlapján olvashat bővebben.

Kihallgatás és rendőrségi nyomozás (2)

Kapok tájékoztatást a jogaimról?

Igen. Ha az egyik ilyen törvényes hatáskör alapján tartják fogva, akkor tájékoztatják az önt az őrizet során megillető jogokról. Ez a tájékoztatás írásbeli, és ha ön nem ért angolul, le kell fordítani az ön nyelvére.

Értesíthetem az országom nagykövetségét?

Igen. Ha nem ír állampolgár, kérheti, hogy országának nagykövetségét vagy konzulátusát értesítsék az ön őrizetbe vételéről.

Más országból származom. Írországban kell lennem a nyomozás során?

Nem feltétlenül. Ha nem vádolják meg, miután véget ér a fogva tartása, akkor szabadon elmehet és elutazhat. Ha az ír állam később vádat kíván emelni ön ellen, önként visszatérhet ebből a célból, vagy megtámadhatja a kiadatását a hazájában. Ha megvádolják, miután véget ér a fogva tartása, hatáskörrel rendelkező bíróság elé kell állítani. Ekkor egy bíró dönt arról, hogy engedélyezzenek-e óvadékot önnek.

Megengedik, hogy beszéljek ügyvéddel?

Igen. Joga van ahhoz, hogy négyszemközt beszéljen ügyvéddel. Ha nem ismer egy ügyvédet sem, az illetékes rendőr segít keresni egyet a rendőrőrsön tartott listáról. (Lásd még a A link új ablakot nyit meg2. ismertetőt.)

Mikor beszélhetek az ügyvéddel?

Ha ügyvéddel kíván beszélni, nem hallgathatják ki, amíg az ügyvédje meg nem érkezik; ezután pedig azonnal lehetővé kell tenni, hogy találkozzanak egymással.

Velem lehet az ügyvédem a kihallgatáson?

Nem. Joga van azonban ahhoz, hogy a kihallgatása során további jogi tanácsot kérjen, ha valami olyasmi merül fel, amiben nem biztos.

Mi történik, ha nem tudok ügyvédet megfizetni?

Ha korlátozottak az anyagi lehetőségei, jogosult lehet arra, hogy az ügyvédi tanácsadást az ír költségmentességi rendszer keretében fizessék (lásd az A link új ablakot nyit meg1. ismertetőt). Mindig ajánlott azonban jogi tanácsot kérnie, és az anyagi lehetőségeinek kérdését megbeszélheti az ügyvédjével az eljárás egy későbbi szakaszában.

Milyen hosszan hallgathatnak ki a fogva tartás során, és hogyan zajlik a kihallgatás?

Egyszerre legfeljebb négy órán át hallgathatják ki. A kihallgatást tisztességes módon kell lefolytatni. Videokamerával kell rögzíteni, kivéve, ha ez nem valósítható meg. Ön csak akkor jogosult a felvétel másolatára, ha büntetőeljárás folyik ön ellen, és a bíróság elrendeli egy másolat átadását az ön jogi tanácsadójának. A kihallgatáson egyszerre csak két rendőr lehet jelen.

Válaszolnom kell a kérdésekre?

Nem. A link új ablakot nyit megHallgathat a teljes kihallgatás alatt, de vegye figyelembe, hogy hallgatását bizonyos körülmények között bizonyítékként használhatják fel ön ellen egy későbbi tárgyalás során. Ha megtagadja a választ bizonyos kérdésekre, ez más bizonyítékokkal együtt felhasználható az ön bűnössége megállapításának alátámasztására.

Ha információkat kérnek tőlem, szolgáltassak információkat?

Kötelező megadnia a személyes adatait, hogy a rendőrség azonosíthassa. Kérjen jogi tanácsot, mielőtt bármilyen további információ szolgáltatása mellett dönt. Ha őrizetben van kihallgatás céljából, akkor súlyos bűncselekménnyel gyanúsítják, és minden ön által szolgáltatott információ bizonyíték lehet ön ellen egy későbbi tárgyaláson.

Mi történik, ha olyasmit mondok, ami hátrányos számomra?

Nem kötelezhető önmagára nézve terhelő vallomást tenni. Ha a válaszai hátrányosak önre nézve, a jogi tanácsadói tájékoztatják a következményekről – a következmény általában az, hogy az elmondottak ön ellen szóló bizonyítékká válnak.

Kell-e ujjlenyomatot adnom és meg kell-e engednem, hogy lefényképezzenek?

Igen. Ha törvényes hatáskör alapján tartják fogva, akkor kényszeríthetik rá, hogy adjon ujjlenyomatot, és engedje magát lefényképezni. Az ujjlenyomatvétel vagy a lefényképezés akadályozása bűncselekmény.

Örökre megőrizheti az ujjlenyomataimat a Garda?

Igen. Ön vagy a jogi tanácsadója azonban írhat a rendőrségnek és kérheti, hogy semmisítsék meg a gyűjtött anyagokat, amennyiben nem indul büntetőeljárás, vagy ha önt felmentették a tárgyaláson.

Adnom kell DNS-mintát vagy egyéb, intimebb testi mintákat?

Ha törvényes hatáskör alapján tartják fogva, a rendőrségnek egy magas rangú tiszt engedélyére van szüksége ahhoz, hogy intim mintákat – pl. DNS-mintát, nyálmintát, levágott körmöt, köröm alatt talált anyagot vagy szájkenetet – vegyenek öntől. Engedély nélkül nem vehetnek talplenyomatot vagy a genitális területről vagy testnyílásból származó mintát, kivéve, ha ön beleegyezik.

Átkutathatják az otthonomat, gazdasági helyiségeimet, autómat vagy egyéb tulajdonomat?

Igen. Az A link új ablakot nyit megír alkotmány és az A link új ablakot nyit megemberi jogok európai egyezménye előírja, hogy tiszteletben kell tartani az ön testi épségét és magánéletét, de ezek a jogok korlátozottak. A Garda – amennyiben rendelkezik házkutatási engedéllyel vagy azért lép be az ingatlanára, hogy őrizetbe vétel céljából megtalálja önt – az ön beleegyezésével vagy akár anélkül is átkutathatja az ön otthonát. Az átkutatásokra vonatkozó további információkért lásd: Átkutatás (3).

Kérhetek jogorvoslatot a jogaim megsértése esetén?

Szóljon a jogi tanácsadójának, ha bármilyen módon megsértik az ön jogait, és ő tanácsot ad azzal kapcsolatban, hogyan és mikor léphet fel az ilyen jogsértések ellen.

Ki az illetékes rendőr?

Az illetékes rendőr a Garda egyik tagja, aki felelős az önnel szembeni bánásmódért és az ön jogainak védelméért. Minden rendőrőrsön jelen kell lennie egy ilyen rendőrnek. Ha az őrizetben töltött idő során bármilyen problémája támad, kérje, hogy beszélhessen az illetékes rendőrrel.

Beszélhetek a családommal?

Jogosult arra, hogy értesítsék egy rokonát az ön fogva tartásának tényéről, de nem feltétlenül beszélhet vele.

Mi történik, ha rosszul érzem magam, és van-e jogom pihenéshez és frissítőhöz?

A fogva tartása során joga van orvosi ellátáshoz, ha szüksége van rá, és joga van megfelelő pihenési időszakokhoz és frissítőkhöz.

Vezetnek jegyzőkönyvet az őrizetben töltött időmről?

A rendőrségi őrizetben töltött idejéről jegyzőkönyvet vezetnek, amelynek egy példányára ön vagy jogi tanácsadója igényt tarthat.

Mi történik, ha nem beszélek vagy nem értek angolul?

Jogosult tolmácsra, aki fordít önnek. Ön vagy a jogi tanácsadója ragaszkodjon hozzá, hogy az ön és az ügyvédje közötti négyszemközti megbeszéléseket fordító tolmács ne ugyanaz legyen, aki az ön rendőrségi kikérdezésén tolmácsol. Mindig rendelkezésre kell állnia egy tolmácsnak, amikor akár egy ügyvéd, akár egy rendőr kíván kommunikálni önnel.

Mennyi ideig tarthatnak fogva?

Ez attól függ, milyen hatáskör alapján tartják fogva. Az ír jog szerint a leghosszabb időtartam hét nap.

Átkutatás (3)

Kell-e közölniük velem, hogy miért kutatják át az ingatlanomat?

Megkérdezheti, és el kell mondaniuk önnek, hogy miért és milyen hatáskör alapján végzik az átkutatást. Ha átkutatják az ingatlanát, akkor egy későbbi szakaszban jogosult minden átkutatási parancs másolatára.

Hogyan végezheti a rendőrség az átkutatást?

Az átkutatás nem sértheti az emberi méltósághoz való jogát.

Magával vihet bármit a rendőrség?

Igen. Lefoglalhatnak bármilyen tárgyat, amelyről okkal feltételezik, hogy felhasználható bizonyítékként. Magukkal vihetnek olyan tárgyakat is, amelyeket esetleg nem jelöltek meg semmilyen parancsban, de amelyek bizonyítékul szolgálhatnak egy másik bűncselekményre.

Az ingatlanomban maradhatok, amikor a Garda átkutatja azt?

Igen. Nem szabad semmi olyat tennie, ami akadályozná a jogszerű átkutatást, de megfigyelheti azt.

Megmotozhatnak?

Igen. Ha egy rendőr megalapozottan gyanítja, hogy ön bűncselekményt követett el, akkor hatáskörrel rendelkezik arra, hogy az ön beleegyezése nélkül megmotozza önt.

Először őrizetbe kell venniük?

Nem. Megmotozhatják az őrizetbe vétel előtt is.

Közölniük kell velem a motozás okát?

Igen. A rendőrségnek közölnie kell önnel a motozás okát és azt, hogy milyen hatáskör alapján motozzák meg.

Végezhetnek levetkőztetéssel járó motozást?

Igen. Csak akkor vethetik alá levetkőztetéssel járó motozásnak, ha az szükséges. Az ilyen motozást egy rendőrőrs nem nyilvános részén kell végezni, és olyan módon, amely nem minősül zaklatásnak. Ha lehetséges, egy orvosnak kell elvégeznie a motozást.

Ugyanolyan nemű személy motoz meg?

Ha a motozás bármiben is tovább terjed, mint a ruházatának átkutatása, ugyanolyan nemű személynek kell megmotoznia önt.

Az első bírósági meghallgatás (4)

Fogva tarthatnak vagy szabadlábra helyezhetnek?

Fogva tarthatják, ha a rendőrségi őrizet után bíróság elé állítják, és a bíróság megtagadja öntől az óvadékot.

Benyújthatok óvadék iránti kérelmet?

A legtöbb esetben a A link új ablakot nyit megkerületi bíróság (alsóbb szintű bíróság) előtti első megjelenésekor A link új ablakot nyit megkérelmezhet óvadékot. Meghatározott körülmények között (például ha szándékos emberölés a vád) a Felsőbírósághoz kell kérelmet benyújtania, és így valamennyi időt őrizetben kell töltenie a kérelem előtt.

Jogosult jogi képviseletre, és a jövedelmétől függően ezt a képviseletet a költségmentességi rendszer keretében finanszírozzák.

Közölhetik velem, hogy miért ellenzi a Garda az óvadékot?

Igen. Előre közölni kell önnel, hogy a Garda milyen okokból ellenzi, hogy óvadékot állapítsanak meg önnek. Önnek joga van az óvadék ellenében való szabadon bocsátásra, de ez a jog nem abszolút jellegű. Megtagadható az óvadék, ha a bíró véleménye szerint annak engedélyezése esetén ön nem jelenne meg a tárgyalásán, befolyásolná a tanúkat, vagy további súlyos bűncselekményeket követne el, amíg óvadék ellenében szabadlábon van.

Megállapíthatnak feltételes óvadékot a számomra?

Igen. Engedélyezhetnek önnek óvadékot olyan feltételekkel, mint pl. hogy át kell adnia az útlevelét, Írországban kell tartózkodnia, amíg a tárgyalásra vár, és rendszeresen jelentkeznie kell egy rendőrőrsön annak biztosítására, hogy betartja ezeket a feltételeket. A bíróság előírhatja azt is, hogy tegyen le készpénzt, vagy elrendelheti egy családtag vagy barát ír bankszámlájának befagyasztását, garanciaként arra, hogy ön betartja az óvadék feltételeit.

 

Felkészülés a tárgyalásra vagy a bűnösség beismerése a tárgyalás előtt (5)

Vallhatom magam bűnösnek valamennyi vádpontban vagy egyes vádpontokban a tárgyalás előtt?

Igen. Csak akkor tartanak tárgyalást az ügyében, ha ártatlannak vallja magát. Ha bűnösnek vallja magát, nem tárgyalást, hanem büntetéskiszabási meghallgatást tartanak.

Mi történik?

Ha nem törekszik tárgyalásra, akkor beismer egy vagy több olyan bűncselekményt, amellyel vádolják. Írországban a vádalkunak nincs törvényes alapja, de a gyakorlatban a Legfőbb Ügyész Hivatala elfogadhatja egyes vádak beismerését, és beleegyezhet más vádak visszavonásába. Ha bűnösnek vallja magát, később szabják ki a büntetését, és a büntetéskiszabási meghallgatás előtt lehetséges, hogy fogva tartják.

Mi történik a büntetéskiszabási meghallgatáson?

Ha nincs kötelező büntetés, mint pl. szándékos emberölés esetén életfogytiglan, önnek joga van büntetéskiszabási meghallgatáshoz és ahhoz, hogy a jogi tanácsadója felszólaljon a bíróság előtt az ön bűncselekménybeli szerepével és személyes körülményeivel kapcsolatban.

Megváltoztathatók a vádak a tárgyalás előtt?

Igen. A tárgyalás napja előtt és annak során a Legfőbb Ügyész Hivatala kiegészítheti a vádakat továbbiakkal. A tárgyalás napjáig vissza is vonhat vádakat. A Legfőbb Ügyész Hivatala jogosult további bizonyítékokat benyújtani a tárgyalásig és a tárgyalás során. A Legfőbb Ügyész Hivatalának tisztességesen kell eljárnia, és nem tarthat vissza bizonyítékot vagy fedhet fel a birtokában lévő olyan anyagokat, amelyek érintik önt és a jogi tanácsadóit.

Vádolhatnak olyan bűncselekménnyel, amellyel egy másik tagállamban már megvádoltak?

Ha az egyik tagállamban megvádolták egy bűncselekménnyel és tárgyalást folytattak az ügyében, ugyanazzal a bűncselekménnyel nem vádolhatják meg egy másik tagállamban. Azonban ha megvádolták egy tagállamban, de a vádakat visszavonták, megvádolhatják ugyanazzal a bűncselekménnyel Írországban.

Kapok tájékoztatást az ellenem szóló bizonyítékokról?

Igen. Meg kell kapnia az ön elleni bizonyítékokat tartalmazó iratokat (közismert nevén a „bizonyítékok könyvét”). Fel kell fedni ön előtt azokat az anyagokat is, amelyek az ön által elkövetett állítólagos bűncselekmény nyomozása során keletkeztek, de amelyeket a vád nem kíván felhasználni.

Kapok tájékoztatást az ellenem valló tanúkról?

Igen. Kaphat bizonyos információkat az ön ellen valló tanúkról. Joga van tudni, hogy büntetett előéletűek-e. Joga van információkat kérni tőlük a tárgyalás során vagy az ügyvédje általi keresztkikérdezéssel, vagy a jogi tanácsadói általi magánnyomozás útján.

Nem jogosult a tanú személyes adatainak teljes felsorolására. Nincs joga olyan módon befolyásolni a tanút, amely a tanú megfélemlítésére vagy az igazságszolgáltatás akadályozására irányuló kísérletnek tekinthető; az ilyen cselekmények azt eredményezhetik, hogy visszavonják az óvadékot vagy további és külön vádak merülnek fel önnel szemben.

Mikor adják át nekem a A link új ablakot nyit meg„bizonyítékok könyvét”?

Ha vádirat alapján tárgyalják az ügyét egy súlyos bűncselekmény miatt, ezeket az iratokat a vádemeléstől számított 42 napon belül kell megkapnia. A bíróság saját belátása szerint meghosszabbíthatja azt az időt, amelyen belül az államnak át kell adnia ezeket az iratokat az ön részére.

Mit adnak át nekem?

Olyan iratokat kézbesítenek önnek, amelyek az állam önnel szembeni vádjának alapját tartalmazzák. A bizonyítékok könyve nem az állam vádjának teljes kifejtését tartalmazza, és a vád jogosult további bizonyítékokat benyújtani az ön ügyének tárgyalásáig és a tárgyalás során. Azoknak a bizonyítékoknak, amelyekre az államnak támaszkodnia kell a büntetőjogi felelősség megállapításának biztosítása érdekében, a legtöbb esetben szóban kell elhangozniuk a bíróság előtt, eskü alatt valló tanúktól.

Hogyan kapom meg a „bizonyítékok könyvét”?

A „bizonyítékok könyvét” a bíróságon adja át önnek a Garda egy tagja. A további bizonyítékokat általában az ön jogi tanácsadójának kézbesítik az irodájában vagy a bíróságon.

Kérnek adatokat a bűnügyi előéletemről?

Igen. A rendőrség jogosult információkat felkutatni az ön előéletéről a nyomozás érdekében és annak eldöntésére, hogy vádemelés esetén ön óvadék ellenében szabadon bocsátható-e. Az ön elítélése esetén is hivatkozhatnak az ön bűnügyi előéletére annak érdekében, hogy a bíró megállapíthassa (vagy a bírók megállapíthassák) a megfelelő büntetést. A büntetőjogi felelősség külföldön történt megállapítására vonatkozó adatok is figyelembe vehetők.

Vonatkozik valamilyen korlátozás arra, hogy mikor vehetik figyelembe az előéletemet?

Igen. Az ügyének tárgyalása során nem említhető az ön előélete, kivéve, ha a jogi tanácsadói a keresztkikérdezés során vagy a bíróságnak benyújtott beadványokban megemlítik azt.

Kapcsolódó linkek

A link új ablakot nyit megTovábbi információk az átkutatási, fogva tartási és vádemelési hatáskörökről

A link új ablakot nyit megTovábbi információk a Garda szerepérőlA link új ablakot nyit meghttp://www.garda.ie/

A link új ablakot nyit megaz állam képviseletét ellátó vezető jogtanácsos hivatala és a Legfőbb Ügyész Hivatala A link új ablakot nyit meghttp://www.dppireland.ie/

A link új ablakot nyit megTovábbi részletek a jogszabályokról A link új ablakot nyit meghttp://www.irishstatutebook.ie/

A link új ablakot nyit megAz 1984. évi büntetőeljárási törvényhez kapcsolódó 1987. évi rendelet (rendőrőrsökön őrizetben tartott személyekkel szembeni bánásmód)

A link új ablakot nyit megPolgári Szabadságjogok Írországi Tanácsa

Utolsó frissítés: 03/07/2012

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Tämän sivun alkukielistä versiota englanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

3. Jogaim a tárgyalási szakasz során

Mi történik, mielőtt tárgyalást tartanak az ügyemben?

Mielőtt tárgyalást tartanak az ügyében, egy bíró eldönti, hogy megállapítsanak-e óvadékot önnek. Ön általában jogosult az óvadék ellenében való szabadon bocsátásra. Megtagadhatják az óvadékot, ha nem valószínű, hogy ön megjelenne a tárgyaláson, ha megpróbált vagy meg fog próbálni megfenyegetni egy tanút, vagy ha valószínű, hogy újabb súlyos bűncselekményt követne el.

Ha a tárgyaláson alibire kíván hivatkozni (azaz valakire, aki elmondja, hogy ön vele volt, amikor a bűncselekmény történt), a bíró utasítására tájékoztatnia kell az A link új ablakot nyit megügyészséget az illető személyéről.

A tárgyalás előtt joga van megtudni, hogy mivel vádolják. Ha kéri, tájékoztatni kell az ön elleni bizonyítékokról.

Hol kerül sor a tárgyalásra?

Megadják önnek annak a bíróságnak a nevét és címét, ahol a tárgyalását tartják. Az összes bíróság felett A link új ablakot nyit megÍrország Bírósági Szolgálata gyakorol irányítást, és segíthet önnek megtalálni azt a bíróságot, ahol az ügyét tárgyalják.

Az enyhébb súlyú vádakat a kerületi bíróságokon tárgyalják, ahol egyesbírók döntenek az ügyekben. A súlyosabb vádakat a körzeti bíróságokon vagy a központi büntetőbíróságokon tárgyalják, ahol esküdtszékek hoznak ítéletet.

A bíróságok nyitva állnak a nyilvánosság előtt. Ha azonban a vádlott gyermek, vagy szexuális bűncselekményről van szó, az ügyet zárt ajtók mögött tárgyalják.

Megváltoztathatók a vádak a tárgyalási szakaszban?

A vád a legtöbb esetben nem változtatható meg a tárgyalási szakaszban. Bizonyos vádak megváltoztathatók, ha a jog ezt lehetővé teszi. A veszélyes járművezetés vádja például átváltoztatható a kevésbé súlyos gondatlan járművezetés vádjára, ha a bíró úgy ítéli meg, hogy ön gondatlanul, de nem veszélyesen vezetett.

Ha a tárgyalás során minden vádpontban bűnösnek vallja magát, a bíró azt követően eldönti, milyen büntetést szabjon ki. E döntés meghozatalához mérlegeli, hogy mennyire súlyos a bűncselekmény, valamint hogy milyen az ön személyes helyzete. Ha bűnösnek vallotta magát, ezt figyelembe veszik az ön javára.

Megteheti azt is, hogy egyes vádpontokban bűnösnek vallja magát, a többiben pedig ártatlannak. A bíró vagy az esküdtszék az ön által vitatott vádakat illetően hoz döntést. Ezután büntetést szabnak ki önre azon vádpontokért, amelyekben bűnösnek vallotta magát, és azokért, amelyekben bűnösnek találták.

Milyen jogaim vannak a tárgyalási szakasz során?

A legtöbb esetben jelen kell lennie az ügyének tárgyalásán. Ha nem jelenik meg a bíróságon, a bíró elrendelheti, hogy vegyék őrizetbe és vezessék a bíróság elé. A tárgyalás esetenként ön nélkül is folyhat, és a távollétében is megállapíthatják a büntetőjogi felelősségét.

Ha baleset vagy betegség miatt nem tud megjelenni a bíróságon, értesítse az ügyvédjét és adjon át neki orvosi igazolást, amely megindokolja a távollétét.

Ha nem érti, mi történik, joga van tolmácsoláshoz. Ha siket, jogosult jelnyelvi tolmácsolásra.

Joga van ahhoz, hogy védekezzen a tárgyaláson, ha szeretne. Ha nem tud ügyvédet megfizetni, a vád súlyosságától függően kirendelhetnek önnek egyet a A link új ablakot nyit megbüntetőügyi költségmentességi rendszer keretében. Joga van ahhoz, hogy megválassza az ügyvédjét. Ha nem ismer egyet sem, a bíró választhat önnek. Ha nem elégedett az ügyvédjével, leválthatja.

Felszólalhat a tárgyaláson, ha akar, de ez nem kötelező. Ha eskü alatt tett vallomás során hazudik, bűncselekményt követ el.

Milyen jogaim vannak az ellenem szóló bizonyítékokkal kapcsolatban?

Vitathatja az ön ellen szóló bizonyítékokat, ha azokat jogszerűtlenül szerezték. Például ha a rendőrség házkutatási engedély nélkül ment be az ön házába, általában az ottlétük alatt szerzett semmilyen bizonyítékot nem fogadnak el.

Vitathatja a bizonyítékokat úgy is, hogy kérdéseket tesz fel a tanúknak, hogy bizonyítsa: hazudnak vagy tévednek. Megkérhet továbbá tanúkat arra, hogy az ön védelme szempontjából fontos bizonyítékokat vagy olyan bizonyítékokat szolgáltassanak, amelyek igazolják, hogy a vád tanúi hazudnak vagy tévednek.

Felfogadhat magánnyomozót, hogy ő szerezzen bizonyítékokat önnek. A bizonyítékok annyiban elfogadhatók, amennyiben azokat jogszerűen szerezték.

Figyelembe veszik a büntetett előéletemre vonatkozó adatokat?

A tárgyalás során a büntetőjogi felelősségét megállapító korábbi ítéletekre vonatkozó bizonyítékokat A link új ablakot nyit megáltalában nem veszik figyelembe.

Amikor azonban a bíró arról dönt, hogy milyen büntetést szabjon ki önre, figyelembe veheti a büntetőjogi felelősséget megállapító korábbi ítéleteket, és ebbe a más országokban hozott ilyen ítéletek is beletartozhatnak.

Mi történik a tárgyalási szakasz végén?

Ha nem találják bűnösnek, a tárgyalásnak vége, és ön szabadon távozhat.

Ha bűnösnek találják, vagy ön vallja magát bűnösnek, a bíró eldönti, milyen büntetést szabjon ki önre. Lehetséges, hogy pénzbüntetést kell fizetnie vagy A link új ablakot nyit megszabadságvesztés-büntetést kell letöltenie. A bíró felfüggesztheti a büntetését addig, amíg ön további bűncselekményeket nem követ el.

A bíró az ítélet kiszabása előtt felkérheti a A link új ablakot nyit megpártfogó felügyelői szolgálatot, hogy írjon jelentést önről. A pártfogó felügyelői szolgálat közli a bíróval, hogy ön alkalmas-e arra, hogy felügyelet alá helyezzék a bűnelkövetői magtartását okozó problémáinak leküzdése érdekében.

Felkérés alapján a pártfogó felügyelői szolgálat tájékoztatja a bírót arról, hogy ön képes-e közérdekű munkát végezni. A bíró ezután elrendelheti, hogy szabadságvesztés-büntetés helyett ön legfeljebb 240 órai fizetetlen munkát végezzen.

Milyen szerepe van a sértettnek a tárgyalási szakaszban?

A tárgyalás során a sértett a vád tanújaként kap szerepet. Bizonyítékot szolgáltat a váddal kapcsolatban arról, hogy mit látott, mi történt.

Ha megállapítják az ön büntetőjogi felelősségét, vagy bűnösnek vallja magát, a bíró figyelembe veszi a bűncselekmény sértettre gyakorolt hatását.

Kapcsolódó linkek

A link új ablakot nyit megAz ír jogszabályok adatbázisa

A link új ablakot nyit megAz ír és brit esetjog adatbázisa

Utolsó frissítés: 03/07/2012

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Tämän sivun alkukielistä versiota englanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

4. Jogaim a tárgyalási szakasz után

Fellebbezhetek?

Fellebbezhet minden büntetőjogi felelősséget megállapító ítélet és büntetés ellen. A A link új ablakot nyit megfellebbezés módja attól függ, hogy melyik bíróság tárgyalta az ügyét. A kerületi bíróság határozatai elleni fellebbezéseket a körzeti bíróság tárgyalja. A körzeti bíróság vagy a A link új ablakot nyit megKözponti Büntetőbíróság határozatai elleni fellebbezéseket a A link új ablakot nyit megBüntető Fellebbviteli Bíróság tárgyalja.

Ha a kerületi bíróság határozata ellen szeretne fellebbezni, akkor 14 napon belül egy „fellebbezési értesítés” nevű iratot kell átadnia az ügyésznek. A fellebbezési értesítést és a kézbesítésre vonatkozó nyilatkozatot 14 napon belül kell benyújtania a terület bírósági titkárához. Ha a körzeti bíróság vagy a Központi Büntetőbíróság határozata ellen kíván fellebbezni, a büntetőjogi felelősség megállapításától számított három napon belül a tárgyalást vezető bíróhoz kell folyamodnia fellebbezési engedélyért. Ezután, ha az engedélyt megtagadták, hét napon belül, ha pedig megadták, 14 napon belül „fellebbezési értesítést” kell benyújtania a Büntető Fellebbviteli Bíróság hivatalvezetőjének. Ezt az ügyvédje rendszerint elintézi ön helyett.

Ha a kerületi bíróság határozata ellen fellebbez, jogosult az ügye teljes újratárgyalására. Joga van a büntetése elleni fellebbezésre is. Ha a körzeti bíróság vagy a Központi Büntetőbíróság határozata ellen fellebbez, ez jogkérdésre irányulhat, vagy arra, hogy az ön megítélése szerint tárgyalása nem volt megfelelő. A büntetése ellen is fellebbezhet.

Mi történik, ha fellebbezek?

Ha a kerületi bíróság határozata ellen fellebbez, a büntetőjogi felelősséget megállapító ítéletet nem hajtják végre a fellebbezése megtárgyalásáig. Ehhez az szükséges, hogy ön biztosítékot (ún. recognisance-t) nyújtson, ami egy pénzösszeg befizetésével járhat. Ha a kerületi bíróság határozata elleni fellebbezésekor fogva tartják, a fellebbezési értesítés kézbesítése és a biztosíték nyújtása után jogosult arra, hogy szabadon bocsássák. Ha fogva tartják, és fellebbezni kíván, a büntetés-végrehajtási hatóságok ellátják a megfelelő nyomtatványokkal.

Ha a kerületi bíróság határozata ellen fellebbez, eltelhet néhány hónap, mire megtárgyalják a fellebbezést. Ha a körzeti bíróság vagy a Központi Büntetőbíróság határozata ellen fellebbez, számottevően hosszabb idő telhet el a fellebbezés megtárgyalásáig.

Ha a kerületi bíróság határozata ellen fellebbez, joga van új bizonyítékok bemutatására és arra, hogy a fellebbezésben más jogi érveket sorakoztasson fel. Ha a körzeti bíróság vagy a Központi Büntetőbíróság határozata ellen fellebbez, általában nem mutathat be új bizonyítékokat, ezt csak kivételes körülmények között teheti meg.

Mi történik a fellebbezési meghallgatáson?

Ha a kerületi bíróság határozata ellen fellebbez, jogosult az ügy teljes újratárgyalására. Ha a körzeti bíróság vagy a Központi Büntetőbíróság határozata ellen fellebbez, ön vagy az ügyvédje terjesztheti a bíróság elé arra vonatkozó érveit, hogy miért kellene hatályon kívül helyezni a büntetőjogi felelősségét megállapító határozatot, vagy hogy miért gondolja, hogy a büntetése elvi hibában szenved.

Mi történik, ha a fellebbezés sikeres/sikertelen?

Ha a fellebbezés sikeres, az ügy véget ér, önnek pedig nincsenek további kötelezettségei azzal kapcsolatban. Ha a fellebbezés sikertelen, a fellebbviteli bíróság helyben hagyja az ön büntetőjogi felelősségét megállapító ítéletet. Ha a fellebbviteli bíróság úgy véli, hogy a büntetés elvi hibában szenved, akkor súlyosíthatja vagy enyhítheti az eredeti büntetést.

Miután megtárgyalták a fellebbezését, nincs további fellebbezési jog. A Büntető Fellebbviteli Bíróság azonban engedélyezheti önnek, hogy fellebbezzen a Legfelsőbb Bírósághoz, ha a nyilvánosság számára különösen fontos jogkérdés merült fel.

Nincs olyan általános rendelkezés, amely szerint önt kártalanítani kell, ha sikeres a fellebbezése. Ha a Büntető Fellebbviteli Bírósághoz fellebbez a büntetőjogi felelősség megállapítása ellen, jogosult lehet kártalanításra, amennyiben téves ítéletet hoztak az ügyében. Erre akkor kerül sor, ha a Büntető Fellebbviteli Bíróság hatályon kívül helyezi a büntetőjogi felelősséget megállapító ítéletet és igazolja, hogy egy újonnan felfedezett tény azt bizonyítja, hogy téves ítélet született. Ez nagyon ritkán történik meg. Ha a Büntető Fellebbviteli Bíróság tanúsítja, hogy téves ítélet született, ön kártalanítási kérelmet nyújthat be az A link új ablakot nyit megigazságügyi miniszterhez.

A büntetőjogi felelősségét megállapító ítéletet akkor veszik nyilvántartásba, amikor a bíró bűnösnek találta egy bűncselekményben.

A büntetőjogi felelősséget megállapító ítélet jogerős, amint bűnösnek találták önt, vagy ön bűnösnek vallotta magát. A fellebbezéshez azonban ekkor is joga van. Ha a fellebbezése sikeres, az önre vonatkozó adatok között nem szerepelhet egy büntetőjogi felelősséget megállapító ítélet sem.

Más tagállam polgára vagyok. Visszaküldhetnek oda a tárgyalás után?

Ha elítélik egy bűncselekmény miatt, a bíróság nem küldheti vissza az országába. Javasolhatja azonban az igazságügyi miniszternek, hogy utasítsák ki önt. Fel is függesztheti a büntetését vagy annak egy részét azzal a feltétellel, hogy ön elhagyja az országot. Ez nem jelenti azt, hogy kiutasítják önt, de ha nem hagyja el az országot, akkor büntetés-végrehajtási intézetbe kerül. Ha büntetés-végrehajtási intézetben van, kérheti az igazságügyi minisztertől, hogy szállítsák el Írországból, hogy a büntetésének fennmaradó részét egy másik tagállamban töltse le.

Ha elítélnek, ismét eljárás alá vonhatnak ugyanazért a bűncselekményért?

Ha elítélik, nem vonhatják ismét eljárás alá ugyanazért a bűncselekményért. Ha egy másik tagállamban már elítélték, ugyanazon bűncselekmény miatt nem vonhatják újra eljárás alá Írországban.

A vádakra/büntetőjogi felelősséget megállapító ítéletre vonatkozó információk

A bűnügyi nyilvántartás önre vonatkozó részében szerepel az ön büntetőjogi felelősségét megállapító összes ítélet. Ha ön nagykorú, ezeket az adatokat állandó jelleggel nyilvántartja a Garda (a nemzeti rendőrség). A Garda rendelkezhet más adatokkal is önről. Önnek joga van ahhoz, hogy az önre vonatkozó, helytelen személyes adatokat kijavítsák vagy töröljék. Ezeket az adatokat a A link új ablakot nyit megKözponti Rendőrségi Ellenőrző Egységtől kérheti ki. Ha a Garda nem teszi lehetővé önnek az adatokhoz való hozzáférést, vagy nem javítja ki a pontatlan adatokat, önnek joga van az A link új ablakot nyit megadatvédelmi biztoshoz fordulni.

Kapcsolódó linkek

A link új ablakot nyit megÍr bíróságok

A link új ablakot nyit megÁllampolgári Tájékoztató Tanács

A link új ablakot nyit megAdatvédelmi biztos

Utolsó frissítés: 03/07/2012

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Tämän sivun alkukielistä versiota englanti on muutettu äskettäin. Päivitystä suomennetaan parhaillaan.

5. Közúti közlekedési és egyéb kisebb szabálysértések

Hogyan kezelik a kisebb közúti közlekedési szabálysértéseket?

A kisebb szabálysértéseket, mint amilyen a gyorshajtás, vezetés közbeni mobiltelefonálás vagy tilosban parkolás, általában „rögzített összegű bírsággal” szankcionálják, mely esetben önnek meghatározott időn belül, postai úton kell megfizetnie a bírságot. Az ügy csak akkor kerül bíróságra, ha ön nem fizeti meg a bírságot. Egyes esetekben a szabályszegéskor bírságolják meg, más esetekben a címére küldik a felszólítást. 

Egyes rögzített összegű bírsággal sújtható szabálysértések azonban azzal járnak, hogy „büntetőpontokat” vezetnek a jogosítványára, és ha három éven belül összesen 12 büntetőpontot kap, eltiltják az Írországban való járművezetéstől.  Ha megfizeti a rögzített összegű bírságot, akkor kevesebb pontot kap, mint abban az esetben, ha az ügy a bíróságra kerül és elítélik önt. Az Európai Unió jelenleg azon dolgozik, hogy harmonizálja a tagállamok vezetői engedélyekre vonatkozó valamennyi nyilvántartását.

               

A közlekedési szabálysértésekkel szinte minden esetben a rendes Garda foglalkozik. Legyen figyelemmel arra, hogy Írországban a járművezetőknek a törvény alapján kötelező maguknál tartaniuk a vezetői engedélyüket, és azt a rendőr kérésére be kell mutatniuk.

Ha Írországban él, de más tagállam állampolgára, az eljárás során ugyanolyan elbánásban részesül, mint egy ír állampolgár.

Ha az ügye bíróság elé kerül, azt a helyi kerületi bíróságon (a legalsóbb szintű bíróságon), esküdtszék nélkül tárgyalja egy bíró.  Ha nem elégedett az eredménnyel, fellebbezhet a határozat – akár a büntetőjogi felelősség megállapítása, akár a büntetés – ellen egy magasabb szintű bírósághoz (lásd a A link új ablakot nyit meg4. ismertetőt).

Megjelennek ezek a szabályszegések a büntetett előéletemre vonatkozó adatok között?

Minden közlekedési ügyben hozott, büntetőjogi felelősséget megállapító ítélet bekerül a Garda számítógépes nyilvántartásába. A nagyon enyhe eseteket, mint a gyorshajtás, általában nem tekintik büntetőjogi felelősség megállapításának. Azonban ha súlyosabb vád merül fel önnel szemben, például veszélyes járművezetés, ittas vezetés vagy biztosítás nélküli vezetés, akkor a büntetőjog felelősséget megállapító ítélet bekerül a büntetett előéletére vonatkozó adatok közé. Az ilyen bűncselekményeket a A link új ablakot nyit meg4. ismertetőben meghatározott eljárásnak megfelelően kezelik. Ha ilyen bűncselekménnyel vádolják, sürgősen kérjen jogi tanácsot.

Hogyan kezelik az egyéb kisebb szabálysértéseket?

A leggyakoribb kisebb szabálysértések a gyorshajtás és a vezetés közbeni mobiltelefon-használat. Többféle más szabálysértés – például a buszsávban közlekedés – szintén járhat „A link új ablakot nyit megrögzített összegű bírsággal”, de nem eredményez büntetőpontot.  A többi közlekedőre tekintet nélkül történő közlekedésért, amelynek körébe a gondatlan járművezetés is tartozik, bírság és büntetőpont is jár.

Csak akkor kerül bíróságra az ügye, ha nem fizeti meg a rögzített összegű bírságot. Amint arról fentebb már esett szó, az üggyel a kerületi bíróság foglalkozik. A kerületi bíróság rendelkezése ellen a fentieknek megfelelően mindig fellebbezhet.

Utolsó frissítés: 03/07/2012

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.