Please note that the original language version of this page French has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.

1 - Παροχή νομικών συμβουλών

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να λάβετε την ανεξάρτητη συνδρομή δικηγόρου σε περίπτωση εμπλοκής σας με οποιονδήποτε τρόπο σε ποινική διαδικασία. Τα ενημερωτικά δελτία εξηγούν πότε και υπό ποιες περιστάσεις έχετε δικαίωμα να εκπροσωπηθείτε από δικηγόρο. Σας εξηγούν επίσης πώς μπορεί να σας συνδράμει ο δικηγόρος. Το παρόν γενικό ενημερωτικό δελτίο σας ενημερώνει πώς μπορείτε να βρείτε δικηγόρο και με ποιο τρόπο καλύπτονται οι αμοιβές του, εάν δεν είστε σε θέση να τον πληρώσετε.

Πώς μπορώ να βρω δικηγόρο;

Έχετε το απόλυτο δικαίωμα να λάβετε τη συνδρομή ενός δικηγόρου σε όλες τις υποθέσεις. Μπορείτε να καλέσετε τον δικηγόρο της επιλογής σας ή να επικοινωνήσετε με το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροBarreau de Luxembourg (Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΔικηγορικός Σύλλογος Λουξεμβούργου) για να λάβετε τον κατάλογο των δικηγόρων και να επιλέξετε αυτόν που επιθυμείτε.

Εάν δεν επιλέξετε, ή εάν ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου κρίνει την επιλογή σας ακατάλληλη ορίζει ο ίδιος δικηγόρο. Ο δικηγόρος είναι υποχρεωμένος, εφόσον δεν κωλύεται ή δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, να δεχθεί την εντολή που του έχει ανατεθεί.

Εάν είστε κρατούμενος, μπορείτε να ζητήσετε από τον ανακριτή στην αρχή της διαδικασίας να ορίσει αυτεπάγγελτα συνήγορό σας ή τον δικηγόρο της επιλογής σας.

Πώς αμείβεται ένας δικηγόρος;

Οι δικηγορικές αμοιβές είναι ελεύθερες. Εάν δεν διαθέτετε επαρκή έσοδα για την αμοιβή δικηγόρου, μπορείτε να ζητήσετε νομική συνδρομή από την υπηρεσία υποδοχής και νομικής ενημέρωσης των δικαστηρίων.

Υπάρχει στο Λουξεμβούργο υπηρεσία υποδοχής και νομικής ενημέρωσης στο Diekirch και το Esch-sur-Alzette:

 • Λουξεμβούργο: Cité Judiciaire, Bâtiment CR, L-2080, Luxembourg, Tél : 22 18 46
 • Diekirch: bei der Aler Kiirch, B.P.66 L-9201 Diekirch, Tél: 80 23 15
 • Esch-sur-Alzette: place de la Résistance, L-4002 Esch/Alzette, Tél: 54 15 52

Θεωρείστε πρόσωπο με ανεπαρκείς οικονομικούς πόρους, εάν τα οικονομικά σας μέσα δεν υπερβαίνουν το ελάχιστο εγγυημένο από το νόμο εισόδημα.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΥπουργείο Δικαιοσύνης - Νομική αρωγή

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΥπουργείο Δικαιοσύνης – Δικαστική συνδρομή

Τελευταία επικαιροποίηση: 05/04/2016

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

2 - Τα δικαιώματά μου κατά τη διάρκεια της έρευνας και της ανάκρισης και πριν την παραπομπή της υπόθεσης στο δικαστήριο

Ποια είναι τα στάδια της ανάκρισης;

Σκοπός της έρευνας και της ανάκρισης είναι να συλλεγούν τα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με ποινικό αδίκημα που έχει διαπραχθεί και να εξακριβωθεί αν ένας ή περισσότεροι ύποπτοι είναι οι δράστες αυτού του αδικήματος.

Ο εισαγγελέας κινεί διαδικασία προκαταρκτικής έρευνας από την αστυνομία, η οποία ανακρίνει τους πιθανούς δράστες, συλλέγει τα πειστήρια και συντάσσει πρακτικό της υπόθεσης.

Όταν ολοκληρωθεί η έρευνα, ο εισαγγελέας αποφασίζει να θέσει την υπόθεση στο αρχείο χωρίς συνέχεια ή να παραπέμψει τον κατηγορούμενο σε δίκη.

Σε περίπτωση κακουργήματος ή περίπλοκων πλημμελημάτων, ο εισαγγελέας ορίζει ανακριτή ο οποίος συλλέγει και επαληθεύει τα πραγματικά περιστατικά και τα στοιχεία υπέρ και κατά του κατηγορουμένου. Ο δικαστής απαγγέλλει κατηγορίες σε κάθε κατηγορούμενο που κατά τα φαινόμενα εμπλέκεται στην υπόθεση και μπορεί να προβεί ο ίδιος ή να ζητήσει από την αστυνομία να πραγματοποιήσει κατ' οίκον έρευνες, κατασχέσεις ή άλλες ενέργειες. Μπορεί να αποφασίσει τη φυλάκιση οποιουδήποτε κατηγορουμένου.

Σε περίπτωση ανάκρισης, τουλάχιστον σε κακουργηματικές υποθέσεις, ο ανακριτής υποβάλλει έκθεση στον εισαγγελέα σχετικά με την υπόθεση. Ο εισαγγελέας ζητεί είτε να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο χωρίς συνέχεια είτε την παραπομπή του κατηγορουμένου σε δικαστήριο για να δικαστεί. Το κατά τόπον αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο αποφασίζει αν θα ακολουθήσει ή όχι τις οδηγίες του εισαγγελέα.

Τα δικαιώματά μου κατά την έρευνα και την ανάκριση

Ανάκριση / προκαταρκτική έρευνα της αστυνομίας (1)

Τι συμβαίνει κατά την προκαταρκτική έρευνα;

Μετά την υποβολή καταγγελίας παθόντος ή τη διαπίστωση εγκλήματος ή αξιόποινης πράξης από την αστυνομία, ο εισαγγελέας διευθύνει την προκαταρκτική έρευνα και επιχειρεί να διαπιστώσει ποιος είναι ο δράστης της παράβασης. Μπορεί να αναθέσει την έρευνα σε ανακριτή προκειμένου να συλλέξει τα στοιχεία της υπόθεσης για κάθε πλημμέλημα. Για τα κακουργήματα, πρέπει να ορίζεται ανακριτής. Κάθε μάρτυρας μπορεί να δώσει κατάθεση. Και εσείς μπορείτε να κληθείτε από τον εισαγγελέα, την αστυνομία ή τον ανακριτή να δώσετε κατάθεση για ενδεχόμενη εμπλοκή σας στην υπόθεση.

Τι σημαίνει «κατηγορούμενος»;

Τα δικαιώματά σας κατά την έρευνα και την ανάκριση γεννιούνται τη στιγμή που χαρακτηρίζεστε «κατηγορούμενος» από τον ανακριτή, που κατηγορείστε δηλαδή ότι έχετε διαπράξει αξιόποινη πράξη. Ισχύει, εντούτοις, το τεκμήριο της αθωότητας μέχρι να προσκομιστούν και να γίνουν αποδεκτές οι αποδείξεις της ενοχής σας από το δικαστήριο.

Θα ενημερώνομαι για το τι συμβαίνει;

Έχετε δικαίωμα να ενημερώνεστε σχετικά με τη φύση και την αιτία της κατηγορίας, δηλ. για τις πράξεις που σας αποδίδονται και τις νομικές βάσεις. Σκοπός του δικαιώματος ενημέρωσής σας είναι να έχετε τη δυνατότητα να προετοιμάσετε την υπεράσπισή σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οι πληροφορίες πρέπει να είναι κατανοητές και πλήρεις και σας κοινοποιούνται είτε από αστυνομικό υπάλληλο είτε από τον ανακριτή.

Θα υπάρχει υπηρεσία διερμηνείας εάν δεν ομιλώ τη γλώσσα;

Εάν δεν ομιλείτε μία από τις γλώσσες εργασίας των δικαστικών αρχών (δικαστικής αστυνομίας ή ανακριτή), καλείται διερμηνέας. Αυτός θα μεταφράζει όλες τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις σας.

Σύλληψη (περιλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης) (2)

Τι συμβαίνει σε περίπτωση αυτόφωρου κακουργήματος ή πλημμελήματος;

Σε περίπτωση αυτόφωρου κακουργήματος ή πλημμελήματος, δηλαδή αμέσως μετά τη διάπραξη ενός ποινικού αδικήματος, μπορεί να συλληφθείτε άμεσα από την αστυνομία, εάν θεωρείστε ύποπτος ότι διαπράξατε αυτή την πράξη. Μπορείτε να τεθείτε υπό προσωρινή κράτηση από την αστυνομία μέχρι 24 ώρες. Είναι δυνατόν να κατασχεθούν αντικείμενα που ενδεχομένως χρησίμευσαν στη διάπραξη της αξιόποινης πράξης. Μπορούν να ληφθούν τα δακτυλικά σας αποτυπώματα καθώς και φωτογραφίες σας. Μπορεί επίσης να ληφθεί δείγμα DNA σας. Στη συνέχεια οδηγείστε ενώπιον ενός ανακριτή.

Πότε μπορώ να προσφύγω σε δικηγόρο και πώς;

Σε περίπτωση που είστε κρατούμενος της δικαστικής αστυνομίας για αυτόφωρο κακούργημα ή πλημμέλημα ή ανακρίνεστε από τον ανακριτή, οι αστυνομικοί υπάλληλοι ή ο ανακριτής είναι υποχρεωμένοι να σας ενημερώσουν για το δικαίωμά σας να λάβετε τη συνδρομή δικηγόρου και να σας επιτρέψουν να επικοινωνήσετε μαζί του για να σας βοηθήσει. Η ενημέρωση αυτή πραγματοποιείται πριν τη διεξαγωγή της ανάκρισής σας, εγγράφως και με απόδειξη παραλαβής σε γλώσσα που κατανοείτε.

Μπορώ να επικοινωνήσω με μέλος της οικογένειάς μου ή φιλικό πρόσωπο;

Η αστυνομία θα σας ενημερώσει εγγράφως, με απόδειξη παραλαβής σε γλώσσα την οποία κατανοείτε, για το δικαίωμά σας να ειδοποιήσετε πρόσωπο της επιλογής σας και θέτει στη διάθεσή σας τηλέφωνο. Το εν λόγω πρόσωπο μπορεί να είναι μέλος της οικογένειας ή φίλος σας, εκτός εάν αυτό είναι αντίθετο προς το συμφέρον της ανάκρισης.

Μπορώ να επικοινωνήσω με ιατρό σε περίπτωση ανάγκης;

Αμέσως μόλις τεθείτε υπό κράτηση, ενημερώνεστε εγγράφως και με απόδειξη παραλαβής σε γλώσσα την οποία κατανοείτε για το δικαίωμά σας να σας εξετάσει άμεσα ιατρός. Και ο εισαγγελέας μπορεί επίσης να ορίσει ιατρό για να σας εξετάσει, είτε με δική του πρωτοβουλία είτε εάν το ζητήσει μέλος της οικογένειάς σας.

Μπορώ να επικοινωνήσω με την πρεσβεία της χώρας μου, εάν είμαι υπήκοος άλλης χώρας;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με πρόσωπο της επιλογής σας, συνεπώς και με την πρεσβεία της χώρας σας, εάν το επιθυμείτε.

Μπορούν να με υποβάλουν σε σωματική έρευνα;

Εάν κατά τη διάρκεια της κράτησής σας υπάρχουν υπόνοιες ότι θα αποκρύψετε αντικείμενα χρήσιμα για την αποκάλυψη της αλήθειας ή αντικείμενα επικίνδυνα για εσάς ή για οποιονδήποτε τρίτο, μπορεί να  υποβληθείτε σε σωματική έρευνα από πρόσωπο του ίδιου φύλου.

Μπορούν να κάνουν έρευνα στην κατοικία, το γραφείο, το αυτοκίνητό μου κλπ.;

Στο πλαίσιο μιας προκαταρκτικής έρευνας, επιτρέπεται η διενέργεια έρευνας σε χώρο διαμονής σας μόνο εάν έχετε δώσει ρητή και ιδιόχειρη γραπτή συγκατάθεσή σας. Σε περίπτωση αυτόφωρου κακουργήματος ή πλημμελήματος, η συγκατάθεσή σας δεν είναι απαραίτητη και η έρευνα μπορεί να διεξαχθεί οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ή της νύχτας. Επιτρέπεται επίσης ή έρευνα στο αυτοκίνητό σας, εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι έχετε διαπράξει κακούργημα ή πλημμέλημα.

Σε περίπτωση ανάκρισης, επιτρέπεται η διενέργεια έρευνας στην κατοικία σας από τις εξίμισι το πρωί έως τις οκτώ το βράδυ. Μπορείτε να λάβετε αντίγραφο των κατασχεθέντων εγγράφων σας και να ζητήσετε να σας επιστρέψουν ένα αντικείμενο που έχει κατασχεθεί. Το κράτος σας επιστρέφει αυτό το αντικείμενο, εάν δεν είναι απαραίτητο για την εξακρίβωση της αλήθειας ή για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των διαδίκων και εφόσον η επιστροφή του αντικειμένου δεν θέτει σε κίνδυνο πρόσωπα ή περιουσιακά στοιχεία. Το αίτημα επιστροφής μπορεί να απορριφθεί σε περίπτωση που η κατάσχεση προβλέπεται από το νόμο.

 

Θα μου ζητήσουν τη λήψη δειγμάτων DNA, δακτυλικών αποτυπωμάτων ή άλλων σωματικών εκκρίσεων;

Με εντολή του εισαγγελέα ή του ανακριτή και με τη δική σας γραπτή και εκ των προτέρων συγκατάθεση, ένας αστυνομικός υπάλληλος μπορεί να λάβει δείγμα κυττάρων για τη δημιουργία ενός προφίλ αναφοράς DNA.

Μπορεί να υποχρεωθείτε να υποβληθείτε στη λήψη δείγματος κυττάρων, εάν φαίνεται ότι υπάρχει άμεση σχέση ανάμεσα σε εσάς και την τέλεση των επίμαχων πράξεων και αν για οι πράξεις αυτές επισύρουν ποινή φυλάκισης ίση ή μεγαλύτερη από δύο έτη.

Δεν μπορούν να σας υποχρεώσουν να υποβληθείτε σε αιμοληψία.

Ο εισαγγελέας μπορεί να διατάξει τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων, εάν θεωρεί ότι έχετε λάβει μέρος σε αυτόφωρο κακούργημα και κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής έρευνας. Τα αποτυπώματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν αργότερα από την αστυνομία για την πρόληψη, τη διαλεύκανση και τη διαπίστωση ποινικών αδικημάτων.

Εάν τα δακτυλικά αποτυπώματα είναι απολύτως απαραίτητα για τη διαπίστωση της ταυτότητάς σας, μπορούν να σας ζητηθούν στο πλαίσιο έρευνας για αυτόφωρο κακούργημα ή πλημμέλημα ή για προκαταρκτική έρευνα ή για αίτηση δικαστικής συνδρομής ή την εκτέλεση εντάλματος έρευνας εκδοθέντος από τη δικαστική αρχή με άδεια του εισαγγελέα ή του ανακριτή. Τα δακτυλικά αποτυπώματα μπορεί να χρησιμοποιηθούν αργότερα από την αστυνομία για λόγους πρόληψης, διερεύνησης και διαπίστωσης ποινικών αδικημάτων, εκτός εάν δεν είστε υποκείμενος σε καμία δικαστική έρευνα ή μέτρο εκτέλεσης.

Με ποιο μέσο μπορεί ο ανακριτής να σας οδηγήσει σε ανάκριση;

Εάν είστε ελεύθερος, ο ανακριτής μπορεί να σας αποστείλει γραπτή κλήτευση, δηλαδή διαταγή να εμφανιστείτε. Σας ειδοποιεί απλώς να παρουσιαστείτε την αναφερόμενη ημερομηνία και ώρα για να εξεταστείτε αμέσως από τον ανακριτή.

Μπορεί επίσης να διατάξει την αναζήτησή σας από την αστυνομία με εντολή προσαγωγής, όταν ο ανακριτής θεωρεί ότι υπάρχει κίνδυνος φυγής, κίνδυνος εξαφάνισης αποδεικτικών στοιχείων ή εάν δεν παρουσιαστείτε στην κλήτευσή του. Σε περίπτωση κακουργήματος, τεκμαίρεται κίνδυνος φυγής, εάν η πράξη τιμωρείτε βάσει νόμου με ποινή κάθειρξης.

Ένταλμα σύλληψης μπορεί να εκδοθεί εάν ο κατηγορούμενος έχει διαφύγει ή κατοικεί στο εξωτερικό και εάν οι πράξεις που του αποδίδονται υπόκεινται σε ποινή φυλάκισης.

Εάν είμαι υπήκοος άλλης χώρας, οφείλω να είμαι παρών κατά την ανάκριση και μπορώ να συμμετάσχω μέσω εικονοδιάσκεψης;

Πρέπει να είστε παρών κατά την ακρόαση. Η συμμετοχή με εικονοδιάσκεψη δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Ανάκριση από τον ανακριτή και απόφαση κράτησης (3)

Ποιος είναι ο σκοπός της ανάκρισης από τον ανακριτή;

Ο ανακριτής διαπιστώνει την ταυτότητά σας και σας γνωστοποιεί τις διενεργούμενες διαδικαστικές πράξεις. Στη συνέχεια σας ενημερώνει για την απαγγελία κατηγοριών εις βάρος σας, ότι δηλαδή στο εξής κατηγορείστε επίσημα ότι έχετε διαπράξει μια συγκεκριμένη αξιόποινη πράξη και σας υποβάλλει ερωτήσεις για τις αποδιδόμενες πράξεις (ή «που σας προσάπτονται»).

Ποια είναι τα δικαιώματά σας κατά την ανάκριση από τον ανακριτή;

Έχετε δικαίωμα να ενημερωθείτε για κάθε πράξη που σας αποδίδεται και για τις διενεργούμενες διαδικαστικές πράξεις σε περίπτωση αυτόφωρου κακουργήματος ή πλημμελήματος ή κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής έρευνας.

Ο ανακριτής έχει υποχρέωση να σας ενημερώσει για το δικαίωμά σας να λάβετε τη συνδρομή δικηγόρου της επιλογής σας. Αυτό οφείλει να το πράξει πριν την ανάκρισή σας, εγγράφως και με απόδειξη παραλαβής σε γλώσσα την οποία κατανοείτε. Εάν δεν επιλέξετε δικηγόρο, ο ανακριτής οφείλει, εφόσον το ζητήσετε, να ορίσει αυτεπάγγελτα συνήγορό σας.

Η ανάκρισή σας μπορεί να γίνει μόνο με την παρουσία του δικηγόρου σας, εκτός εάν παραιτηθείτε ρητά από αυτό το δικαίωμα.

Έχετε δικαίωμα να αρνηθείτε να απαντήσετε ενώ παρίστασθε. Πρέπει να σας ενημερώσουν γι' αυτό το δικαίωμα.

Έχετε πάντοτε δικαίωμα να ανακαλέσετε δηλώσεις τις οποίες έχετε κάνει· η ομολογία μπορεί να ληφθεί υπόψη εις βάρος σας μόνο εφόσον έχει γίνει ελεύθερα και εκούσια.

Έχετε δικαίωμα να απευθύνετε ερωτήσεις στους μάρτυρες.

Δεν έχετε δικαίωμα να επικοινωνήσετε με το δικηγόρο σας μέχρι το τέλος της πρώτης κατάθεσης. Ο δικαστής μπορεί να σας απαγορεύσει, με αιτιολογημένη απόφαση, να επικοινωνήσετε (να γράψετε) με τους οικείους σας για ανώτατο διάστημα 10 ημερών.

Υπάρχουν υπηρεσίες διερμηνείας, εάν δεν ομιλώ τη γλώσσα;

Ο ανακριτής οφείλει να καλέσει διερμηνέα για τη λήψη της κατάθεσης, ο οποίος θα μεταφράζει κάθε ερώτηση και απάντηση και θα σας μεταφράσει την κατάθεσή σας κατά την ανάγνωσή της.

Μπορώ να απελαθώ στην χώρα καταγωγής μου;

Όχι, εάν οι αρχές της χώρας σας δεν ζητήσουν την έκδοσή σας για την ίδια παράβαση και εάν οι αρχές του Λουξεμβούργου δεν αποδεχθούν να διεξαχθεί η ανάκριση ή η έρευνα στη χώρα σας, είστε υποχρεωμένος να παραμείνετε στο Λουξεμβούργο, εάν είναι αναγκαίο και στη φυλακή.

Θα ζητήσουν πληροφορίες για το ποινικό μητρώο μου;

Στην πράξη, οι δικαστικές αρχές επαληθεύουν το ιστορικό στο πλαίσιο μιας ενημέρωσης καθώς και το ποινικό μητρώο σας.

Θα ενημερωθώ εάν έχουν καταθέσει μάρτυρες εναντίον μου και για την ύπαρξη άλλων αποδεικτικών στοιχείων εις βάρος μου;

Στο πλαίσιο του δικαιώματός σας να συμβουλευθείτε τον φάκελο, συνήθως μέσω του δικηγόρου σας, μπορείτε να ενημερωθείτε για τους μάρτυρες που έχουν καταθέσει εις βάρος σας και για όλα τα άλλα υπάρχοντα αποδεικτικά στοιχεία εις βάρος σας. Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στο φάκελό σας μετά την πρώτη κατάθεση. Μπορείτε, επίσης, να ζητήσετε ανά πάσα στιγμή από τον ανακριτή να συμβουλευθείτε τα έγγραφα του φακέλου σας.

Θα αφεθώ ελεύθερος ή θα τεθώ υπό κράτηση;

Ο ανακριτής, αφού σας απαγγείλει κατηγορίες και σας ανακρίνει, μπορεί να σας αφήσει ελεύθερο. Μπορεί επίσης να σας θέσει υπό προσωρινή κράτηση εκδίδοντας ένταλμα κράτησης. Στην περίπτωση αυτή θα οδηγηθείτε στη φυλακή από την αστυνομία. Ο ανακριτής μπορεί να σας απαγορεύσει την επικοινωνία, εάν αυτό επιβάλλεται από τις ανάγκες της ανάκρισης. Εάν αρθεί η απαγόρευση, μπορείτε να τηλεφωνήσετε από τη φυλακή σε οικεία σας πρόσωπα, στο πλαίσιο της τήρησης του αυστηρού κανονισμού της φυλακής.

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε την προσωρινή αποφυλάκισή σας σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Για την αποφυλάκιση μπορεί να τεθούν ως όροι η καταβολή εγγύησης και η παραμονή σας στο Λουξεμβούργο.

Μπορώ να φύγω από τη χώρα κατά τη διάρκεια της ανάκρισης;

Κατά κανόνα, μπορείτε να φύγετε από τη χώρα κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, εκτός εάν είστε προφυλακισμένος. Αντίθετα, εάν είστε υποκείμενος σε ποινή για πλημμέλημα ή σε βαρύτερη ποινή (φυλάκιση δύο ή περισσότερων ετών, εάν είστε κάτοικος Λουξεμβούργου), ο ανακριτής ή το Δικαστικό Συμβούλιο μπορεί να διατάξει δικαστικό έλεγχο που θα επιβάλει την υποχρέωση, παραδείγματος χάρη, να μην εξέλθετε από τα εδαφικά όρια που ορίζει ο ανακριτής.

Τι συμβαίνει εάν έχει ασκηθεί ήδη ποινική δίωξη εις βάρος μου σε άλλο κράτος μέλος για το ίδιο έγκλημα;

Μπορεί να καταδικαστείτε μία μόνο φορά για το ίδιο έγκλημα. Είναι, ωστόσο, δυνατό να ασκηθεί διπλή δίωξη, εάν δεν έχει υπάρξει τελεσίδικη απόφαση σε μια χώρα. Εάν η ανακριτική διαδικασία είναι σε εξέλιξη στην άλλη χώρα, είναι δυνατό να εκδοθείτε σε αυτό το κράτος για να δικαστείτε εκεί και όχι στο Λουξεμβούργο.

Συνεδρίαση του δικαστικού συμβουλίου για να αποφασίσει σχετικά με αίτηση αποφυλάκισης (4)

Εάν είμαι κρατούμενος, πώς και από ποιον μπορώ να ζητήσω την προσωρινή αποφυλάκισή μου;

Το αίτημα αποφυλάκισης μπορεί να υποβληθεί σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή σε οποιαδήποτε στιγμή της αποδεικτικής διαδικασίας και χωρίς κανένα όριο στο πόσες φορές υποβάλλετε αίτηση αποφυλάκισης. Πρόκειται για απλή αίτηση στο κατά τόπον αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο.

Εάν, ωστόσο, είστε προφυλακισμένος, μπορείτε επίσης να ζητήσετε την προσωρινή αποφυλάκισή σας με απλή γραπτή αίτηση που επιδίδεται ιδιοχείρως στο αρμόδιο προσωπικό.

 

Ποια είναι η διαδικασία και η προθεσμία;

Λαμβάνεται επειγόντως απόφαση, το αργότερο εντός τριών ημερών από την κατάθεση της αίτησης προσωρινής αποφυλάκισης. Ως κατηγορούμενος, υπάρχει υποχρέωση ακρόασής σας και, κατά περίπτωση, του δικηγόρου σας. Το κατά τόπον αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο λαμβάνει την απόφαση βάσει γραπτής και αιτιολογημένης γνώμης του ανακριτή.

Μπορώ να αποφυλακιστώ προσωρινά έναντι καταβολής χρηματικού ποσού (εγγύησης);

Πράγματι, ο ποινικός κώδικας προβλέπει τον όρο της εγγυοδοσίας. Το δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει την προσωρινή αποφυλάκισή σας έναντι καταβολής ενός ποσού που καθορίζει ελεύθερα. Το ποσό αυτό αποτελεί εγγύηση ότι θα παρουσιαστείτε στον ανακριτή και στο δικαστήριο και ότι θα εκτελεστεί η ποινή, καθώς και για τα πρόστιμα και δικαστικά έξοδα.

Θα υπόκειμαι σε έλεγχο εάν αποφυλακιστώ προσωρινά;

Η αποφυλάκιση μπορεί να συνοδεύεται με θέση υπό δικαστικό έλεγχο. Οι δικαστικές αρχές μπορούν να σας επιβάλουν ορισμένες υποχρεώσεις, παραδείγματος χάρη να μην έλθετε σε επαφή με συγκεκριμένα πρόσωπα ή να μην ταξιδέψετε.

Υπάρχει ένδικο μέσο κατά των αποφάσεων του δικαστηρίου;

Εάν αποφυλακιστείτε, ο εισαγγελέας μπορεί, εντός προθεσμίας μίας ημέρας από την έκδοση της απόφασης, να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης. Σε αυτή την περίπτωση, παραμένετε υπό κράτηση μέχρι να εκδοθεί η απόφαση του Εφετείου.

Μπορείτε πάντοτε να ασκήσετε έφεση ενώπιον του Εφετείου κατά την απορριπτικής απόφασης του δικαστηρίου για την αίτηση αποφυλάκισής σας.

Εξέταση της υπόθεσης από τον εισαγγελέα/ανακριτή και δικαιώματα του κατηγορουμένου (5)

Σε ποιες ενέργειες μπορεί να προβεί ο ανακριτής;

Κατά την εξέταση της υπόθεσης, ο ανακριτής έχει στη διάθεσή του ένα μεγάλο φάσμα μέσων για να διαπιστώσει τα πραγματικά περιστατικά της διαπραχθείσας αξιόποινης πράξης.

Έτσι, ο δικαστής μπορεί να διενεργήσει κατ' οίκον έρευνα, να εξετάσει μάρτυρες, να προβεί σε εκατέρωθεν ακρόαση, να διατάξει τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, ή ακόμη και την παρακολούθηση ή την καταγραφή τηλεφωνικών συνδιαλέξεων.

Μπορώ να ασκήσω ένδικο μέσο κατά πράξης της ανακριτικής διαδικασίας;

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτηση ακύρωσης μιας πράξης της ανακριτικής διαδικασίας στο κατά τόπον αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο.

Η αίτηση αυτή πρέπει να υποβληθεί κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, εντός προθεσμίας πέντε ημερών από τη στιγμή που σας γνωστοποιείται η πράξη. Εάν δεν υποβάλετε αίτηση ακύρωσης κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, δεν θα μπορέσετε να υποβάλετε το αίτημα αυτό κατά την ακροαματική διαδικασία.

Ποια άλλα ένδικα μέσα μπορώ να ασκήσω;

Εκτός από αυτές τις περιπτώσεις ακυρότητας, έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε, κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, την τήρηση ή την άσκηση μιας ευχέρειας ή δικαιώματος που σας παρέχει ο νόμος. Σε περίπτωση παράλειψης ή άρνησης αποφανθούν για το αίτημά σας, μπορείτε να επικαλεστείτε αργότερα ενώπιον άλλης αρχής ότι η δίκη δεν ήταν δίκαιη.

Ποιες πράξεις μπορώ να ζητήσω να εκτελέσει ο ανακριτής;

Μπορείτε να ζητήσετε μέσω του δικηγόρου σας από τον ανακριτή τη διενέργεια πράξεων για την απόδειξη της αθωότητάς σας. Έτσι, μπορείτε να ζητήσετε κατ' οίκον έρευνα, νέα ακρόαση, την εξέταση ορισμένων μαρτύρων υπεράσπισής, να οργανώσει εξέταση κατ’ αντιπαράσταση ή τη διεξαγωγή πραγματογνωμοσύνης.

Μπορείτε επίσης να επιδώσετε στον δικαστή κάθε έγγραφο με σκοπό να αποδείξετε την αθωότητά σας ή να ζητήσετε την άρση της κατάσχεσης από τον δικαστή εγγράφων ή αντικειμένων ή της δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών.

Περάτωση της αποδεικτικής διαδικασίας και παραπομπή στο δικαστήριο (6)

Τι συμβαίνει με την περάτωση της αποδεικτικής διαδικασίας;

Ο ανακριτής εκδίδει διάταξη περάτωσης. Θεωρεί λοιπόν ότι έπραξε όλα τα δέοντα για την ανακάλυψη της αλήθειας και να προσδιοριστούν οι κατηγορούμενοι δράστες, ώστε να δικαστούν.

Τα δικαιώματά σας μετά την περάτωση της διαδικασίας

Ο φάκελος με την ενδεχόμενη γνώμη του ανακριτή τίθεται στη διάθεσή σας και του δικηγόρου σας οκτώ ημέρες τουλάχιστον πριν την ημερομηνία που έχει καθοριστεί για την εξέταση του φακέλου από το κατά τόπον αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο. Έχετε δικαίωμα να λάβετε γνώση όλων των στοιχείων που προκύπτουν από την ανάκριση.

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε υπόμνημα, στην πράξη μέσω του δικηγόρου σας, πριν την έκδοση της απόφασης του κατά τόπον αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου, το οποίο είτε θα εκδώσει απαλλακτικό βούλευμα (παύση της δίωξης λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων), είτε διάταξη παραπομπής ενώπιον δικαστηρίου (για να δικαστούν οι κατηγορούμενοι).

Έχετε στη διάθεσή σας ένα ένδικο μέσο κατά των εν λόγω αποφάσεων του ανακριτή και του δικαστικού συμβουλίου: μπορείτε να ασκήσετε έφεση κατά της διάταξης του ανακριτή ή της απόφασης του κατά τόπον αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου. Η έφεση αυτή ασκείται ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών.

Μπορώ να αποδεχθώ την ενοχή μου πριν τη δίκη για όλες ή για ορισμένες από τις κατηγορίες;

Δεν υφίσταται σήμερα στο Λουξεμβούργο διαδικασία ομολογίας ενοχής.

Είναι δυνατή να τροποποιηθούν τα στοιχεία του κατηγορητηρίου / οι απαγγελθείσες κατηγορίες πριν από τη δίκη;

Οι κατηγορίες μπορούν να τροποποιηθούν πριν τη δίκη σε συνάρτηση με τα πραγματικά περιστατικά που διαπιστώνονται κατά τη διάρκεια της έρευνας ή της ανάκρισης.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΠοινικός κώδικας

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΚώδικας ποινικής δικονομίας

Τελευταία επικαιροποίηση: 05/04/2016

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Please note that the original language version of this page French has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.

3 - Τα δικαιώματά μου κατά τη διάρκεια της δίκης

Τι δικαιοδοσία έχει το κάθε δικαστήριο;

Υπάρχουν τρία είδη παραβάσεων, καθεμία από τις οποίες δικάζεται από διαφορετικό δικαστήριο:

 • Πταίσμα = ενώπιον του tribunal de police (πταισματοδικείο - μονομελές)
 • Πλημμέλημα = ενώπιον του chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement (πλημμελειοδικείο) (τριμελές, με εξαίρεση τα τροχαία αδικήματα: μονομελές)
 • Κακούργημα = ενώπιον του chambre criminelle du tribunal d’arrondissement (κακουργιοδικείο-τριμελές)

Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει τη διεξαγωγή διαδικασίας κεκλεισμένων των θυρών, παραδείγματος χάρη όταν το θύμα είναι παιδί.

Μπορούν να τροποποιηθούν τα στοιχεία του κατηγορητηρίου/ οι απαγγελθείσες κατηγορίες κατά τη διάρκεια της δίκης;

Κατά κανόνα, ο νομικός χαρακτηρισμός είναι προσωρινός και δεν είναι υποχρεωτικό να διατηρηθεί από το δικαστήριο που εκδικάζει την υπόθεση.

Για να επιτραπεί η τροποποίηση των στοιχείων του κατηγορητηρίου, πρέπει η πράξη για την οποία ασκήθηκε η δίωξη να παραμένει η ίδια.

Τι συμβαίνει σε περίπτωση ομολογίας ενοχής για όλα τα στοιχεία του κατηγορητηρίου/ τις απαγγελθείσες κατηγορίες ή για ορισμένες από αυτές κατά τη διάρκεια της δίκης;

Δεν υπάρχει δυνατότητα ομολογίας ενοχής, αλλά παραδοχής μιας αξιόποινης πράξης. Ο δικαστής μπορεί, παρόλα αυτά, να απορρίψει μια ομολογία την οποία κρίνει ύποπτη. Η ομολογία μπορεί, ωστόσο, να αποτελέσει ελαφρυντική περίσταση.

Τα δικαιώματά σας κατά τη διάρκεια της δίκης

Πρέπει να παρίσταμαι στη δίκη; Μπορεί να διεξαχθεί χωρίς εμένα;

Οφείλετε να παρουσιαστείτε στο δικαστήριο, εκτός εάν προσκομίσετε δικαιολογητικό, όπως ιατρικό πιστοποιητικό. Σε αυτή την περίπτωση, η δίκη μπορεί να αναβληθεί. Μπορείτε να αναθέσετε στον δικηγόρο σας να σας εκπροσωπήσει, εκτός εάν το δικαστήριο απαιτήσει την παρουσία σας. Για τα κακουργήματα, είστε υποχρεωμένος να παραστείτε αυτοπροσώπως.

Εάν ζω σε άλλο κράτος μέλος, μπορώ να συμμετάσχω μέσω εικονοδιάσκεψης; Έχω υποχρέωση να το αποδεχτώ;

Δεν προβλέπεται από το νόμο δυνατότητα συμμετοχής μέσω εικονοδιάσκεψης για πρόσωπα που κατοικούν σε άλλο κράτος.

Πρέπει να είμαι παρών κατά τη διάρκεια όλης της διαδικασίας;

Ναι, διότι ο δικαστής μπορεί να θελήσει να σας υποβάλει ερωτήσεις ανά πάσα στιγμή.

Θα έχω διερμηνέα εάν δεν καταλαβαίνω τη γλώσσα εργασίας του δικαστηρίου;

Το δικαίωμα παροχής δωρεάν υπηρεσιών διερμηνείας, εάν δεν κατανοείτε ή δεν ομιλείτε τη γλώσσα της ακροαματικής διαδικασίας, είναι θεμελιώδες δικαίωμα διασφαλισμένο από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Τα έγγραφα του φακέλου, ωστόσο, δεν μεταφράζονται.

Είναι απαραίτητο να έχω δικηγόρο; Θα μου παρασχεθεί δικηγόρος; Μπορώ να αλλάξω δικηγόρο;

Έχετε δικαίωμα να υπερασπισθείτε ο ίδιος τον εαυτό σας ή να έχετε τη συνδρομή συνηγόρου της επιλογής σας και, εάν δεν έχετε τα μέσα να καταβάλετε την αμοιβή δικηγόρου, να εκπροσωπηθείτε από ένα αυτεπάγγελτα διοριζόμενο δικηγόρο (νομική αρωγή). Μπορείτε πάντοτε να αλλάξετε δικηγόρο.

Μπορώ να λάβω το λόγο στη δίκη; Είμαι υποχρεωμένος να μιλήσω στη δίκη; Έχω δικαίωμα σιωπής, μη αυτοενοχοποίησης;

Έχετε δικαίωμα να λάβετε το λόγο για όλα τα στοιχεία του κατηγορητηρίου. Έχετε επίσης το δικαίωμα της σιωπής για τις κατηγορίες που σας αποδίδονται.

Ποιες θα είναι οι συνέπειες εάν δεν πω την αλήθεια κατά τη διάρκεια της δίκης;

Εάν δεν πείτε την αλήθεια κατά τη διάρκεια της δίκης, διατρέχετε τον κίνδυνο να σας επιβληθεί βαρύτερη ποινή.

Μπορώ να αντικρούσω τα εις βάρος μου αποδεικτικά στοιχεία; Πώς, για ποιο λόγο;

Η αμφισβήτηση των αποδεικτικών στοιχείων που προβάλλονται εις βάρος σας είναι εφικτή και με κάθε τρόπο, όπως παραδείγματος χάρη με την πρόσκληση μαρτύρων, την προσκόμιση εγγράφων, την προβολή επιχειρημάτων ή τις υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων.

Τι είδους αποδεικτικά στοιχεία μπορώ να προβάλω για την υπεράσπισή μου;

Το δικαστήριο οφείλει να λαμβάνει υπόψη όλα τα αποδεικτικά στοιχεία.

Υπό ποιες περιστάσεις μπορώ να επικαλεστώ αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία;

Τα εν λόγω αποδεικτικά στοιχεία μπορούν να προβληθούν υπό δύο όρους: έχουν εισαχθεί κανονικά στον φάκελο και έχουν υποβληθεί σε ελεύθερη συζήτηση των διαδίκων σε δημόσια συνεδρίαση.

Μπορώ να κάνω χρήση των υπηρεσιών ιδιωτικού αστυνομικού για να λάβω αποδεικτικά στοιχεία για την υπεράσπισή μου; Είναι αποδεκτά παρόμοια αποδεικτικά στοιχεία;

Η χρησιμοποίηση ιδιωτικού αστυνομικού για την απόκτηση αποδεικτικών στοιχείων δεν απαγορεύεται, πρέπει, ωστόσο, ο εν λόγω ιδιωτικός αστυνομικός να δρα με απόλυτη νομιμότητα.

Μπορούμε, εγώ ή ο δικηγόρος μου, να θέσουμε ερωτήσεις σε άλλους μάρτυρες στην υπόθεση; Μπορούμε, εγώ ή ο δικηγόρος μου να αντικρούσουμε τους ισχυρισμούς τους;

Το δικαίωμα της ακρόασης μαρτύρων είναι ένα από τα δικαιώματα της υπεράσπισης που απαριθμούνται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Η υπεράσπιση μπορεί να καλεί και να θέτει ερωτήσεις σε μάρτυρες υπεράσπισης με τους ίδιους όρους όπως και στους μάρτυρες κατηγορίας.

Λαμβάνονται υπόψη στοιχεία που αφορούν το ποινικό μητρώο σας;

Κάθε προηγούμενη καταδίκη που έχει εγγραφεί στο ποινικό μητρώο σας προσκομίζεται στο δικαστήριο κατά τη διαδικασία.

Λαμβάνονται υπόψη προηγούμενες καταδικαστικές αποφάσεις σε άλλο κράτος μέλος;

Όχι σε περίπτωση υποτροπής. Ναι για τους όρους χορήγησης αναστολής.

Ποιες είναι οι πιθανές εκβάσεις της δίκης;

Μπορεί να απαλλαγείτε εξ ολοκλήρου ή εν μέρει. Μπορεί επίσης να κριθείτε ένοχος. Η ποινή εξαρτάται από την αξιόποινη πράξη για την οποία κριθήκατε ένοχος.

Οι ποινές για κακουργήματα είναι οι ακόλουθες:

 • Ισόβια κάθειρξη ή φυλάκιση από 5 έως 30 έτη
 • Πρόστιμο τουλάχιστον 251 ευρώ
 • Ειδική κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων
 • Αφαίρεση τίτλων, βαθμών, καθαίρεση από δημόσια καθήκοντα, απόλυση από την εργασία
 • Στέρηση ορισμένων πολιτικών δικαιωμάτων
 • Το κλείσιμο επιχείρησης και καταστήματος
 • Η δημοσίευση ή τοιχοκόλληση, με έξοδα του καταδικασθέντος, της καταδικαστικής απόφασης ή αποσπάσματος της απόφασης
 • Η απαγόρευση άσκησης ορισμένων επαγγελματικών δραστηριοτήτων

Οι ποινές για πλημμελήματα είναι:

 • Η φυλάκιση (από 8 ημέρες έως 5 έτη)
 • Επιβολή προστίμου τουλάχιστον 251 ευρώ
 • Ειδική κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων
 • Στέρηση ορισμένων πολιτικών δικαιωμάτων
 • Κλείσιμο επιχείρησης ή καταστήματος
 • Η δημοσίευση ή τοιχοκόλληση της καταδικαστικής απόφασης
 • Απαγόρευση άσκησης ορισμένων επαγγελματικών δραστηριοτήτων
 • Απαγόρευση οδήγησης συγκεκριμένων οχημάτων
 • Εάν η ποινή φυλάκισης είναι κατώτερη των 6 μηνών, ο δικαστής έχει τη δυνατότητα να την υποκαταστήσει με κοινωφελή εργασία διάρκειας 40 έως 240 ωρών.

Οι ποινές για τα πταίσματα είναι:

 • Πρόστιμο από 25 έως 250 ευρώ, εκτός εάν ο νόμος προβλέπει διαφορετικά
 • Ειδική κατάσχεση
 • Απαγόρευση οδήγησης ορισμένων οχημάτων

Εάν έχετε καταδικαστεί σε ποινή στέρησης της ελευθερίας, ποιες είναι οι δυνατότητες εκτέλεσης αυτής της ποινής;

Στο Λουξεμβούργο, αρμόδιος να αποφασίζει για τους τρόπους εκτέλεσης των ποινών στέρησης της ελευθερίας είναι ο Γενικός Εισαγγελέας του Κράτους χωρίς την παρέμβαση δικαστή.

Προβλέπονται διάφορες δυνατότητες:

Η τμηματική εκτέλεση

Η τμηματική εκτέλεση επιτρέπει στον κρατούμενο ο οποίος δεν είναι επικίνδυνος να εκτίσει την ποινή του σε συμφωνημένες χρονικές περιόδους.

Η ημιελεύθερη διαβίωση

Το καθεστώς αυτό παρέχει στον κρατούμενο τη δυνατότητα να ασκεί εξωτερικά μια επαγγελματική δραστηριότητα ή να παρακολουθεί ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης.

Η υπό όρους αποφυλάκιση

Επιτρέπει την αποφυλάκιση μετά την έκτιση της μισής ποινής.

Ποινική άδεια

Η ποινική άδεια συνιστά άδεια εξόδου από το σωφρονιστικό κατάστημα, είτε για ορισμένο μέρος της ημέρας είτε για περιόδους 24 ωρών, και ο χρόνος αυτός λαμβάνεται υπόψη για την προσμέτρηση της διάρκειας της ποινής.

Η αναστολή ποινής

Ενόψει της υπό όρους αποφυλάκισης ή της οριστικής απόλυσης, μπορεί να χορηγηθεί αναστολή της ποινής σε καταδικασμένους η συμπεριφορά των οποίων κατά τις άδειες που τους χορηγήθηκαν προηγουμένως κρίθηκε θετική.

Το ηλεκτρονικό βραχιόλι

Η χρησιμοποίησή του δεν προβλέπεται από κανένα νόμο.

Ποιος είναι ο ρόλος του παθόντος κατά τη διάρκεια της δίκης;

Ο παθών μπορεί να καταθέσει ως μάρτυρας. Μπορεί επίσης να παραστεί ως πολιτική αγωγή, δηλαδή να ζητήσει αποζημίωση. Μπορεί να λάβει θέση για την αξιόποινη πράξη και τις συνέπειές της. Μπορεί να ασκήσει έφεση κατά αποφάσεων, αλλά αποκλειστικά ως προς την αποζημίωση.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΟργάνωση των δικαστηρίων

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΠοινικός κώδικας

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΚώδικας ποινικής δικονομίας

Τελευταία επικαιροποίηση: 05/04/2016

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Please note that the original language version of this page French has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.

4 - Τα δικαιώματα μου μετά τη δίκη

Μπορώ να ασκήσω ένδικο μέσο;

Έχετε το δικαίωμα να ασκήσετε έφεση κατά δικαστικής απόφασης εντός 40 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης με δήλωση στο δικαστήριο. Η έφεση αυτή μπορεί να περιορίζεται σε έφεση κατά του ύψους της ποινής ή του αστικού σκέλους.

Δικαιοδοσίες

 • Πταίσμα = ενώπιον του πταισματοδικείου· το ένδικο μέσο ασκείται στο πλημμελειοδικείο
 • Πλημμέλημα = ενώπιον του πλημμελειοδικείου· η έφεση ασκείται στο Εφετείο
 • Κακούργημα = ενώπιον του κακουργιοδικείου· η έφεση ασκείται στο ποινικό τμήμα του Εφετείου.

Τι θα συμβεί αν ασκήσω έφεση;

Ο εισαγγελέας του δικαστηρίου στο οποίο ασκείται η έφεση ενημερώνεται εντός 24 ωρών για την έφεση. Ορίζει ημερομηνία για την ακροαματική διαδικασία της έφεσης και θα σας ειδοποιήσει.

Μετά από πόσο διάστημα εκδικάζεται η έφεση;

Η έφεση εκδικάζεται σε διάστημα ορισμένων μηνών.

Θα μπορούσα να υποβάλω νέα αποδεικτικά στοιχεία για την έφεση; Ποιοι κανόνες εφαρμόζονται;

Στο πλαίσιο της έφεσης, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε νέα αποδεικτικά στοιχεία. Εφαρμόζονται οι νομικοί κανόνες περί αποδεικτικών στοιχείων. Το δικαστήριο αποδέχεται όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που υποβάλλονται νόμιμα. Αντιθέτως, δεν γίνονται αποδεκτοί οι διαδικαστικοί ισχυρισμοί, όπως η ακυρότητα μιας πράξης, οι οποίοι θα έπρεπε να έχουν υποβληθεί κατά την εκδίκαση σε πρώτο βαθμό.

Τι θα συμβεί κατά την εκδίκαση της έφεσης και ποια μπορεί να είναι η απόφαση του δικαστηρίου

Οι δικαστές εξετάζουν εκ νέου τα πραγματικά περιστατικά, αλλά κατά κανόνα δεν επανεξετάζουν τους μάρτυρες, εκτός εάν το δικαστήριο κρίνει ότι είναι απαραίτητο. Επίσης, σε περίπτωση ανάγκης, μπορεί να εξετάσει νέους μάρτυρες.

Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο δεν μπορεί κατά κανόνα να επιβάλει αυστηρότερη από την ποινή που επιβλήθηκε σε πρώτο βαθμό, εάν μόνο ο κατηγορούμενος προσέβαλε την απόφαση. Σε αυτή την περίπτωση, το δικαστήριο μπορεί αποκλειστικά να επιβεβαιώσει ή να μειώσει την ποινή του κατηγορουμένου. Η επιβολή αυστηρότερης ποινής είναι δυνατή μόνο σε περίπτωση που η έφεση κατά της απόφασης ασκηθεί από τον εισαγγελέα, γεγονός που συμβαίνει κατά κανόνα, εάν ο κατηγορούμενος ασκήσει έφεση ως προς το ποινικό σκέλος.

Τι συμβαίνει αν γίνει αποδεκτή/απορριφθεί η έφεση;

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτηση αναίρεσης. Το Cour de cassation (ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο) περιορίζεται στον έλεγχο των νομικών στοιχείων χωρίς να εξετάσει τα πραγματικά περιστατικά.

Εάν η πρώτη απόφαση ήταν λανθασμένη, θα λάβω αποζημίωση; Τι είδους; Πώς;

Έχετε δικαίωμα αποζημίωσης αποκλειστικά και μόνο σε περίπτωση αδικαιολόγητης φυλάκισης. Το δικαίωμα αυτό παρέχεται σε κάθε πρόσωπο που έχει προφυλακιστεί για διάστημα μεγαλύτερο των τριών ημερών, υπό την προϋπόθεση ότι η κράτηση ή η διατήρησή της δεν προκλήθηκε με δική σας υπαιτιότητα.

Εάν η έφεσή μου γίνει αποδεκτή, η καταδίκη μου θα παραμείνει καταχωρημένη στο ποινικό μητρώο μου;

Εάν η έφεσή σας γίνει αποδεκτή και οδηγήσει στην αθώωση σας, η καταδίκη σας δεν θα εγγραφεί στο ποινικό μητρώο σας.

Υπάρχει δυνατότητα άλλου ένδικου μέσου σε περίπτωση απόρριψης του πρώτου; Σε ποιον απευθύνεται; Υπό ποιες περιστάσεις;

Η επανάληψη της διαδικασίας μπορεί να ζητηθεί από κάθε πρόσωπο που έχει αναγνωριστεί ως δράσης ενός κακουργήματος ή πλημμελήματος με τελεσίδικη απόφαση στις ακόλουθες περιστάσεις:

 • Όταν μετά από καταδικαστική απόφαση για κακούργημα ή πλημμέλημα εκδίδεται για την ίδια πράξη νέα καταδικαστική απόφαση σε βάρος άλλου προσώπου και οι δύο καταδικαστικές αποφάσεις είναι ασυμβίβαστες, τότε η ύπαρξη αντικρουόμενων αποφάσεων συνιστά απόδειξη της αθωότητας του ενός ή του άλλου καταδικασθέντος.
 • Εάν οι μάρτυρες που εξετάστηκαν καταδικάστηκαν στη συνέχεια για ψευδομαρτυρία.
 • Όταν, μετά την καταδίκη, συμβαίνει γεγονός ή εμφανίζονται νέα άγνωστα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία μπορούν να αποδείξουν την πλήρη ή μερική αθωότητά σας.
 • Όταν, μετά από καταδίκη για ανθρωποκτονία, προσκομίζονται στοιχεία τα οποία συνιστούν επαρκή πειστήρια ότι το υποτιθέμενο θύμα της ανθρωποκτονίας είναι εν ζωή.
 • Όταν απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κρίνει ότι μια καταδικαστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου εκδόθηκε κατά παραβίαση της Σύμβασης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Το ανώτατο δικαστήριο, που συνέρχεται ως ακυρωτικό δικαστήριο, αποφασίζει για τις αιτήσεις αναθεωρήσεως.

Πότε μία καταδικαστική απόφαση είναι αμετάκλητη;

Μια καταδικαστική απόφαση είναι αμετάκλητη μετά την εξάντληση όλων των ένδικων μέσων, μεταξύ άλλων σε περίπτωση εκπνοής της προθεσμίας για την άσκηση έφεσης ή αναίρεσης.

Μπορώ να απελαθώ μετά τη δίκη, εάν είμαι υπήκοος άλλου κράτους μέλους;

Μπορείτε να απελαθείτε μετά τη δίκη ως υπήκοος άλλου κράτους μέλους λόγω πραγματικής και σοβαρής διατάραξης της δημόσιας τάξης. Ένας υπήκοος τρίτης χώρας μπορεί να υποβάλει αίτηση αποφυλάκισης αφού εκτίσει τη μισή ποινή φυλάκισής του, εφόσον δεσμευθεί εγγράφως να μην επανέλθει στη χώρα.

Μπορείτε να ασκήσετε προσφυγή κατά της απόφασης του Υπουργείου Μετανάστευσης να σας παραπέμψει ενώπιον του διοικητικού δικαστηρίου.

Τι συμβαίνει με τα στοιχεία σχετικά με τις κατηγορίες/την καταδικαστική απόφαση;

Οι πληροφορίες για την καταδίκη σας θα εγγραφούν στο ποινικό μητρώο και στο μητρώο στο οποίο εγγράφονται οι καταδίκες που επιβάλλονται από τα ποινικά δικαστήρια του Λουξεμβούργου.

Πώς και που διατηρούνται αυτές οι πληροφορίες;

Το ποινικό μητρώο τηρείται στη Γενική Εισαγγελία υπό την ευθύνη γου Γενικού Εισαγγελέα του κράτους υπό μορφή ηλεκτρονικού μητρώου. Είστε καταχωρημένος στο μητρώο με το ονοματεπώνυμό σας, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο και, κατά περίπτωση, το όνομα του/της συζύγου σας, την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης, τον τόπο κατοικίας και το επάγγελμα, ή με έναν αριθμό ταυτότητας.

Για πόσο διάστημα διατηρούνται αυτά τα στοιχεία;

Οι καταδικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται από τα δικαστήρια του Λουξεμβούργου διαγράφονται από το ποινικό μητρώο, εάν αθωωθείτε με δικαστική απόφαση.

Μπορεί να διατηρηθεί χωρίς τη σύμφωνη γνώμη μου;

Η τήρηση στοιχείων στο ποινικό μητρώο είναι υποχρεωτική και γίνεται χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Μπορώ να εναντιωθώ στη διατήρηση αυτών των πληροφοριών; Πώς, ενώπιον ποίου;

Έχετε το δικαίωμα να αντικρούσετε τις εγγραφές στο ποινικό μητρώο· μπορείτε να ασκήσετε προσφυγή ενώπιον του δικαστικού συμβουλίου του Tribunal d’arrondissement.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΤο ποινικό μητρώο

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΠοινικός κώδικας

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΚώδικας ποινικής δικονομίας

Τελευταία επικαιροποίηση: 05/04/2016

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Please note that the original language version of this page French has been amended recently. The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.

5 - Αδικήματα ήσσονος σημασίας

Οι παραβάσεις των κανόνων οδικής κυκλοφορίας ρυθμίζονται από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας ο οποίος ορίζει ιδίως τις παραβάσεις που συνδέονται με την κατανάλωση οινοπνεύματος, με τα όρια ταχύτητας και τις παραβάσεις που συνδέονται με τη συμπεριφορά σε περίπτωση ατυχήματος.

Ποιες παραβάσεις συνδέονται με την κατανάλωση οινοπνεύματος;

Πρέπει να υπάρχει διαφοροποίηση ανάλογα με την ποσότητα του οινοπνεύματος. Η βασική ποσότητα με την οποία η κατανάλωση οινοπνεύματος καθίσταται κολάσιμη είναι 0,5 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος. Πάνω από αυτή την ποσότητα είναι αρμόδιο το πταισματοδικείο (σοβαρό πταίσμα) και έχει δικαιοδοσία για ποσότητα οινοπνεύματος κατώτερη του 1,2 γραμμαρίων ανά λίτρο αίματος. Με την υπέρβαση αυτού του ορίου, η δικαιοδοσία υπάγεται στο πλημμελειοδικείο (πλημμέλημα).

Ο νόμος προβλέπει επίσης την περίπτωση έκδηλων συμπτωμάτων μέθης. Πράγματι, εάν ανιχνευθεί ποσότητα κατώτερη από 0,5 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος, αλλά παρουσιάζετε έκδηλα συμπτώματα μέθης, η αντιμετώπισή σας θα είναι σαν να έχετε τουλάχιστον 0,5 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος. Επίσης, σε περίπτωση ποσότητας μεταξύ 0,5 και 1,2 γραμμαρίων ανά λίτρο αίματος, αλλά με παρουσία έκδηλων συμπτωμάτων μέθης του οδηγού, η αντιμετώπισή του θα είναι σαν να έχει τουλάχιστον 1,2 γραμμάρια οινοπνεύματος ανά λίτρο αίματος.

Ποιες κυρώσεις μπορεί να σας επιβληθούν;

Ενδέχεται να σας επιβληθούν οι ακόλουθες ποινές: φυλάκιση, πρόστιμο, απαγόρευση οδήγησης (προσωρινή, οριστική, άμεση αφαίρεση διπλώματος) ή κατάσχεση του οχήματος. Οι κυρώσεις ποικίλλουν ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης.

Ποιες παραβάσεις συνδέονται με την ταχύτητα;

Οι παραβάσεις που συνδέονται με την ταχύτητα είναι τρεις:

Η απλή παράβαση

Είναι κάθε υπέρβαση του ορίου ταχύτητας που δεν εντάσσεται σε άλλη κατηγορία. Η κύρωση για μια απλή παράβαση είναι η πληρωμή μιας κλήσης και η υπόθεση λήγει.

Η σοβαρή παράβαση

Η κύρωση είναι η επιβολή προστίμου (από 25 έως 500 ευρώ).

Το πλημμέλημα μεγάλης ταχύτητας (μόνο σε περίπτωση υποτροπής μετά από σοβαρή παράβαση)

Η κύρωση είναι η επιβολή προστίμου (από 500 έως 10.000 ευρώ) με ποινή φυλάκισης (8 ημερών έως 3 ετών) ή μία από αυτές τις ποινές.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπερβάσεις των ορίων ταχύτητας και την κατηγοριοποίηση με βάση της σοβαρότητά τους, συμβουλευθείτε το Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΥπουργείο Μεταφορών.

Ποιες παραβάσεις συνδέονται με τη συμπεριφορά σε περίπτωση ατυχήματος;

Το αδίκημα της φυγής

Σε περίπτωση ατυχήματος (ανεξάρτητα από τη φύση ή τη σημασία της ζημίας) οφείλετε να παραμείνετε στον τόπο του ατυχήματος μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι διατυπώσεις, διαφορετικά θα έχετε διαπράξει το αδίκημα της φυγής.

Σε περίπτωση αδικήματος φυγής, διατρέχετε κίνδυνο φυλάκισης, επιβολής προστίμου και απαγόρευσης οδήγησης.

Εγκατάλειψη προσώπου που διατρέχει κίνδυνο

Η εγκατάλειψη ενός προσώπου που βρίσκεται σε κίνδυνο είναι αξιόποινη πράξη, εάν χωρίς να διατρέχετε σοβαρό κίνδυνο ο ίδιος ή κάποιος άλλος, παραλείψετε εκούσια να συντρέξετε ή να συνδράμετε ένα πρόσωπο εκτεθειμένο σε σοβαρό κίνδυνο, ανεξάρτητα αν η κατάσταση αυτού το προσώπου έχει διαπιστωθεί από εσάς τον ίδιο ή η κατάσταση αυτή σας έχει γνωστοποιηθεί από τα πρόσωπα που ζητούν τη βοήθειά σας.

Διατρέχετε τον κίνδυνο, σε περίπτωση εγκατάλειψης προσώπου που χρήζει βοηθείας, να σας επιβληθεί ποινή φυλάκισης 8 ημερών έως 5 ετών και πρόστιμο από 251 έως 10.000 ευρώ, ή μία από τις δύο ποινές.

Σωματική βλάβη από αμέλεια και ανθρωποκτονία από αμέλεια

Η υπόθεση θα παραπεμφθεί στο δικαστήριο ως χωριστή υπόθεση μη συνδεόμενη με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΥπουργείο Μεταφορών, υπέρβαση ορίου ταχύτητας

Ο σύνδεσμος ανοίγει σε νέο παράθυροΤα νέα στοιχεία του κώδικα οδικής κυκλοφορίας

Τελευταία επικαιροποίηση: 05/04/2016

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.