1. Jogi tanácsadás igénybevétele

Nagyon fontos, hogy független jogi tanácsadást vegyen igénybe, ha valamilyen módon érintett a büntetőeljárásban. Az ismertetők tájékoztatást adnak arról, hogy ön mikor és milyen körülmények között jogosult ügyvéd általi képviseletre, valamint hogy mit tesz az ügyvéd az ön érdekében. Ez az általános ismertető útmutatást nyújt arról, hogyan találhat ügyvédet, és hogyan fedezhetők az ügyvédi költségek, ha ön nem tudja ezeket megfizetni.

Ügyvédkeresés

Ha nincs saját ügyvédje, akkor úgy találhat legkönnyebben, ha megnézi az A link új ablakot nyit megÜgyvédi Kamara hivatalos honlapját. Ha fogva tartják, segítséget kell kérnie ahhoz, hogy hozzáférjen ehhez a honlaphoz, mivel nem feltétlenül áll internet a fogvatartottak rendelkezésére.

Az ügyvédi költségek megtérítése

Az ügyeletes ügyvéd független ügyvéd, akit az állam fizet. Napi 24 órában áll az ön rendelkezésére, hogy tanácsot adjon. Tájékoztatja önt a jogairól és biztosítja, hogy ne tegyen vagy mondjon semmi olyasmit, ami hátrányos lehet önre nézve.

Ön azonban csak akkor jogosult ingyenesen ügyvédre, ha nem tudja megfizetni az ügyvéd általi képviseletet. Nem végeznek külön rászorultsági vizsgálatot, a jogi segítségnyújtásra való jogosultsága szempontjából a fő kritérium az, hogy dolgozik-e vagy sem. Ha nem dolgozik, az állam biztosítja önnek az ügyeletes ügyvédet mind a rendőrség általi kihallgatása előtt, mind a bíróság előtti megjelenései alkalmával.

Ha ügyvéd nélkül jelenik meg a bíróságon, a bíróság ügyvéd megbízását javasolja önnek, kivéve, ha ön ragaszkodik hozzá, hogy nincs szüksége rá.

Ha meg tudja fizetni, akkor meg kell bíznia egy saját ügyvédet, mert nem lesz jogosult jogi segítségnyújtásra. Javasolt, hogy még azelőtt állapodjon meg a díjakban a választása szerinti ügyvéddel, hogy megbízná.

Utolsó frissítés: 04/05/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

2. Jogaim bűncselekmény miatt folytatott nyomozás során

Bűnügyi nyomozásra hivatalos személy bejelentése, lakossági bejelentés vagy sértett panasza alapján kerülhet sor. Indulhat nyomozás akkor is, ha bűncselekmény elkövetése közben tetten érnek valakit.

Milyen szakaszok előzik meg a tárgyalást?

Nyomozás

A rendőrség bárkit felkérhet arra, hogy kihallgatás céljából megjelenjen a rendőrőrsön. E szakasz célja annak megállapítása, hogy elegendő bizonyíték utal-e arra, hogy egy adott személy – nem feltétlenül a kihallgatott személy – érintett volt egy adott bűncselekményben.

Őrizetbe vétel

Ha a rendőrség úgy véli, hogy elegendő bizonyíték utal arra, hogy az adott személy érintett volt egy bűncselekményben, akkor az adott személy őrizetbe vehető, hogy a rendőrség bizonyos ideig fogva tarthassa és hivatalosan kihallgathassa. E szakasz célja annak eldöntése, hogy e személy megvádolható-e bűncselekménnyel.

Első bírósági meghallgatás

Ha valakit bűncselekménnyel vádolnak, vádat emelnek ellene a bíróság előtt, és felolvassák az ellene szóló vádakat. Ha a gyanúsított őrizetben van, amikor vádat emelnek ellene, a bíróságnak először azt kell eldöntenie, hogy megalapozza-e jogi rendelkezés a további fogva tartását, majd tájékoztatnia kell arról, hogy óvadék kifizetését kérelmezheti.

A tárgyalás előtt

Mielőtt tárgyalást tartanak az ügyben, a vádhatóságnak össze kell gyűjtenie és elő kell terjesztenie a vádlott mellett és ellen szóló összes bizonyítékot. Súlyosabb ügyekben a vádhatóságnak elegendő bizonyítékot kell benyújtania ahhoz, hogy bizonyítsa a bíróságnak, hogy a vádlott elleni eljárás jól megalapozott.

A vádhatóságnak, amelyet ebben a szakaszban a rendőrség vezet, nem kötelessége kiadni semmilyen információt azzal kapcsolatban, hogyan fogja bizonyítani az álláspontját. Nem kötelessége tájékoztatni a vádlottat vagy a vádlott ügyvédjét arról, hogy mi az álláspontja és milyen bizonyítékai vannak. A vádlott és ügyvédje közösen gyűjthet olyan bizonyítékokat, amelyek a vádlott mellett szólnak.

Általában több előzetes meghallgatást tartanak, mielőtt tárgyalásra kerülne sor.

Jogaim a nyomozás során

A nyomozás tárgyalást megelőző szakaszaira vonatkozó részletesebb információkért kattintson az alábbi hivatkozásokra:

Nyomozás (1)

Miért akarhat kihallgatni a rendőrség?

Ha a rendőrség úgy véli, hogy ön valamilyen módon érintett volt egy adott bűncselekményben vagy segíthet nekik a nyomozásban, akkor megkérhetik, hogy működjön együtt velük és válaszoljon a kérdéseikre.

Milyen tájékoztatást kapok a jogaimról?

A rendőrség csak akkor kérdezheti ki bizonyítékszerzési célzattal, ha figyelmeztették önt, azaz tájékoztatták a jogairól.

Ha a nyomozás során ön önként jelenik meg egy rendőrőrsön vagy rendőrségi irodában, akkor bármikor szabadon távozhat, amennyiben és ameddig nem közlik önnel, hogy őrizetbe veszik.

Mi történik, ha nem beszélem a nyelvet?

Ha nem érti a nyelvet, a rendőrség tolmácsot szerez önnek. A tolmács szolgáltatásai ingyenesek. A tolmácsnak le kell fordítania a figyelmeztetést, a rendőrség kérdéseit és az ön válaszait.

Képviselhet ügyvéd?

A kihallgatás során nincs joga ügyvédhez. Joga van azonban ahhoz, hogy a kihallgatás előtt egy órán át beszéljen ügyvéddel. Ha tolmácsra van szüksége, akkor a tolmács az ügyvédjével folytatott párbeszéd során is tolmácsol önnek.

Ha ismer ügyvédet, megkérheti a rendőrséget, hogy lépjenek kapcsolatba vele az ön érdekében. Ha nem ismer egy ügyvédet sem, a rendőrség átadja önnek az Ügyvédi Kamara által rendelkezésre bocsátott ügyvédjegyzéket, amelyből választhat egy ügyvédet. Ha nem tud megfizetni ügyvédet, a rendőrség az ön nevében felveszi a kapcsolatot az ügyeletes ügyvéddel. Az ügyeletes ügyvéd napi 24 órában rendelkezésre áll. További információkért lásd:A link új ablakot nyit meg Jogi tanácsadás igénybevétele.

Válaszolnom kell a rendőrség kérdéseire?

Megilleti a hallgatás joga. Minden, amit elmond, rögzíthető, és felhasználható a tárgyalás során. Azonban ha válaszolni kíván a kérdésekre, az az ön érdekeit szolgálhatja. Ha úgy dönt, hogy konzultál ügyvéddel, majd gyakorolja a hallgatáshoz való jogát, az ilyen hallgatásról vélhetik úgy, hogy alátámasztja a bűnösség bizonyítékait.

Megmotozhatnak vagy kérhetnek tőlem mintákat vagy ujjlenyomatokat?

Ha nem vették őrizetbe, akkor csak az előzetes írásbeli beleegyezésével lehet mintákat venni öntől. Ha őrizetbe vették, akkor csak abban az esetben vehetnek öntől intim vagy nem intim jellegű mintát, ha ehhez hozzájárulását adta. Ha megtagadja, hogy nem intim jellegű mintákat (például ujjlenyomatokat) szolgáltasson, törvényszéki bíró rendelkezése alapján kötelezhetik erre.

Őrizetbe vétel (2)

Miért kerülhet sor őrizetbe vételre?

Elfogatóparancs nélkül is őrizetbe vehet rendőrtiszt olyan személyt, aki szabadságvesztéssel büntethető bűncselekményt követ el vagy követett el, vagy akit a rendőrtiszt minden kétséget kizáróan gyanúsít azzal, hogy épp bűncselekményt készül elkövetni, vagy az imént követte el a bűncselekményt.

A rendőrség őrizetbe veheti az adott személyt akkor is, ha:

  • a személyazonossága ismeretlen;
  • kétséges, hogy az általa megadott személyes adatok valósak-e;
  • nem adott meg megfelelő kézbesítési címet;
  • meg kell előzni, hogy fizikailag kárt tegyen magában vagy bárki másban, vagy hogy tulajdonban bekövetkező veszteséget vagy kárt okozzon;
  • meg kell előzni, hogy közszemérem elleni bűncselekményt kövessen el;
  • minden kétséget kizáróan feltételezhető, hogy az őrizetbe vétel gyermek vagy más kiszolgáltatott személy védelme érdekében szükséges.

Milyen tájékoztatást kapok az őrizetbe vételemről?

Ha őrizetbe veszik, akkor tájékoztatni kell arról, hogy őrizetbe vették, még ha az őrizetbe vétel nyilvánvaló is. El kell magyarázni az őrizetbe vételének okait is. Az önt őrizetbe vevő személy csak akkor léphet fel erélyesen ön ellen, illetve használhat bilincset vagy más korlátozó eszközt, ha az elengedhetetlen az ön elfogásához, vagy amiatt szükséges, mert ön ellenáll az őrizetbe vételnek.

Nem beszélem a helyi nyelvet. Lehet tolmácsom?

Ha nem érti a helyi nyelvet, a rendőrségnek tolmácsot kell biztosítania önnek, és nem hallgathatja ki önt, amíg a tolmács nincs jelen.

Találkozhatok ügyvéddel?

Minden őrizetesnek joga van ahhoz, hogy az ügyeletes ügyvéd jogi tanácsát kérje. A jogi tanácsadás azonban a kihallgatás előtti órára korlátozott. A rendőrség kapcsolatba lép egy ügyvéddel az ön nevében. További információkért lásd: Nyomozás (3). Kaphat tanácsot telefonon keresztül is.

Joga van ahhoz, hogy négyszemközt találkozzon ügyvéddel. Ha tolmácsra van szüksége, a tolmácsnak jelen kell lennie akkor is, amikor ön az ügyvédjével beszél, és akkor is, amikor a rendőrséggel.

Válaszolnom kell a rendőrség kérdéseire?

Megilleti a hallgatás joga. Minden, amit elmond, rögzíthető, és felhasználható a tárgyalás során. Ha azonban úgy dönt, hogy konzultál ügyvéddel, majd gyakorolja a hallgatáshoz való jogát, az ilyen hallgatásról vélhetik úgy, hogy alátámasztja a bűnösség bizonyítékait.

Mi történik, ha olyasmit mondok, ami hátrányos számomra?

Alapvető joga, hogy ne vádolja önmagát, és figyelmeztetik arra, hogy joga van a hallgatáshoz. Felhívják a figyelmét arra is, milyen következményekkel jár, ha nem gyakorolja a hallgatáshoz való jogát. Ez azt jelenti, hogy önnek nem kell olyan információkat elmondania a rendőrségnek, amelyek az ön bűnösségét bizonyítanák.

Nem vonhatók le következtetések abból, ha ön nem tud magyarázatot adni bizonyos részletekre, például hogy miért volt a kérdéses helyen, a kérdéses időben, vagy miért voltak bizonyos tárgyak a birtokában. Azonban ha nem tud ilyen magyarázattal szolgálni, az kedvezőtlen hatással lehet az ügyére.

Kapcsolatba léphetek valamelyik családtagommal vagy barátommal?

A rendőrségnek kötelessége indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni önt arról a jogáról, hogy kérheti, hogy értesítsék valamelyik hozzátartozóját vagy barátját az őrizetbe vételéről és arról, hogy hol tartják fogva, kivéve, ha az értesítendő hozzátartozó vagy barát megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy érintett a nyomozás tárgyát képező büntetendő cselekményben.

Más tagállam polgára vagyok. Kapcsolatba léphetek az országom nagykövetségével?

A rendőrség rendszerint javasolja vagy ajánlja, hogy lépjen kapcsolatba az országa nagykövetségével, hogy a nagykövetség értesüljön az ön őrizetbe vételéről, annak okairól, és ügyvédet ajánljon önnek, ha szüksége van rá.

Vesznek tőlem ujjlenyomatot? Rögzíthetik a DNS-emet?

Igen, vesznek öntől ujjlenyomatot és rögzíthetik a DNS-ét, ha ahhoz hozzájárulását adja. Ha azonban megtagadja, hogy ujjlenyomatot adjon, törvényszéki bíró rendelkezése alapján kötelezhetik erre. Arra azonban nem kényszeríthetik, hogy rögzíthessék a DNS-ét.

Megmotozhatnak?

Megmotozhatja rendőrtiszt, ha minden kétséget kizáróan gyanítja, hogy ön veszélyt jelenthet önmagára vagy másokra; olyan tárgy van az ön birtokában, amit szökéshez használhatna fel vagy ami büntetendő cselekményhez kapcsolódó bizonyíték lehet.

Ha az önt őrizetbe vevő tiszt megalapozottan gyanítja, hogy ön büntetendő cselekményhez kapcsolódó tárgyat rejtett el, törvényszéki bírótól kérheti, hogy személymotozást rendeljen el ön ellen. A törvényszéki bíró önnel azonos nemű szakértőt, illetve – az ön előzetes beleegyezésével – gyakorló orvost rendel ki, hogy elvégezze a motozást.

Mennyi ideig tarthat fogva a rendőrség?

Az őrizetbe vételét követően legfeljebb negyvennyolc (48) órán át tarthatják fogva. Ha nem bocsátják szabadon az őrizetbe vételétől számított 6 órán belül, az őrizetbe vevő tisztnek tájékoztatnia kell egy törvényszéki bírót, és minden adatot meg kell adnia az ön őrizetbe vételének idejére és az ön fogva tartásának helyére vonatkozóan. 48 óra elteltével a rendőrségnek vagy bűncselekménnyel kell megvádolnia önt, vagy rendőrségi óvadék ellenében vagy pedig feltétel nélkül szabadon kell bocsátania.

Mi történik, ha európai elfogatóparancs alapján vesznek őrizetbe?

Ha valamely tagállam európai elfogatóparancsot ad ki ön ellen, önt egy másik tagállamban őrizetbe vehetik, és törvényszéki bírói meghallgatást követően visszaküldhetik az érintett országba. Jogosult ügyvédet és szükség esetén tolmácsot igénybe venni.

Az első bírósági meghallgatás (3)

Miért kerül sor az első meghallgatásra?

Az első meghallgatásnak két célja lehet:

  • Ha őrizetbe vették és rendőrségi őrizetben van, az első bírósági meghallgatás célja az, hogy felolvassák a vádakat. A bíróság ezután először azt dönti el, hogy megalapozza-e jogi rendelkezés a további fogva tartását, majd tájékoztatja önt arról, hogy óvadék kifizetését kérelmezheti.
  • Ha megvádolták, de nincs rendőrségi őrizetben, az első bírósági meghallgatás célja az, hogy felolvassák a vádakat és meghallgassák a vádhatóság által bemutatott, a vádakat alátámasztó bizonyítékokat.

Ha rendőrségi őrizetben van, akkor miután megvádolták, a lehető leghamarabb meg kell jelennie a bíróság előtt, hogy meghallgassák a vádhatóság által bemutatott, a vádakat alátámasztó bizonyítékokat, és eldöntsék, óvadék ellenében szabadon kell-e bocsátani önt.

Ha nincs őrizetben, akkor értesítik a vádakról és arról, hogy mikor kell megjelennie a bíróságon az első meghallgatásra.

Jogom van ahhoz, hogy ügyvédet fogadjak?

Amikor megjelenik a bíróság előtt, joga van ahhoz, hogy saját választása szerinti ügyvédje legyen. Ha nem tud megfizetni ügyvédet, az állam biztosít önnek jogi segítségnyújtást. További információkért lásd: A link új ablakot nyit megJogi tanácsadás igénybevétele.

Biztosítanak tolmácsot, ha nem beszélem a nyelvet?

Ha nem érti a máltai nyelvet, de beszél angolul, akkor a tárgyalást angol nyelven folytatják le. Ha nem ért angolul, akkor a tárgyalást máltai nyelven folytatják le, önnek pedig tolmácsot jelölnek ki, aki segíti önt. A tolmács szolgáltatásai ingyenesek.

Fel kell szólalnom a bíróság előtt?

Megilleti a hallgatás joga. Megkérdezik azonban, hogy bűnösnek vagy ártatlannak vallja-e magát a vádakban. Az ügyvédje ad tanácsot arra vonatkozóan, hogy bűnösnek vagy ártatlannak vallja-e magát.

Szolgáltatnom kell bármilyen egyéb információt?

A bűnösség általános kérdésében való nyilatkozata előtt eskütétel nélkül tesznek fel önnek néhány alapvető kérdést, főként a személyazonosságával és a lakóhelyével kapcsolatban.

A meghallgatás után szabadon bocsátanak vagy fogva tartanak?

A meghallgatáson a bíróság határoz arról, hogy engedélyezzenek-e önnek óvadékot.

Ha büntetlen előéletű és nem jelent veszélyt a társadalomra, akkor bizonyos feltételekkel óvadék ellenében szabadon bocsátják önt. Ha a bíróság úgy határoz, hogy nem engedélyezi óvadék letételét, akkor önt büntetés-végrehajtási intézetbe viszik a következő meghallgatásig, amelyen ismét kérelmezhet óvadékot. A bíróság nem határozhat úgy, hogy a tárgyalásig nem engedélyezi óvadék letételét. Ön az eljárás bármely szakaszában kérelmezhet óvadékot.

Ha külföldi, a bíróság általában nem engedélyezi, hogy óvadékot tegyen le, kivéve, ha van állandó lakcíme.

Elhagyhatom az országot a tárgyalás előtt?

Ha megfelelő biztosítékot nyújt arra, hogy vissza fog térni a tárgyalásra, akkor elhagyhatja az országot, de minden bírósági meghallgatásra vissza kell térnie. Ha elmulasztja bármelyik meghallgatást, parancsot adnak ki az ismételt őrizetbe vételére. Megvádolhatják az óvadék letételére vonatkozó feltételek megszegésének bűncselekményével is. A legtöbb esetben az óvadék letételének egyik feltétele az, hogy nem hagyhatja el az országot, de ez a feltétel az eljárás egy későbbi szakasza során módosítható.

Az ügy tárgyalás előtti előkészítése (4)

Mi történik a tárgyalás előtt?

A tárgyalás előtti időszakban a főügyész összegyűjti az ügy valamennyi bizonyítékát annak biztosítása érdekében, hogy a vád álláspontja kellően megalapozott legyen ahhoz, hogy indokolja a tárgyalást. A bizonyítékokat a bizonyítékgyűjtés során szerzik be. Ön jelen van az eljárás e szakaszában, és segítheti az ügyvédje. A vád tanúihoz intézett kérdések útján megvizsgálhatja a bizonyítékokat, és előterjesztheti saját bizonyítékait is.

Kötelező tárgyalást tartani az ügyben?

A bizonyítékgyűjtést végző törvényszék határozhat úgy, hogy nincs ok az eljárásra, ezután pedig szabadon bocsáthatja önt. Ha szabadon bocsátják, és a főügyész nem ért egyet a bíróság megállapításaival, akkor a főügyész egy hónapon belül kérheti a büntetőbíróságtól az ön ismételt őrizetbe vételét. Ha a törvényszék úgy határoz, hogy tárgyalást kell tartani az ügyében, a főügyész akkor is elrendelheti az ön szabadon bocsátását. A jogszabályok szerint a tárgyalásnak nincs alternatívája.

Vallhatom magam bűnösnek a tárgyalás előtt?

Igen, vallhatja magát bűnösnek a vádemeléskor, és ha az ön elleni vádért kiszabható büntetés nem haladja meg a tíz évi szabadságvesztést, a törvényszék ítélethozatallal folytatja az eljárást. Az ilyen ítélet – néhány kivételtől eltekintve – megjelenik az erkölcsi bizonyítványában.

Ha a büntetőbíróság előtt vallja bűnösnek magát a vádiratban szereplő vádakban, akkor nem állítanak össze esküdtszéket, és a bíróság hoz ítéletet.

Megváltoztathatók az ellenem felhozott vádak a tárgyalás előtt?

A bizonyítékgyűjtés során összegyűjtött bizonyítékoktól függően lehetséges, hogy megváltoznak a vádak, mielőtt sor kerül a tárgyalásra. A főügyész bármilyen vádat belefoglalhat a vádiratba, amely a bizonyítékgyűjtés eredményeképpen merül fel. Az is lehetséges, hogy a tárgyalás előtt ejtik a vádat vagy egyes vádpontokat.

Milyen fajta bizonyítékokat gyűjt a vádhatóság?

A vádhatóság kihallgatja az ügy tanúit, és fizikai, illetve igazságügyi szakértői bizonyítékokat gyűjt. Gyűjthet például iratokat az ön otthonában vagy a munkahelyén. A törvényszék bármilyen nyomozást, átkutatást, vizsgálatot vagy bármilyen más metódust elrendelhet, ami szükséges az ügy alapos kivizsgálásához. A bíróság elrendelheti azt is, hogy szakértők vizsgálják meg az ön testének bármely részét vagy azon személy testének bármely részét, akin vagy akivel a büntetendő cselekményt elkövették, ha a bíróság úgy véli, hogy az ilyen vizsgálat lényeges az ügy szempontjából.

Megakadályozhatom, hogy az ügyészség bizonyítékokat gyűjtsön?

A bizonyítékgyűjtés nem az az eljárási szakasz, amely alkalmas a bizonyítékok elfogadhatóságának megvitatásához. Önnek a vádirat kézhezvételétől számítva egy bizonyos határidőig lehetősége van arra, hogy megtámadja a vádhatóság által előterjesztendő bizonyítékok elfogadhatóságát. Ha azonban a bizonyítékok egyáltalán nem elfogadhatók, a törvényszék fontolóra veszi, hogy nem fogadja el azokat.

Mikor értesülök az ellenem szóló bizonyítékokról?

Az ügyvédjével együtt ön is jelen van a bizonyítékgyűjtés alatt és lehetősége van arra, hogy kérdéseket intézzen a vád tanúihoz, és megtekintse a fizikai bizonyítékokat.

Mi történik, ha más tagállamban élek?

Ha engedélyezték, hogy visszatérjen a hazájába, akkor minden tárgyalás előtti bírósági meghallgatásra vissza kell térnie.

Ha elítélnek, ismét eljárás alá vonhatnak ugyanazért a bűncselekményért?

Akár elítélik, akár felmentik, nem vonhatják ismét eljárás alá ugyanazért a bűncselekményért. Ez a döntés azonban a tárgyalást lefolytató bíróság hatáskörébe tartozik, mivel a bizonyítékgyűjtést végző törvényszék számára kifejezetten tilos, hogy határozzon arról, hogy ön ellen olyan bűncselekmény miatt folyik-e eljárás, amely miatt már folytattak eljárást.

Az ügy védelem általi előkészítése (5)

Mi történik a tárgyalás előtt?

Ha a tárgyalást a törvényszék előtt folytatják le, a vádhatóság összegyűjti és összefoglalja a bizonyítékait, mielőtt ön előkészítené a védekezését. Ön kérdéseket intézhet a vád tárgyalásra beidézett tanúihoz, vagy fenntarthatja azt a jogot, hogy egy későbbi szakaszban tegyen fel kérdéseket nekik.

Ha a tárgyalást a büntetőbíróság előtt folytatják le, ahol az eljárások formálisabbak, önnek a vádirat kézhezvételétől meghatározott határidőn belül kell elkészítenie a tanúk jegyzékét és az ön bármilyen más előzetes védekezését.

Mikor kell előkészítenem a védekezésemet?

A törvényszék előtti tárgyalás esetén nincs meghatározott határidő a védekezése előkészítésére vonatkozóan. Amikor a vádhatóság befejezi az álláspontjának az ismertetését, kijelölnek önnek egy napot, hogy megkezdje a védekezését, amelyet nem kötelező egyetlen ülés alkalmával befejeznie.

Ha büntetőbíróság előtti tárgyaláshoz kapcsolódó vádiratot kap, akkor 15 napon belül bármilyen előzetes védekezésről értesítést adhat, megjelölheti a tárgyaláson a védekezésének támogatásához szükséges tanúkat, valamint előterjesztheti azokat az iratokat és más bizonyítékokat, amelyeket fel kíván használni. A határidő leteltét követően nem élhet e jogával, ezenkívül javasolt, hogy amint megkapja a vádiratot, beszéljen egy ügyvéddel.

Kapok tájékoztatást az ellenem valló tanúkról és az ellenem szóló egyéb bizonyítékokról?

Törvényszék előtti tárgyalás esetén az ön jelenlétében hallgatják meg a vád tanúit és mutatják be a bizonyítékokat. A védekezése előkészítése előtt ön másolatot kérhet az ügyiratokról, amelynek részét képezik a bizonyítékok átiratai és a benyújtott egyéb bizonyítékok másolatai.

Büntetőbíróság előtti tárgyalás esetén a főügyésznek az ön tárgyalásán bemutatni kívánt tanúk és iratok jegyzékével együtt kell benyújtania az ügy iratait. Önt a vádirattal együtt értesítik a tanúk és az iratok jegyzékéről. Az ügyiratokról a büntetőbíróság hivatalától is kérhet másolatot.

Megakadályozhatom, hogy az ügyészség bizonyítékokat gyűjtsön?

A törvényszék előtti ügyekben ön megakadályozhatja, hogy a vádhatóság olyan bizonyítékokat terjesszen elő, amelyek nem elfogadhatóak, azaz jogilag nem megengedhetőek. Ezt megteheti azonnal vagy az eljárás bármely későbbi szakasza során is.

Ha vádiratot nyújtottak be ön ellen, akkor ha a vádhatóság által előterjesztendő bizonyítékokra vonatkozó védekezést határidőn belül nyújtották be, a büntetőbíróság kijelöl egy napot a védekezések meghallgatására. A bíróság elhalasztja az ügyben való határozathozatalt az utánra, hogy meghallgatta a felek által előadott érveket. Határozathozatalkor ha fellebbezni kíván a fellebbviteli büntetőbírósághoz, a bíróság határozatának kihirdetését követően azonnal fellebbezési nyilatkozatot kell benyújtania. Ezután három munkanapja van arra, hogy benyújtsa a fellebbezést.

Ha elítélnek, ismét eljárás alá vonhatnak ugyanazért a bűncselekményért?

Akár elítélik, akár felmentik, nem vonhatják ismét eljárás alá ugyanazért a bűncselekményért. A kettős eljárás tilalmára a törvényszék előtt bármely szakaszban lehet hivatkozni, kivéve a bizonyítékgyűjtés szakaszát.

A büntetőbíróság előtt előzetes védekezésként lehet a kettős eljárás tilalmára hivatkozni. Maga a bíróság azonban bármely szakaszban hivatkozhat erre az elvre, még akkor is, ha senki nem utalt rá konkrétan.

Már folyt eljárás ellenem emiatt a bűncselekmény miatt egy másik tagállamban. Mi történik?

A törvényszék vagy a büntetőbíróság megvizsgálja a másik tagállam határozatának tartalmát, és ha arra a következtetésre jut, hogy olyan bűncselekményről van szó, amely miatt önt már elítélték vagy amely alól felmentették, szabadon bocsátja önt.

Mennyi ideig tart a tárgyalás?

A törvényszék előtti tárgyalást több ülésben folytatják le, amelyek között hetek vagy hónapok telhetnek el.

A büntetőbíróság előtt a legtöbb tárgyalás nem tart tovább egy hétnél. A súlyosabb ügyekben folytatott tárgyalások azonban tovább tarthatnak.

Utolsó frissítés: 04/05/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

3. Jogaim a bíróság előtt

Hol kerül sor a tárgyalásra?

Az ügyét vagy a törvényszék, vagy a büntetőbíróság tárgyalja, főként attól függően, hogy mennyire súlyosak az ön elleni vádak.

A tárgyalás nyilvános, eltekintve néhány kivételtől, például amelyben titokban kell tartani a sértett személyazonosságát.

Ha az ügyet a törvényszék tárgyalja, az elnöklő törvényszéki bíró határoz az ügyben. Ha azonban büntetőbíróság tárgyalja az ügyet, akkor az esküdtszék határoz, a bűnösség megállapítása esetén pedig az elnöklő bíró szabja ki a büntetést.

Megváltoztathatók a vádak a tárgyalási szakban?

A vádak megváltoztathatók, ha az ügyet a törvényszék tárgyalja. A vádhatóság kérheti, hogy helyesbítsék a vádakat, ha a bizonyítékok arra utalnak, hogy más vád megfelelőbb, vagy ha az eredeti vád téves volt. A vádak vissza is vonhatók, vagy felválthatók más vádakkal.

A büntetőbíróság előtti ügyekben, miután ön nyilatkozott arról, hogy bűnösnek vagy ártatlannak vallja-e magát, a vádakat csak bizonyos körülmények között lehet megváltoztatni, azzal, hogy azok nem válhatnak súlyosabbá az eredeti vádaknál.

Ha ön valamennyi vádpontban bűnösnek vallja magát, a bíróság az ítélethozatallal folytatja az eljárást. Ha egyes vádpontokban vallja bűnösnek magát, akkor a bíróság tárgyalással folytatja, kivéve, ha a többi vádat visszavonja a vádhatóság, vagy ha azok alternatív vádak.

Milyen jogaim vannak a tárgyalási szak során?

A tárgyalás valamennyi szakaszában jelen kell lennie.

Ha más tagállamban él, nincs lehetőség arra, hogy videokapcsolat útján vegyen részt.

Ha nem érti a máltai nyelvet, de beszél angolul, a tárgyalást angol nyelven folytatják le. Ha nem ért angolul, akkor a tárgyalást máltai nyelven folytatják le, önnek pedig tolmácsot jelölnek ki, aki segíti önt.

Elláthatja a saját védelmét, de a bíróságok általában ragaszkodnak ahhoz, hogy ügyvédet bízzon meg, aki segíti. Az eljárás során ügyvédet jelölnek ki önnek. Ha a jogi segítségnyújtást ellátó ügyeletes ügyvéd az ügyvédje, akkor nem választhat másik ügyvédet. Ha azonban saját magánügyvédet bízott meg, őt lecserélheti.

Nem kötelező beszélnie a tárgyaláson, és a hallgatásából nem lehet következtetéseket levonni. Ha azonban úgy dönt, hogy tanúvallomást tesz, nem tagadhatja meg, hogy válaszoljon az ön elleni vádakkal kapcsolatos, önre nézve terhelő kérdésekre.

Ha nem mond igazat, az súlyosan árthat hitelességének, ezenkívül hamis tanúzáshoz vezethet.

Milyen jogaim vannak az ellenem szóló bizonyítékokkal kapcsolatban?

Általában megtámadhatja az ön ellen szóló bizonyítékokat. Ha a bizonyítékot tanúvallomások jelentik, ön kérdéseket intézhet a tanúkhoz, vagy ezek vallomásának kétségbe vonása érdekében beidéztetheti a saját tanúit. Okirati bizonyítékok esetén ön kérdéseket intézhet az okiratot benyújtó tanúhoz vagy szakértőhöz, vagy beidéztetheti saját tanúit az ilyen bizonyíték megtámadása érdekében. Saját szakértői bizonyítékot azonban nem nyújthat be. A szakértői bizonyítékok csak úgy támadhatók meg, hogy kérdéseket tesznek fel a szakértőnek a megállapításait vagy a szakértelmét illetően.

Tanúkat idéztethet be és okirati bizonyítékokat nyújthat be a védekezése támogatása érdekében.

Ha a büntetőbíróság tárgyalja az ügyét, a jogszabályilag meghatározott, az ön rendelkezésére álló időtartam akkor kezdődik, amikor ön megkapja a vádiratot. Ezen időtartam végéig önnek meg kell jelölnie mindazokat a tanúkat és egyéb bizonyítékokat, akikre/amelyekre a védekezésében hivatkozni kíván a tárgyaláson. Nincs ilyen korlátozás, ha az ügyét a törvényszéken tárgyalják.

Ha kívánja, a bizonyítékszerzéshez magánnyomozót vehet igénybe. Az általa megszerzett bizonyítékok elfogadhatók, amennyiben nem ütköznek jogszabályba.

Az ügyvédje kérdéseket intézhet a vád tanúihoz, és megtámadhatja, amit a védelem által feltett kérdések megválaszolása során elmondanak.

Figyelembe veszik a büntetett előéletemre vonatkozó adatokat?

A büntetett előéletére vonatkozó adatokat figyelembe veszik, ha a vád büntetőjogi felelősséget megállapító korábbi ítélettől függ, mint amilyen például a visszaesés, illetve felfüggesztett büntetés próbaideje alatt elkövetett bűncselekmény esetén. Figyelembe veheti a büntetett előéletét a törvényszéki bíró és a bíró is, amikor arról határoz, hogy ön milyen büntetést kapjon, ha megállapítják a büntetőjogi felelősségét.

A büntetőbíróság előtt lefolytatott tárgyalás során figyelembe vehetik a büntetett előéletét, ha ön a saját feddhetetlenségét próbálja igazolni, vagy megkérdőjelezi a vád valamely tanújának jellemét. Az ön büntetésének meghatározásakor a bíróság figyelembe veheti a külföldi bíróságok által hozott jogerős ítéleteket.

Mi történik a tárgyalási szak végén?

A tárgyalási szak végén önt felmentik az ön ellen emelt vádak alól, vagy megállapítják a büntetőjogi felelősségét. Részlegesen is felmenthetik/elítélhetik.

Ha megállapítják a büntetőjogi felelősségét, szabadságvesztésre ítélhetik. Ha a szabadságvesztés tartama nem haladja meg a két évet, a bíróság legfeljebb négyéves időtartamra függesztheti fel a büntetést. Ha a bűncselekmény hét évi szabadságvesztést meg nem haladó büntetéssel büntethető, a bíróság legfeljebb három évre feltétel nélkül vagy feltételesen szabadlábra is helyezheti önt. Ha a bíróság által megszabott feltételek bármelyikét megszegi, ismét meg kell jelennie a bíróság előtt, és büntetést szabnak ki önre.

A bíróság próbára is bocsáthatja önt, ilyenkor pártfogó tisztet jelölnek ki, aki ellenőrzi önt. Bizonyos esetekben a bíróság pénzbüntetést is kiszabhat.

Milyen szerepe van a sértettnek a tárgyalási szakban?

Ha a tárgyalást a büntetőbíróság előtt tartják, a sértett jelen lehet az eljárás során, és beadványokat nyújthat be a büntetésre vonatkozóan.

A törvényszék előtt a sértett aktívabb szerepet játszhat úgy, hogy személyesen vagy ügyvéd útján segíti a vád képviselőjét.

Utolsó frissítés: 04/05/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

4. Jogaim a bíróság határozatának meghozatala után

Fellebbezhetek?

Ön a tárgyaláson hozott határozat és a büntetés ellen is fellebbezhet. Ezt olyan módon teheti meg, hogy fellebbezési kérelmet nyújt be a fellebbviteli büntetőbírósághoz. Ezt a törvényszék által hozott ítéletek esetében nyolc munkanapon belül kell megtennie. Az esküdtszék által a bűnösség kérdésében hozott határozat és a büntetőbíróság általi, ezt követő büntetéskiszabás esetében önnek a büntetéskiszabás dátumától számított tizenöt munkanapon belül kell benyújtania a fellebbezését.

Mindkét esetben az ítélet érdemi kérdései, illetve a büntetés ellen fellebbezhet.

Mi történik, ha fellebbezek?

Ha a törvényszék ítéli szabadságvesztésre, a fellebbezés benyújtására irányuló kérelme felfüggeszti az ítélet végrehajtását addig, amíg ki nem derül, mi a fellebbezés végeredménye.

Viszont ha a büntetőbíróság ítéli szabadságvesztésre, akkor a bűnösségét megállapító ítélet után azonnal börtönbe kerül, a fellebbezés benyújtása nem függeszti fel a büntetés végrehajtását. Ez utóbbi esetben kérelmezhet óvadékot a fellebbezés végeredményének megszületéséig, de általában nem engedélyezik óvadék letételét.

Nincs konkrét szabály arra, hogy mikor tárgyalják meg az ön fellebbezését, de általában eltelik néhány hónap a tárgyalásig.

A fellebbezés során ön főszabály szerint nem terjeszthet elő új bizonyítékokat, de létezik néhány kivétel, például ha nem volt tudomása a bizonyítékról vagy az elfogadhatatlan volt a tárgyalás idején.

Mi történik a fellebbezési tárgyaláson?

A törvényszék határozata elleni fellebbezés esetén, ha nem foglalták írásba a tanúk vallomását, akkor meghallgatják ezeket a tanúkat, majd az ön ügyvédje és az ügyész szóban ismerteti a fellebbezés mellett és ellen szóló érveit.

Az olyan ügyekben, amelyekben írásba foglalták a tanúk vallomását, csak szóbeli érvelésre kerül sor. A büntetőbíróság által kiszabott büntetés elleni fellebbezés esetén az ön ügyvédei szóban ismertetik az ön fellebbezését támogató érveiket, amelyekre ezt követően az ügyész válaszol.

A tárgyalási szak végén önt felmentik az ön ellen emelt vád alól, vagy megállapítják a büntetőjogi felelősségét. Részlegesen is felmenthetik/elítélhetik.

Mi történik, ha a fellebbezés sikeres/sikertelen?

Ha a fellebbezése sikeres, az ítéletet megváltoztatják vagy hatályon kívül helyezik, attól függően, hogy ön mit kér a fellebbezési kérelemben.

Ha a fellebbezése sikertelen, helyben hagyják a bíróság határozatát. Ez utóbbi esetben ha az önt szabadságvesztéssel sújtó ítéletet a törvényszék hozta, önt azonnal letartóztatják.

A fellebbviteli büntetőbíróság ítélete ellen nincs joga más bírósághoz fellebbezni. Ha az első ítélet téves volt, nincs automatikusan joga kártérítést igényelni.

Ha a fellebbezése sikeres és a határozatot hatályon kívül helyezik, a büntetőjogi felelősségét megállapító ítéletet nem tartják nyilván.

Büntetőjogi felelősséget megállapító ítélet vagy a fellebbviteli büntetőbíróság határozatával, vagy olyan módon emelkedik jogerőre, hogy a törvényszék vagy a büntetőbíróság ítélete ellen nem nyújtanak be fellebbezést a határidőn belül.

Más tagállam polgára vagyok. Visszaküldhetnek oda a tárgyalás után?

Ha más tagállam polgára, a bíróság nem rendeli el, hogy visszaküldjék önt az országába. Kérelmezheti azonban a kormánytól, hogy a saját tagállamában tölthesse le a szabadságvesztését.

A kérelmet az ön országának kormánya is benyújthatja akár saját kezdeményezésére, akár az ön korábbi kérelmét támogatva. A döntésbe mindkét kormánynak bele kell egyeznie.

Az átszállítás nem automatikus, azt az ön kérelmének, illetve az országa kormánya kérelmének kell kezdeményeznie.

Az önt a hazájába visszaküldő határozat nem bírósági határozat, hanem olyan határozat, amelybe az ön országának a kormánya és az önt büntetendő cselekményben bűnösnek találó tagállam kormánya is bele kell, hogy egyezzen. Így az ilyen határozat ellen nincs helye fellebbezésnek.

A vádra/büntetőjogi felelősséget megállapító ítéletre vonatkozó információk

Azok a vádpontok, amelyek esetében megállapították a büntetőjogi felelősségét, megjelennek az erkölcsi bizonyítványában. Egyes esetekben azonban, például ha ön a büntetendő cselekmény idején 18 éven aluli volt, a büntetőjogi felelősséget megállapító ítélet nem kerül be az erkölcsi bizonyítványba.

Ezeket az információkat a rendőrfőkapitány őrzi meg a főkapitányságon.

A büntetett előéletére vonatkozó adatokat a rendőrfőkapitány határozatlan ideig őrzi meg. Egy bizonyos időtartam elteltével azonban nem kerülnek be az erkölcsi bizonyítványába a büntetőjogi felelősségét megállapító ítéletek, ez az időtartam a büntetése hosszától függően hat hónap és tíz év között lehet. Vannak bizonyos büntetőjogi felelősséget megállapító ítéletek, például a kábítószerhez kapcsolódó ítéletek, amelyek mindig megjelennek az erkölcsi bizonyítványában, függetlenül attól, hogy mennyi idő telik el.

Nem szükséges az ön beleegyezése ahhoz, hogy a rendőrfőkapitány nyilvántartsa az ön büntetett előéletére vonatkozó adatokat. Ön nem tiltakozhat az ilyen információk megőrzése ellen, mivel ezt a jogszabályok lehetővé teszik.

Utolsó frissítés: 04/05/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

5. Közúti közlekedési jogsértések

A kisebb közúti közlekedési jogsértéseket – pontos megnevezésükkel szabálysértéseket vagy jegyzékbeli jogsértéseket – igazságszolgáltatási biztos előtt, igazgatási úton rendezik.

Hogyan kezelik a kisebb közúti közlekedési jogsértéseket?

A szabálysértéseket, például a gyorshajtást vagy a parkolási szabályok megsértését ugyanúgy kezelik, mint ahogyan az enyhébb büntetendő cselekményeket kezeli a törvényszék.

Ezekkel a jogsértésekkel igazságszolgáltatási biztos foglalkozik.

Önt biztos elé idézik be. Az idézés a vádbeli tények rövid leírását tartalmazza, valamint egy olyan figyelmeztetést foglal magában, amely szerint ha nem jelenik meg, akkor úgy tekintik, hogy beismerte a vádat. Az idézés megjelöli az önre kiszabható büntetés mértékét is, ha megállapítást nyer, hogy ön elkövette a szabálysértést.

Ön legkésőbb a meghallgatás előtt három nappal a büntetés kifizetésével rendezheti az ügyét. Ebben az esetben nem kell megjelennie a biztos előtt. Ha ön úgy dönt, hogy vitatja a vádat, akkor az eljárás kontradiktórius. A vád előterjeszti az érveit, ezt követően ön is ismerteti a sajátjait. Ezután a biztos határoz arról, hogy ön elkövette-e az idézésben meghatározott jegyzékbeli jogsértést.

Ha a biztos úgy dönt, hogy ön elkövette a jegyzékbeli jogsértést, megállapítja, hogy ön szabálysértést követett el, és elrendeli, hogy ezerszázhatvannégy euró hatvankilenc centet (1164,69 EUR) nem meghaladó bírságot fizessen meg. A minimális bírság huszonhárom euró huszonkilenc cent (23,29 EUR). Ha a jogszabályok erre lehetőséget adnak, a biztos a bírság mellett elrendelheti bármilyen, a jogsértés elkövetése során használt tárgy lefoglalását, illetve az ön jogosítványának bevonását vagy felfüggesztését is.

Jegyzékbeli jogsértések miatt más tagállamok állampolgárai ellen is folyhat eljárás, ha beidézik önt. Ha beidézik és nem jelenik meg, akkor úgy tekintik, hogy beismerte a vádat. Megteheti azt is, hogy írásban meghatalmazza egy közeli hozzátartozóját vagy egy ügyvédet, hogy jelenjen meg az ön nevében.

Ha méltánytalannak véli a biztos határozatát, a határozat meghozatalától számított harminc napon belül kérelmezheti a törvényszéktől az ilyen határozat hatályon kívül helyezését vagy megváltoztatását.

Megjelennek ezek a jogsértések a büntetett előéletemre vonatkozó adatok között?

Ezek a jogsértések nem jelennek meg az erkölcsi bizonyítványában vagy a büntetőjogi felelősségét megállapító ítéletek jegyzékében.

Utolsó frissítés: 04/05/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.