Европейска комисия

ЕВРОПЕЙСКА СЪДЕБНА МРЕЖАПО ГРАЖДАНСКИ И ТЪРГОВСКИ ДЕЛА

Разрешаването на презгранични спорове
стана по-лесно

Работите по презгранично дело в областта на гражданското или търговското право?
Затруднявате се с разбирането на процедурите? Не можете да се свържете със съдилищата в друга държава? Ако сте съдия, съдебен орган или друг практикуващ юрист, можете да получите помощ от Европейската съдебна мрежа и да ускорите презграничното правораздаване в ЕС.

МРЕЖАТА РАЗПОЛАГА С ЕКСПЕРТИ В ОБЛАСТТА НА ГРАЖДАНСКОТО И ТЪРГОВСКОТО ПРАВО

Можете да получите помощ за презгранични дела, отнасящи се до:

РАЗВОД

ПОПЕЧИТЕЛСТВО НАД ДЕЦАТА И ПРАВО НА ПОСЕЩЕНИЕ

ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ИЗДРЪЖКА

НАСЛЕДСТВО

ПРИЛОЖИМО ДОГОВОРНО ПРАВО

ИСКОВЕ С МАЛЪК МАТЕРИАЛЕН ИНТЕРЕС

ПОТРЕБИТЕЛСКИ ДОГОВОРИ

ТРУДОВИ ДОГОВОРИ

НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

ПРИЗНАВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯ

ВРЪЧВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

СЪБИРАНЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВА

КАК?

Местни звена за контакт

139 звена за контакт

в 27 държави от ЕС,

които са в постоянна връзка

Те помагат на съдии и съдебни органи

  • при запитвания по специфични презгранични дела
  • Разрешават проблеми при съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси
  • Получават информация за приложимото право на друга държава

МНОГО ПОВЕЧЕ ОТ РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Членовете се срещат, за да обсъждат действащото законодателство на ЕС и за да установяват проблеми при изпълнението

Цел: по-гладко съдебно сътрудничество в ЕС и по-добро прилагане и изпълнение на правото на Съюза.

505 ЧЛЕНОВЕ

124 централни органа
166 други съдебни или административни органа
139 звена за контакт
6 съдии за връзка
70 професионални организации (адвокати, нотариуси, съдебни изпълнители и др.)