Evropská komise

EVROPSKÁ SOUDNÍ SÍŤV OBČANSKOPRÁVNÍCH A OBCHODNÍCH ZÁLEŽITOSTECH

Přeshraniční případy
byly zjednodušeny

Pracujete na přeshraničním případě v občanském nebo obchodním právu?
Snažíte se pochopit postupy? Je podle vás složité obrátit se na soudy v jiné zemi? Pokud jste soudce, soudní orgán nebo jiný odborník z oblasti práva, obraťte se s žádostí o pomoc na Evropskou soudní síť a zrychlete přeshraniční justici v EU.

SÍŤ ZAHRNUJE OBČANSKÉ A OBCHODNÍ PRÁVO

Můžete získat pomoc s přeshraničními případy týkajícími se

ROZVODU

OPATROVNICTVÍ DĚTÍ A PRÁVA STYKU S NIMI

VYŽIVOVACÍCH POVINNOSTÍ

DĚDICKÝCH ŘÍZENÍ

PRÁVA ROZHODNÉHO PRO SMLOUVY

DROBNÝCH NÁROKŮ

SPOTŘEBITELSKÝCH SMLUV

PRACOVNÍCH SMLUV

INSOLVENCE

UZNÁVÁNÍ A VÝKONU ROZSUDKŮ

DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ

ZAJIŠŤOVÁNÍ DŮKAZŮ

JAK?

Lokální kontaktní místa

139 kontaktních míst

Ve 27 zemích EU

V neustálém kontaktu

Pomáhají soudcům a soudním orgánům

  • S dotazy o specifických přeshraničních případech
  • Řeší problémy se soudní spoluprací v občanskoprávních záležitostech
  • Získávají informace o rozhodném právu jiné země

VÍCE NEŽ JEN ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Na společných zasedáních projednávají členové současné právní předpisy EU a identifikují problémy s prováděním.

Cíl: hladší soudní spolupráce v EU a lepší uplatňování a provádění unijního práva.

505 ČLENŮ

124 ústředních orgánů
166 jiných soudních nebo správních orgánů
139 kontaktních míst
6 styčných soudců
70 profesních organizací (právníků, notářů, soudních vykonavatelů apod.)