Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟΓΙΑ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι διασυνοριακές υποθέσεις
γίνονται ευκολότερες

Εργάζεστε σε μια διασυνοριακή υπόθεση αστικού ή εμπορικού δικαίου;
Δυσκολεύεστε να κατανοήσετε τις διαδικασίες; Δυσκολεύεστε να επικοινωνήσετε με δικαστήρια σε άλλη χώρα; Αν είστε δικαστής, δικαστική αρχή ή ασκείτε ένα νομικό επάγγελμα λάβετε βοήθεια από το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο και επιταχύνετε τις διασυνοριακές νομικές διαδικασίες στην ΕΕ.

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Μπορείτε να λάβετε βοήθεια σε διασυνοριακές υποθέσεις που αφορούν τα εξής:

ΔΙΑΖΥΓΙΟ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΔΙΑΔΟΧΗ

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΜΙΚΡΟΔΙΑΦΟΡΕΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΕΠΙΔΟΣΗ Ή ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ

ΠΩΣ;

Τοπικά σημεία επαφής

139 σημεία επαφής

Σε 27 χώρες της ΕΕ

Σε συνεχή επαφή

Βοηθούν τους δικαστές και τις δικαστικές αρχές

  • Με ερωτήματα για συγκεκριμένες διασυνοριακές υποθέσεις
  • Να επιλύουν προβλήματα με δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις
  • Να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο άλλης χώρας

ΚΑΤΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΑΠΛΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Τα μέλη συναντιούνται για να συζητήσουν σχετικά με την τρέχουσα νομοθεσία της ΕΕ και να εντοπίσουν προβλήματα όσον αφορά την εφαρμογή.

Στόχος: ομαλότερη δικαστική συνεργασία στην ΕΕ και καλύτερη εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης.

505 ΜΕΛΗ

124 κεντρικές αρχές
166 άλλες δικαστικές ή διοικητικές αρχές
139 σημεία επαφής
6 δικαστές σύνδεσμοι
70 επαγγελματικές οργανώσεις (δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές κτλ.)