Euroopa Komisjon

EUROOPA ÕIGUSALASE KOOSTÖÖ VÕRGUSTIKTSIVIIL- JA KAUBANDUSASJADES

Piiriülesed juhtumid muutuvad lihtsamaks

Kas töötate tsiviil- või kaubandusõigusega seotud piiriülese juhtumiga?
Näete vaeva, et menetlustest aru saada? Kas teil on raskusi teise riigi kohtute poole pöördumisel? Kui olete kohtunik, õigusasutuse töötaja või muu õigusvaldkonna töötaja, siis kasutage Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku abi ja kiirendage piiriülest õigust ELis.

VÕRGUSTIK KÄSITLEB TSIVIIL-
JA KAUBANDUSÕIGUST

Saate abi piiriüleste juhtumitega, milles on tegu järgmistega:

LAHUTUS

LASTE HOOLDUS- JA KÜLASTUSÕIGUS

ÜLALPIDAMIS-
KOHUSTUSED

PÄRIMINE

LEPINGUTELE KOHALDATAV ÕIGUS

VÄIKSEMAD NÕUDED

TARBIJALEPINGUD

TÖÖLEPINGUD

MAKSEJÕUETUS

KOHTUOTSUSTE TUNNUSTAMINE JA TÄITMINE

DOKUMENTIDE KÄTTETOIMETAMINE

TÕENDITE KOGUMINE

KUIDAS?

Kohalikud kontaktpunktid

139 kontaktpunkti

27 ELi liikmesriigis

Pidev suhtlemine

Nad aitavad kohtunikel ja õiguskaitseasutustel

  • tegeleda konkreetsete piiriüleste juhtumitega seotud päringutega
  • lahendada õigusalase koostöö probleeme tsiviilasjades
  • saada teavet teises riigis kohaldatava õiguse kohta

ENAM KUI PROBLEEMILAHENDUS

Liikmed saavad kokku kehtiva ELi õiguse arutamiseks ja selle rakendamise probleemide kindlaks määramiseks.

Eesmärk: sujuvam õigusalane koostöö ELis ning liidu õiguse parem kohaldamine ja rakendamine.

505 LIIGET

124 keskasutust
166 muud kohtu- või haldusasutust
139 kontaktpunkti
6 kontaktisikuna tegutsevat kohtunikku
70 kutseorganisatsiooni (juristid, notarid, kohtutäiturid jne)