Euroopan komissio

EUROOPAN OIKEUDELLINEN VERKOSTOSIVIILI- JA KAUPPAOIKEUDELLISISSA ASIOISSA

Rajat ylittävien tapausten hoito
yksinkertaistui

Onko sinulla hoidettavana rajat ylittävä siviili- tai kauppaoikeudellinen tapaus?
Onko menettelyjä hankala ymmärtää? Onko toisen maan tuomioistuimiin vaikea saada yhteyttä? Jos olet tuomari, oikeusviranomainen tai muu oikeusalalla toimiva, voit nopeuttaa rajat ylittävien oikeustapausten hoitoa EU:ssa Euroopan oikeudellisen verkoston avulla.

VERKOSTO TUNTEE SIVIILI- JA KAUPPAOIKEUDEN

Saat apua rajat ylittäviin tapauksiin, joissa aiheena on

AVIOERO

LASTEN HUOLTAJUUS JA TAPAAMISOIKEUDET

ELATUS-
VELVOLLISUUDET

PERINTÖOIKEUS

SOPIMUKSIIN SOVELLETTAVA LAKI

VÄHÄISET VAATIMUKSET

KULUTTAJASOPIMUKSET

TYÖSOPIMUKSET

MAKSUKYVYTTÖMYYS

TUOMIOIDEN TUNNUSTAMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANO

ASIAKIRJOJEN TIEDOKSIANTO

TODISTEIDEN VASTAANOTTAMINEN

MITEN?

Paikalliset yhteisviranomaiset

139 yhteysviranomaista

27 EU-maassa

jatkuvasti yhteydessä

Ne auttavat tuomareita ja oikeusviranomaisia

  • vastaamalla tiedusteluihin erityisissä rajat ylittävissä tapauksissa
  • ratkaisemalla oikeudelliseen yhteistyöhön liittyviä ongelmia siviilioikeudellisissa asioissa
  • hankkimalla tietoja toisen maan sovellettavasta laista

EI VAIN ONGELMANRATKAISUA

Tapaamisissaan jäsenet keskustelevat nykyisestä EU-lainsäädännöstä ja pohtivat täytäntöönpanoon liittyviä ongelmia.

Tavoite: mahdollistaa sujuvampi yhteistyö EU:ssa ja unionin lain parempi soveltaminen ja täytäntöönpano.

505 JÄSENTÄ

124 keskusviranomaista
166 muuta oikeus- tai hallintoviranomaista
139 yhteysviranomaista
6 yhteystuomaria
70 ammattialajärjestöä (juristit, notaarit, haastemiehet jne.)