Europos Komisija

EUROPOS TEISMINIS TINKLASCIVILINĖSE IR KOMERCINĖSE BYLOSE

Tarpvalstybinės bylos
tapo paprastesnės

Nagrinėjate tarpvalstybinę bylą civilinės ar komercinės teisės srityje?
Reikia itin daug pastangų, kad suprastumėte procedūras? Susiduriate su sunkumais bandydami susisiekti su teismais kitoje šalyje? Jei esate teisėjas, teisminė institucija arba kitas praktikuojantis teisininkas, galite gauti pagalbos iš Europos teisminio tinklo ir paspartinti tarpvalstybinio teisingumo įgyvendinimą Europos Sąjungoje.

TINKLAS APIMA CIVILINĘ
IR KOMERCINĘ TEISĘ

Galite gauti pagalbos dėl tarpvalstybinių bylų, susijusių su

SKYRYBOMIS

VAIKŲ GLOBA IR LANKYMO TEISĖMIS

IŠLAIKYMO PRIEVOLĖMIS

PAVELDĖJIMU

SUTARTIMS TAIKYTINA TEISE

IEŠKINIAIS DĖL NEDIDELIŲ SUMŲ

SUTARTIMIS SU VARTOTOJAIS

DARBO SUTARTIMIS

NEMOKUMU

TEISMO SPRENDIMŲ PRIPAŽINIMU IR ĮGYVENDINIMU

DOKUMENTŲ ĮTEIKIMU

ĮRODYMŲ RINKIMU

KAIP?

Vietos kontaktiniai centrai

139 kontaktiniai centrai

27 ES šalyse

Palaikomas nuolatinis ryšys

Jie padeda teisėjams ir teisminėms institucijoms

  • Gauti atsakymus į užklausas dėl konkrečių tarpvalstybinių bylų
  • Spręsti problemas, susijusias su teisminiu bendradarbiavimu civilinėse bylose
  • Gauti informacijos apie kitos šalies taikytiną teisę

DAUGIAU NEI TRIKČIŲ ŠALINIMAS

Nariai susitikimuose aptaria dabartinius ES teisės aktus ir nustato su įgyvendinimu susijusias problemas.

Tikslas – sklandesnis teisminis bendradarbiavimas Europos Sąjungoje ir geresnis Sąjungos teisės taikymas bei įgyvendinimas.

505 NARIAI

124 centrinės institucijos
166 kitos teisminės ar administracinės institucijos
139 kontaktiniai centrai
6 ryšių palaikymo teisėjai
70 profesinių organizacijų (teisininkų, notarų, antstolių ir pan.)