Eiropas Komisija

EIROPAS TIESISKĀS SADARBĪBAS TĪKLSCIVILLIETĀS UN KOMERCLIETĀS

Pārrobežu lietu izskatīšana
kļuvusi vienkāršāka

Vai strādājat pie pārrobežu lietas civiltiesību un komerctiesību jautājumos?
Vai jums ir grūti saprast procedūras? Vai neizdodas sazināties ar tiesām citā valstī? Ja esat tiesnesis, pārstāvat tiesu iestādi vai esat cita veida praktizējošs jurists, saņemiet palīdzību no Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla un paātriniet pārrobežu tiesvedību Eiropas Savienībā.

ŠIS TĪKLS ATTIECAS UZ CIVILTIESĪBĀM
UN KOMERCTIESĪBĀM

Varat saņemt palīdzību pārrobežu lietās, kurās tiek skatīti šādi jautājumi:

LAULĪBAS ŠĶIRŠANA

AIZGĀDĪBA PĀR BĒRNU UN APMEKLĒŠANAS TIESĪBAS

UZTURLĪDZEKĻU MAKSĀŠANAS PIENĀKUMS

MANTOŠANA

LĪGUMIEM PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI

MAZA APMĒRA PRASĪBAS

PATĒRĒTĀJU LĪGUMI

DARBA LĪGUMI

MAKSĀTNESPĒJA

SPRIEDUMU ATZĪŠANA UN IZPILDE

DOKUMENTU IZSNIEGŠANA

PIERĀDĪJUMU IEGŪŠANA

KĀ RĪKOTIES?

Vietējie kontaktpunkti

139 kontaktpunkti

27 ES valstīs

Pastāvīgā saziņā

Tie palīdz tiesnešiem un tiesu iestādēm

  • Saistībā ar pieprasījumiem konkrētās pārrobežu lietās
  • Risināt tiesiskās sadarbības problēmas civillietās
  • Iegūt informāciju par citas valsts piemērojamajiem tiesību aktiem

VAIRĀK NEKĀ TIKAI PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Dalībnieki tiekas, lai apspriestu pašreizējos ES tiesību aktus un noteiktu īstenošanas problēmas.

Mērķis: efektīvāka tiesiskā sadarbība ES un labāka Savienības tiesību aktu piemērošana un īstenošana.

505 DALĪBNIEKI

124 centrālās iestādes
166 citas tiesu un administratīvās iestādes
139 kontaktpunkti
6 koordinācijas tiesneši
70 profesionālās organizācijas (juristu, notāru, tiesu izpildītāju u. c.)