Il-Kummissjoni Ewropea

NETWERK ĠUDIZZJARJU EWROPEWF’MATERJI ĊIVILI U KUMMERĊJALI

Każijiet transkonfinali
ffaċilitati

Qed taħdem fuq każ transkonfinali fil-liġi ċivili jew kummerċjali?
Qed tbati biex tifhem il-proċeduri? Qed issibha diffiċli biex tikkuntattja l-qrati f’pajjiż ieħor? Jekk inti mħallef, awtorità ġudizzjarja jew ġurista ieħor ikseb l-għajnuna mingħand in-Netwerk Ġudizzjarju Ewropew u ħaffef il-ġustizzja transkonfinali fl-UE.

IN-NETWERK IKOPRI L-LIĠI
KUMMERĊJALIU ĊIVILI

Int tista’ tikseb l-għajnuna b’każijiet transkonfinali li jittrattaw

ID-DIVORZJU

IL-KUSTODJA TAT-TFAL U D-DRITTIJIET TA’ ŻJARA

L-OBBLIGI TA’ MANTENIMENT

IS-SUĊĊESSJONI

IL-LIĠI APPLIKABBLI GĦALL-KUNTRATTI

TALBIET ŻGĦAR

KUNTRATTI TAL-KONSUMATURI

KUNTRATTI TAL-IMPJIEG

L-INSOLVENZA

IR-RIKONOXXIMENT U L-INFURZAR TA’ SENTENZI

IN-NOTIFIKA TA’ ATTI

IS-SMIGĦ TA' XHIEDA

KIF?

Punti ta’ kuntatt lokali

139 punt ta’ kuntatt

Fis-27 pajjiż tal-UE

F’kuntatt kostanti

Dawn jgħinu lill-imħallfin u lill-awtoritajiet ġudizzjarji

  • B’mistoqsijiet dwar każijiet transkonfinali speċifiċi
  • Isolvu problemi relatati mal-kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji ċivili
  • Jiksbu informazzjoni dwar il-liġi applikabbli ta’ pajjiż ieħor

AKTAR MINN SEMPLIĊI INDIVIDWAZZJONI TA’ SOLUZZJONI

Il-membri jiltaqgħu biex jiddiskutu l-leġiżlazzjoni attwali tal-UE u jidentifikaw problemi bl-implimentazzjoni.

Objettiv: kooperazzjoni ġudizzjarja aktar faċli fl-UE u applikazzjoni u implimentazzjoni aħjar tal-liġi tal-Unjoni.

505 MEMBRU

124 awtorità ċentrali
166 awtorità ġudizzjarja jew amministrattiva oħra
139 punt ta’ kuntatt
6 imħallfin ta’ kollegament
70 organizzazzjoni professjonali (avukati, nutara, bailiffs, eċċ.)