Europese Commissie

EUROPEES JUSTITIEEL NETWERKIN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN

Grensoverschrijdende zaken
makkelijker gemaakt

Werkt u aan een grensoverschrijdende zaak in het burgerlijk of handelsrecht?
Moeite om de procedures te begrijpen? Problemen om contact te krijgen met de hoven in een ander land? Krijg als rechter, gerechtelijke autoriteit of andere beoefenaar van een juridisch beroep hulp van het Europees justitieel netwerk en maak grensoverschrijdende justitie in de EU sneller.

HET NETWERK BESLAAT BURGERLIJK
EN HANDELSRECHT

Krijg hulp bij grensoverschrijdende zaken betreffende

ECHTSCHEIDING

VOOGDIJ OVER KINDEREN EN BEZOEKRECHT

ONDERHOUDSPLICHT

NALATENSCHAP

TOEPASSELIJK RECHT VOOR OVEREENKOMSTEN

GERINGE VORDERINGEN

CONSUMENTEN-
OVEREENKOMSTEN

ARBEIDS-
OVEREENKOMSTEN

INSOLVENTIE

ERKENNING EN TENUITVOERLEGGING VAN BESLISSINGEN

BETEKENING VAN STUKKEN

BEWIJSVERKRIJGING

HOE?

Lokale contactpunten

139 contactpunten

In 27 EU-landen

Voortdurend met elkaar in contact

Ze helpen rechters en gerechtelijke autoriteiten

  • Bij vragen over specifieke grensoverschrijdende zaken
  • Ze lossen problemen op bij justitiële samenwerking voor burgerlijke zaken
  • Ze krijgen informatie over het toepasselijk recht van een ander land.

MEER DAN PROBLEEMOPLOSSING

Leden komen bij elkaar om huidige EU-wetgeving te bespreken en stellen problemen bij de toepassing ervan vast.

Doel: soepeler justitiële samenwerking in de EU en betere toepassing en uitvoering van de EU-wetgeving.

505 LEDEN

124 centrale autoriteiten
166 andere gerechtelijke of administratieve autoriteiten
139 contactpunten
6 liaisonrechters
70 beroepsorganisaties (advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders enz.)