Komisja Europejska

EUROPEJSKA SIEĆ SĄDOWAW SPRAWACH CYWILNYCH I HANDLOWYCH

Uproszczone sprawy
transgraniczne

Pracujesz nad transgraniczną sprawą z dziedziny prawa cywilnego lub handlowego?
Masz problem ze zrozumieniem procedur? Nie możesz się skontaktować z sądami w innym kraju? Jeżeli jesteś sędzią, przedstawicielem organu sądowego lub osobą wykonującą zawód prawnika, możesz skorzystać z pomocy Europejskiej Sieci Sądowej, aby przyspieszyć działania wymiaru sprawiedliwości w UE.

SIEĆ ZAJMUJE SIĘ
SPRAWAMI CYWILNYMI I HANDLOWYMI

Możesz uzyskać pomoc w transgranicznych sprawach dotyczących:

POSTĘPOWANIA ROZWODOWEGO

OPIEKI NAD DZIEĆMI I PRAW DO WIZYT

OBOWIĄZKU ALIMENTACYJNEGO

DZIEDZICZENIA

OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA KONTRAKTOWEGO

DROBNYCH ROSZCZEŃ

UMÓW KONSUMENCKICH

UMÓW O PRACĘ

UPADŁOŚCI

UZNAWANIA I WYKONYWANIA POSTANOWIEŃ SĄDU

DORĘCZANIA DOKUMENTÓW

PRZEPROWADZANIA DOWODU

JAK?

Lokalne punkty kontaktowe

139 punktów kontaktowych

W 27 krajach UE

W stałym kontakcie

Pomagają sędziom i przedstawicielom organów sądowych

  • W kwestiach dotyczących konkretnych spraw transgranicznych
  • Rozwiązuj problemy dzięki współpracy sądowej w sprawach cywilnych
  • Uzyskaj informacje na temat obowiązującego prawa w innym kraju

WIĘCEJ NIŻ ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Członkowie spotykają się, aby omawiać obowiązujące ustawodawstwo UE i wskazywać problemy z jego wdrażaniem.

Cel: łatwiejsza współpraca sądowa w UE i sprawniejsze stosowanie oraz wdrażanie prawa unijnego.

505 CZŁONKÓW

124 organy centralne
166 innych organów sądowych lub administracyjnych
139 punktów kontaktowych
6 sędziów łącznikowych
70 profesjonalnych organizacji (prawników, notariuszy, komorników sądowych itd.)