Comisia Europeană

REȚEAUA JUDICIARĂ EUROPEANĂÎN MATERIE CIVILĂ ȘI COMERCIALĂ

Simplificarea cauzelor
transfrontaliere

Lucrați la o cauză transfrontalieră de drept civil sau comercial?
Vă confruntați cu înțelegerea procedurilor? Vi se pare dificil să contactați instanțele dintr-o altă țară? Dacă sunteți judecător, autoritate judiciară sau practician în drept, obțineți ajutor din partea Rețelei Judiciare Europene și accelerați justiția transfrontalieră în UE.

REȚEAUA ACOPERĂ DREPTUL CIVIL ȘI DREPTUL COMERCIAL

Puteți obține ajutor în cauzele transfrontaliere ce implică

DIVORȚ

ÎNCREDINȚAREA COPIILOR ȘI DREPTURI DE VIZITARE

OBLIGAȚII DE ÎNTREȚINERE

SUCCESIUNI

DREPTUL APLICABIL CONTRACTELOR

CERERI CU VALOARE REDUSĂ

CONTRACTE ÎNCHEIATE CU CONSUMATORI

CONTRACTE DE MUNCĂ

INSOLVENȚĂ

RECUNOAȘTEREA ȘI EXECUTAREA HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREȘTI

NOTIFICAREA SAU COMUNICAREA ACTELOR

OBȚINEREA PROBELOR

CUM?

Puncte locale de contact

139 de puncte de contact

În 27 de țări ale UE

În contact permanent

Acestea ajută judecătorii și autoritățile judiciare

  • Cu întrebări privind cauze transfrontaliere specifice
  • Soluționarea problemelor cu cooperare judiciară în materie civilă
  • Obținerea de informații privind dreptul aplicabil al unei alte țări

MAI MULT DECÂT REMEDIERE

Membrii se reunesc pentru a discuta legislația actuală a UE și a identifica problemele privind punerea în aplicare.

Obiectiv: o mai bună cooperare judiciară în UE și o mai bună aplicare și implementare a legislației Uniunii.

505 MEMBRI

124 de autorități centrale
166 de alte autorități judiciare sau administrative
139 de puncte de contact
6 judecători de legătură
70 de organizații profesionale (avocați, notari, executori judecătorești etc.)