Evropska komisija

EVROPSKA PRAVOSODNA MREŽAV CIVILNIH IN GOSPODARSKIH ZADEVAH

Čezmejne zadeve
odslej enostavnejše

Rešujete čezmejno zadevo s področja civilnega ali gospodarskega prava?
Imate težave z razumevanjem postopkov? Ali težko vzpostavite stik s sodišči v drugi državi? Če ste sodnik, pravosodni organ ali drug pravni strokovnjak, poiščite pomoč pri Evropski pravosodni mreži in pospešite čezmejne pravosodne zadeve v EU.

MREŽA POKRIVA CIVILNO
IN GOSPODARSKO PRAVO

Pomaga lahko pri čezmejnih zadevah, ki obravnavajo

RAZVEZO ZAKONSKE ZVEZE

SKRBNIŠTVO NAD OTROKI IN PRAVICE OBISKOVANJA

OBVEZNOSTI VZDRŽEVANJA

DEDOVANJE

VELJAVNO POGODBENO PRAVO

SPORE MAJHNE VREDNOSTI

POTROŠNIŠKE POGODBE

POGODBE O ZAPOSLITVI

PLAČILNO NESPOSOBNOST

PRIZNAVANJE IN IZVRŠEVANJE SODB

VROČITEV PISANJ

PRIDOBIVANJE DOKAZOV

KAKO?

Lokalne kontaktne točke

139 kontaktnih točk

v 27 državah EU

v stalnem stiku

Pomagajo sodnikom in pravosodnim organom,

  • ki imajo vprašanja o posebnih čezmejnih zadevah
  • Rešujejo težave pri pravosodnem sodelovanju v civilnih zadevah
  • Poiščite informacije o pravu, ki se uporablja v drugi državi

VEČ KOT REŠEVANJE TEŽAV

Člani se sestajajo, da bi razpravljali o veljavni zakonodaji EU in prepoznali težave pri izvajanju.

Cilj: nemoteno pravosodno sodelovanje v EU ter boljša uporaba in izvajanje prava Unije.

505 ČLANOV

124 osrednjih organov
166 drugih pravosodnih ali upravnih organov
139 kontaktnih točk
6 sodnikov za zvezo
70 strokovnih organizacij (odvetniki, notarji, sodni izvršitelji itd.)