Europeiska kommissionen

EUROPEISKT RÄTTSLIGT NÄTVERKPÅ PRIVATRÄTTENS OMRÅDE

Gränsöverskridande ärenden
blir enklare

Arbetar du med ett gränsöverskridande privaträttsligt ärende?
Har du svårt att förstå domstolsförfaranden? Har du problem med att få kontakt med domstolar i ett annat land? Om du är en domare, domstol eller en annan utövande jurist kan du få hjälp från det europeiska rättsliga nätverket och på så sätt snabba på gränsöverskridande rättvisa inom EU.

NÄTVERKET HAR HAND OM
PRIVATRÄTT

Du kan få hjälp med gränsöverskridande ärenden som gäller

SKILSMÄSSA

VÅRDNAD OM BARN OCH UMGÄNGESRÄTT

UNDERHÅLLS-
SKYLDIGHET

ARV

TILLÄMPLIG LAG FÖR KONTRAKT

SMÅMÅL

KONSUMENTAVTAL

ANSTÄLLNINGS-
KONTRAKT

KONKURS

ERKÄNNANDE OCH VERKSTÄLLIGHET AV DOMSLUT

DELGIVNING AV HANDLINGAR

BEVISUPPTAGNING

HUR?

Lokala kontaktpunkter

139 kontaktpunkter

I 27 EU-länder

I ständig kontakt

De hjälper domare och domstolar

  • Med frågor om specifika gränsöverskridande ärenden
  • Att lösa problem med juridiskt samarbete i privaträttsliga frågor
  • Att få information om tillämplig lagstiftning i ett annat land

MER ÄN FELSÖKNING

Medlemmarna träffas för att diskutera den aktuella EU-lagstiftningen och identifiera problem med dess tillämpning.

Mål: smidigare juridiskt samarbete inom EU och bättre tillämpning och verkställighet av unionslagstiftningen.

505 MEDLEMMAR

124 centralmyndigheter
166 andra juridiska och administrativa myndigheter
139 kontaktpunkter
6 sambandsdomare
70 yrkesorganisationer (jurister, notarier, stämningsmän, etc.)