RSS


Vad är RSS?

RSS (Really Simple Syndication eller Rich Site Summary) är ett format för leverans av regelbundet ändrade innehållsposter. Många webbplatser, webbloggar och andra nätutgivare syndikerar det publicerade innehållet i form av RSS-flöden till alla som så önskar.

Varför RSS? Nyttan av och skälen till att använda RSS

Med RSS löser man ett problem för dem som regelbundet använder webben. Det blir lättare att hålla sig informerad genom att hämta de senaste innehållsposterna från de webbplatser man är intresserad av. Det sparar tid genom att man slipper besöka varje webbplats var för sig. Man skyddar även sitt privatliv genom att slippa prenumerera på alla webbplatsers e-nyhetsbrev.

Prenumerera nu

Prenumeration på nya inslag Prenumeration på uppdateringar av innehållsposterna

Prenumerera på nyheter

Anmärkning: nyhetposter publiceras endast på originalspråket

Valt språk: svenska

Finns också på:

Välj bland ovanstående länkar för att prenumerera på önskat språk