Mapa stránek


Obecné stránky
Obsahové stránky
 
  • Základní práva
  • Finanční nároky
  • Rodinné věci
  • Výkon soudních rozhodnutí
 • Právní pomoc
 • Mediace
 • Dědická řízení
 • Oběti trestných činů
 • Práva obviněných v trestním řízení
 • Nástroje pro soudy a právníky
  • Všeobecné informace
   • Obecný popis politiky
   • Příručka
   • Dokazování prostřednictvím videokonference
   • Informace o vnitrostátních zařízeních
  • Spolupráce v občanských věcech
   • Dokazování
   • Doručování písemností
   • Předběžná a ochranná opatření
   • Procesní lhůty
   • Automatické zpracovávání
   • Postupy při vymáhání soudního rozhodnutí
   • Evropský exekuční titul
   • Drobné nároky
   • Insolvence
   • Ochranná opatření v občanských věcech
   • Řízení pro platební rozkaz
   • Příslušnost
  • Spolupráce v trestních věcech
   • Evropský zatýkací rozkaz
   • Žádost o soudní pomoc
    • Evropský vyšetřovací příkaz, vzájemná právní pomoc a společné vyšetřovací týmy
    • Zmrazování majetku a zajišťování důkazů
    • Konfiskace