Zavřít

BETA VERZE PORTÁLU JE JIŽ K DISPOZICI!

Vyzkoušejte si BETA verzi evropského portálu e-Justice a dejte nám vědět, jak se Vám s ní pracuje!

 
 

Mapa stránek


Obecné stránky
Obsahové stránky
 
 • Právo
 • Judikatura
  • Judikatura EU
  • Identifikátor evropské judikatury (ECLI)
  • Vyhledávání pomocí evropského identifikátoru judikatury ECLI
  • Judikatura členského státu
  • Judikatura mezinárodního práva
 • Systém soudní moci
  • Soudy EU
  • Systém soudní moci v členských státech
   • Obecné soudy
   • Specializované soudy
 • Právnická povolání a soudní sítě
  • Evropská soudní síť pro trestní věci
  • Eurojust
  • Evropský právní institut
  • Právnická povolání
  • EuroPris
 • Evropská soudní síť pro občanské a obchodní věci
 • Obrátit se na soud
  • Ve kterém členském státě?
  • Jak postupovat?
  • Které právo se použije?
  • Právní pomoc
  • Náklady řízení
  • Zákonný úrok
  • Základní práva
  • Finanční nároky
  • Rodinné věci
  • Výkon soudních rozhodnutí
 • Právní pomoc
 • Mediace
 • Dědická řízení
 • Oběti trestných činů
 • Práva obviněných v trestním řízení
 • Nástroje pro soudy a právníky
  • Videokonference
   • Obecný popis politiky
   • Příručka
   • Dokazování prostřednictvím videokonference
   • Informace o vnitrostátních zařízeních
  • Spolupráce v občanských věcech
   • Chorvatsko – spolupráce v občanských věcech
   • Dokazování
   • Doručování písemností
   • Předběžná a ochranná opatření
   • Procesní lhůty
   • Automatické zpracovávání
   • Postupy při vymáhání soudního rozhodnutí
   • Evropský exekuční titul
   • Drobné nároky
   • Insolvence
   • Ochranná opatření v občanských věcech
   • Řízení pro platební rozkaz
   • Příslušnost
  • Spolupráce v trestních věcech
   • Evropský zatýkací rozkaz
   • Žádost o soudní pomoc
    • Dokazování
    • Zmrazování majetku a zajišťování důkazů
    • Konfiskace
    • Trestní rejstříky
   • Opatření v přípravném řízení a opatření ve vykonávacím řízení
   • Vzájemné uznávání ochranných opatření
   • Vzájemné uznávání peněžitých trestů a pokut
   • Příslušnost
   • Evropský soudní atlas v trestních věcech
 • Rejstříky
 • Vyhledání …
 • Glosář a terminologie
 • Evropské justiční vzdělávání
 • Dynamické formuláře
  • Formuláře evropského platebního rozkazu
  • Formuláře týkající se drobných nároků
  • Formuláře pro odškodnění obětí trestných činů
  • Formuláře pro evropský exekuční titul
  • Formuláře pro věci občanské a obchodní
  • Formuláře pro právní pomoc
  • Formuláře pro věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti
  • Formuláře pro věci vyživovacích povinností
  • Formuláře pro doručování písemností
  • Formuláře pro dokazování v občanských nebo obchodních věcech
  • Formuláře evropského příkazu k obstavení účtů
  • Veřejné listiny
  • Evropské dědické osvědčení
  • Vzájemné uznávání formulářů v oblasti ochranných opatření
 • Vaše práva v environmentální oblasti
 • Evropský soudní atlas ve věcech občanských