Navigointipolku

Sivustokartta


Yleissivut
Sisältösivut
 
 • Oikeus
 • Oikeuskäytäntö
  • EU:n oikeuskäytäntö
  • Eurooppalainen oikeuskäytäntötunnus (ECLI)
  • ECLI-haku
  • Jäsenvaltioiden oikeuskäytäntö
  • Kansainvälinen oikeuskäytäntö
 • Tuomioistuinjärjestelmät
  • EU:n tuomioistuimet
  • Tuomioistuinjärjestelmät jäsenvaltioissa
   • Yleiset tuomioistuimet
   • Erikoistuomioistuimet
 • Oikeusalan ammatit ja verkostot
  • Rikosoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto
  • Eurojust
  • Euroopan oikeusinstituutti
  • Oikeusalan ammatit
  • EuroPris
 • Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto
 • Asian vieminen oikeuteen
  • Missä jäsenvaltiossa?
  • Miten on meneteltävä?
  • Minkä maan lakia sovelletaan?
  • Oikeusapu
  • Oikeudenkäyntikulut
  • Lakisääteinen korko
  • Perusoikeudet
  • Rahamääräiset vaatimukset
  • Perheoikeudelliset asiat
   • Avioero
   • Vanhempainvastuu
   • Vanhempien tekemät lapsikaappaukset
   • Elatusapuvaatimukset
   • Rajat ylittävä perhesovittelu
   • Lapsen poisvieminen
   • Aviovarallisuussuhteet
   • Rekisteröityjen parisuhteiden varallisuusoikeudelliset vaikutukset
  • Tuomioiden täytäntöönpano
   • Tuomion täytäntöönpanomenettelyt
   • Pakkohuutokauppa
   • Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste
 • Oikeusapu
 • Sovittelu
 • Perintöoikeus
 • Rikoksen uhri
 • Syytetyn oikeudet rikosoikeudellisissa menettelyissä
 • Tuomioistuinten ja oikeusalan ammattilaisten käyttöön tarkoitetut apuvälineet
  • Yleistä
  • Yhteistyö yksityisoikeuden alalla
   • Todistelu
   • Asiakirjojen tiedoksianto
   • Välitoimet ja turvaamistoimet
   • Menettelylliset määräajat
   • Sähköinen asiointi
   • Tuomion täytäntöönpanomenettelyt
   • Eurooppalainen täytäntöönpanoperuste
   • Vähäiset vaatimukset
   • Maksukyvyttömyys
   • Yksityisoikeuden alalla määrätyt suojelutoimenpiteet
   • Maksamismääräysmenettelyt
   • Tuomioistuinten toimivalta
  • Yhteistyö rikosoikeuden alalla
   • Eurooppalainen pidätysmääräys
   • Oikeusapupyynnöt
    • Eurooppalainen tutkintamääräys, keskinäinen oikeusapu ja yhteiset tutkintaryhmät
    • Omaisuuden ja todisteiden hukkaamiskiellot
    • Menettämisseuraamukset
    • Aiempien tuomioiden huomioon ottaminen
   • Vankien tutkintavankeus ja siirtäminen
   • Eurooppalainen suojelumääräys
   • Sakkojen maksaminen
   • Tuomioistuinten toimivalta
   • Euroopan rikosoikeudellinen atlas