Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

Navigācijas ceļš

Lapas karte


Vispārīgās lapas
Satura lapas
 
 • COVID-19 vīrusa ietekme uz tieslietu jomu
 • Tiesības
 • Judikatūra
  • ES judikatūra
  • Eiropas judikatūras identifikators (ECLI)
  • ECLI meklētājprogramma
  • Dalībvalstu judikatūra
  • Starptautiskā judikatūra
 • Tiesu sistēma
  • ES tiesas
  • Tiesu sistēma dalībvalstīs
   • Parastās tiesas
   • Specializētās tiesas
 • Juridiskās profesijas un tiesiskās sadarbības tīkli
  • Eiropas tiesiskās sadarbības tīkls krimināllietās
  • Eurojust
  • Eiropas Tiesību institūts
  • Juridiskās profesijas
  • EuroPris
 • Eiropas tiesiskās sadarbības tīkls civillietās un komerclietās
 • Tiesvedība
  • Kurā dalībvalstī?
  • Kā rīkoties?
  • Kuras tiesības ir piemērojamas?
  • Juridiskā palīdzība
  • Tiesvedības izmaksas
  • Likumiskie procenti
  • Pamattiesības
  • Naudas prasījumi
  • Ģimenes lietas
  • Tiesas spriedumu izpilde
   • Tiesas sprieduma izpildes procedūras
   • Izsoles tiesas ceļā
   • Eiropas izpildes rīkojums
 • Juridiskā palīdzība
 • Starpniecība
 • Mantošana
 • Noziedzīgos nodarījumos cietušie
 • Apsūdzēto tiesības kriminālprocesā
 • Tiesām un praktizējošiem juristiem pieejamie palīgrīki
  • Vispārīga informācija
   • Vispārīgs politikas apraksts
   • Rokasgrāmata
   • Pierādījumu iegūšana videokonferencē
   • Informācija par aprīkojumu dalībvalstīs
  • Sadarbība civillietās
   • Pierādījumu iegūšana
   • Dokumentu izsniegšana
   • Pagaidu un piesardzības pasākumi
   • Procesuālie termiņi
   • Automātiska apstrāde
   • Tiesas sprieduma izpildes procedūras
   • Eiropas izpildes rīkojums
   • Maza apmēra prasības
   • Maksātnespēja
   • Aizsardzības pasākumi civillietās
   • “Maksājuma rīkojuma” procedūras
   • Piekritība
  • Sadarbība krimināllietās
    • Konfiskācija
    • Iepriekšēju notiesājošu spriedumu ņemšana vērā
   • Apcietinājums un ieslodzīto pārsūtīšana
   • Eiropas aizsardzības rīkojums
   • Naudassodu samaksa
   • Piekritība
   • Eiropas tiesiskās sadarbības atlants krimināllietas
 • Reģistri
 • Kā atrast…
  • Atrast sabiedrību
  • Atrast advokātu
  • Atrast notāru
  • Atrast zvēŗinātu tulku vai tulkotāju
  • Atrast starpnieku
  • Sameklēt ekspertu
  • Kā atrast tiesu ekspertu
 • Glosāriji un terminoloģija
 • Eiropas tiesiskā apmācība
 • Dinamiskās veidlapas
  • Eiropas maksājuma rīkojuma veidlapas
  • Veidlapas prasībām par nelielām summām
  • Veidlapas, kas saistītas ar kompensāciju noziedzīgos nodarījumos cietušajiem
  • Eiropas izpildes rīkojuma veidlapas
  • Veidlapas, kas saistītas ar spriedumiem civillietās un komerclietās
  • Juridiskās palīdzības veidlapas
  • Veidlapas, kas saistītas ar laulības lietām un vecāku atbildību
  • Veidlapas, kas saistītas ar uzturlīdzekļu maksāšanas pienākumu
  • Veidlapas par dokumentu izsniegšanu
  • Veidlapas pierādījumu iegūšanai civillietās un komerclietās
  • Eiropas kontu apķīlāšanas rīkojuma veidlapas
  • Eiropas mantošanas apliecība
  • Publiskie dokumenti
  • Aizsardzības pasākumu apliecību savstarpēja atzīšana
 • Tiesu pieejamība ar vidi saistītās lietās
 • Eiropas tiesiskās sadarbības atlants civillietās