Agħlaq

IL-VERŻJONI BETA TAL-PORTAL ISSA HI DISPONIBBLI!

Żur il-verżjoni BETA tal-Portal Ewropew tal-Ġustizzja Elettronika u agħtina l-feedback dwar l-esperjenza tiegħek!

 
 

Mogħdija tan-navigazzjoni

Mappa tas-Sit


Paġni ġenerali
Paġni tal-kontenut
 
 • L-impatt tal-virus COVID-19 fuq il-qasam tal-ġustizzja
 • id-Dritt
 • Ġurisprudenza
  • Ġurisprudenza tal-UE
  • Identifikatur ewropew tal-ġurisprudenza (ECLI)
  • Magna tat-tiftix ECLI
  • Ġurisprudenza tal-Istat Membru
  • Gurisprudenza Internazzjonali
 • Sistemi Ġudizzjarji
  • Qrati tal-UE
  • Sistemi Ġudizzjarji fl-Istati Membri
   • Qrati ordinarji
   • Qrati speċjalizzati
 • Il-professjonijiet legali u n-netwerks tal-ġustizzja
  • In-NĠE fil-kwistjonjiet kriminali
  • Eurojust
  • -Istitut tad-Dritt Ewropew
  • Il-professjonijiet legali
  • EuroPris
 • In-NĠE fil-kwistjonijiet ċivili u kummerċjali
 • Li tirrikorri l qorti
  • F'liema Stat Membru
  • Kif tipproċedi?
  • Liema liġi tapplika
  • Għajnuna legali
  • L-ispiża tal-proċedimenti
  • Interess statutorju
  • Drittijiet fundamentali
  • Talbiet monetarji
   • Proċedura dwar "l-ordni ta' pagament"
   • Talbiet żgħar
   • Insolvenza
  • Kwistjonijiet tal-Familja
  • Eżekuzzjoni ta' sentenzi
   • Proċeduri għall-infurzar ta' sentenza
   • Bejgħ fl-irkant bil-qorti
   • Ordni ta' Ħlas Ewropea
 • Għajnuna legali
 • Medjazzjoni
 • Suċċessjonijiet
 • Il-Vittmi ta' delitti(għalkemm hawnhekk tista' tfisser ukoll tal-kriminalità)
 • Id-drittijiet tal-imputati fil-proċeduri kriminali
 • Għodda għall-qrati u għal dawk li jipprattikaw
  • Informazzjoni ġenerali
   • Deskrizzjoni ta' linja ta' politika ġenerali
   • Manwal
   • Ġbir ta' evidenza permezz ta' videoconferencing
   • Informazzjoni dwar faċilitajiet nazzjonali
  • Kooperazzjoni fi kwistjonijiet ċivili
   • Smigħ ta' xhieda
   • In-notifika ta' atti
   • Miżuri interim u kawtelatorji
   • Skadenzi taż-Żmien skond il-Proċedura
   • Proċessar Awtomatiku
   • Proċeduri għall-infurzar ta' sentenza
   • Ordni ta' Ħlas Ewropea
   • Talbiet żgħar
   • Insolvenza
   • Miżuri ta' protezzjoni f'materji ċivili
   • Proċedura dwar "l-ordni ta' pagament"
   • Ġurisdizzjoni
  • Kooperazzjoni fi kwistjonijiet kriminali
   • Mandat ta' arrest Ewropew
   • Talba għal assistenza ġudizzjarja
    • Ordni ta’ Investigazzjoni Ewropea, assistenza legali reċiproka u Skwadri ta’ Investigazzjoni Konġunta
    • L-iffriżar tal-assi u provi
    • Konfiska
 • Reġistri
  • Reġistri kummerċjali
  • Reġistri tal-artijiet
  • Reġistri tal-insolvenza
   • Tiftix fir-Reġistri Interkonnessi tal-Insolvenza
 • Sib...
  • Sib kumpanija
  • Sib avukat
  • Sib nutar
  • Sib traduttur legali jew interpretu
  • Sib medjatur
  • Sib espert
  • Sib espert forensiku
 • Glossarji u terminoloġija
 • It-taħriġ ġudizzjarju Ewropew
 • Formoli dinamiċi
  • Formoli tal-Ordni ta' Ħlas Ewropea
  • Formoli għat-talbiet żgħar
  • Formoli għall-kumpens għal vittmi ta’ delitti
  • Formoli dwar l-ordni Ewropea ta’ infurzar
  • Formoli għal sentenzi f’materji ċivili u kummerċjali
  • Formoli relatati mal-Għajnuna Legali
  • Formoli għal kwistjonijiet matrimonjali u ta’ responsabbilità tal-ġenituri
  • Formoli għal obbligi ta’ manteniment
  • Formoli għan-notifika ta' dokumenti
  • Formoli relatati mal-ġbir ta' provi fi kwistjonijiet ċivili u kummerċjali
  • Formoli tal-Ordni Ewropea tal-Preservazzjoni tal-Kontijiet
  • Ċertifikat Ewropew ta’ suċċessjoni
  • Dokumenti pubbliċi
  • Ir-rikonoxximent reċiproku ta' formoli għall-miżuri protettivi
 • Aċċess għall-ġustizzja fi kwistjonijiet ambjentali
 • Atlas Ġudizzjarju Ewropew dwar kwistjonijiet ċivili