Închide

VERSIUNEA BETA A PORTALULUI ESTE ACUM DISPONIBILĂ!

Accesați versiunea BETA a portalului european e-justiție și spuneți-ne cum vi se pare!

 
 

Cale de navigare

Harta site-ului


Pagini generale
Pagini de conținut
 
 • Legislaţie
  • Legislaţie comunitară
  • Dreptul statului membru
  • Drept internaţional
  • Publicarea de anunțuri oficiale
 • Jurisprudenţă
  • Jurisprudenţă comunitară
  • Identificatorul european de jurisprudență (ECLI)
  • Motorul de căutare ECLI
  • Jurisprudenţa statului membru
  • Jurisprudenţă internaţională
 • Sisteme judiciare
  • Organe jurisdicţionale ale UE
  • Sisteme judiciare în statele membre
   • Instanţe de drept comun
   • Instanţe specializate
 • Profesii juridice şi reţele judiciare
  • RJE în materie penală
  • Eurojust
  • Institutul European de Drept
  • Profesii juridice
 • Reţeaua judiciară europeană în materie civilă şi comercială
 • Proceduri judiciare în faţa instanţei
  • În care stat membru?
  • Procedura de urmat?
  • Care este legea aplicabilă?
  • Asistenţă juridică
  • Cheltuieli de judecată
  • Dobânda legală
  • Drepturi fundamentale
   • De unde pot primi ajutor?
   • Glosar
  • Creanţe monetare
  • Aspecte de dreptul familiei
  • Executarea hotărârilor
   • Proceduri pentru executarea unei hotărâri
   • Licitații judiciare
   • Titlu executoriu european
 • Asistenţă juridică
 • Medierea
 • Succesiunile
 • Victimele infracţiunilor
 • Drepturile inculpatilor în procedurile penale
 • Instrumente aflate la dispoziţia instanţelor şi practicienilor
  • Videoconferinţe
   • Descriere generală a politicii
   • Manual
   • Obținerea de probe prin videoconferință
   • Informaţii privind facilităţile naţionale
  • Cooperare în materie civilă
   • Croaţia – cooperarea în materie civilă
   • Obţinerea probelor
   • Notificarea sau comunicarea documentelor
   • Măsuri preventive şi provizorii
   • Termene procedurale
   • Prelucrarea automată
   • Proceduri pentru executarea unei hotărâri
   • Titlu executoriu european
   • Cereri cu valoare redusă
   • Insolvenţă
   • Măsuri de protecție în materie civilă
   • Proceduri privind „ordinul de plată”
   • Jurisdicţie
  • Cooperare în materie penală
   • Mandat de arestare european
   • Solicitare de asistenţă judiciară
    • Mijloace de probă
    • Îngheţarea activelor şi mijloace de probă
    • Confiscare
    • Cazier judiciar
   • Măsuri anterioare și ulterioare procesului
   • Recunoașterea reciprocă a măsurilor de protecție
   • Recunoașterea reciprocă a sancțiunilor financiare
   • Jurisdicţie
   • Atlas Judiciar European în materie penală
 • Registre
  • Registre comerciale
  • Registre funciare
  • Registre de insolvenţă