Zavrieť

BETA VERZIA PORTÁLU JE UŽ DOSTUPNÁ!

Navštívte BETA verziu Európskeho portálu elektronickej justície a napíšte nám, čo si o nej myslíte.

 
 

Navigačný riadok

Mapa stránok


Všeobecné stránky
Stránky s obsahom
 
 • Vplyv pandémie COVID-19 na oblasť justície
 • Právo
 • Judikatúra
  • Judikatúra EÚ
  • Európsky identifikátor judikatúry (ECLI)
  • Vyhľadávač ECLI
  • Judikatúra členského štátu
  • Medzinárodná judikatúra
 • Justičné systémy
  • Súdy EÚ
  • Justičné systémy v členských štátoch
   • Všeobecné súdy
   • Špecializované súdy
 • Právnické profesie a justičné siete
  • EJS v trestných veciach
  • Eurojust
  • Európsky právny inštitút
  • Právnické profesie
  • EuroPris
 • EJS v občianskoprávnych a obchodných veciach
 • Podanie na súd
  • V ktorom členskom štáte?
  • Ako postupovať?
  • Ktoré právo sa uplatňuje?
  • Právna pomoc
  • Trovy konania
  • Zákonný úrok
  • Základné práva
  • Peňažné nároky
  • Rodinné veci
  • Výkon rozsudkov
   • Postupy týkajúce sa vykonania rozsudkov
   • Súdne dražby
   • Európsky exekučný titul
 • Právna pomoc
 • Mediácia
 • Dedičské právo
 • Obete trestného činu
 • Práva obžalovaných v trestnoprávnom konaní
 • Nástroje pre súdy a súdnych úradníkov
  • Všeobecné informácie
  • Spolupráca v občianskoprávnych veciach
   • Vykonávanie dôkazov
   • Doručovanie listín
   • Predbežné a zabezpečovacie opatrenia
   • Procesné lehoty
   • Automatické spracovanie
   • Postupy týkajúce sa vykonania rozsudkov
   • Európsky exekučný titul
   • Veci s nízkou hodnotou sporu
   • Platobná neschopnosť
   • Ochranné opatrenia v občianskych veciach
   • Konania o „platobnom rozkaze“
   • Jurisdikcia
  • Spolupráca v trestnoprávnych veciach
   • Európsky zatýkací rozkaz
   • Dožiadanie
    • Európsky vyšetrovací príkaz, vzájomná právna pomoc a spoločné vyšetrovacie tímy
    • Zaistenie aktív a dôkazov
    • Zhabanie