Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

Sökväg

 • Hem
 • Webbplatskarta

Webbplatskarta


Allmänna sidor
Innehållssidor
 
 • Coronautbrottets effekter inom det rättsliga området
 • Lagstiftning
 • Rättspraxis
  • EU:s rättspraxis
  • Europeisk identifikationskod för rättspraxis (ECLI)
  • ECLI:s sökfunktion
  • Rättspraxis i medlemsstaterna
  • Internationell rättspraxis
 • Domstolsväsen
  • EU-domstolar
  • Domstolsväsen i medlemsstaterna
   • Allmänna domstolar
   • Specialdomstolar
 • Juristyrken och rättsliga nätverk
  • Det europeiska straffrättsliga nätverket
  • Eurojust
  • Europeiska rättsinstitutet
  • Juristyrken
  • EuroPris
 • Europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område
 • Att gå till domstol
  • I vilken medlemsstat?
  • Hur man går till väga?
  • Vilken lag är tillämplig?
  • Rättshjälp
  • Kostnader för förfaranden
  • Lagstadgad ränta
  • Grundläggande rättigheter
  • Penningfordran
   • Betalningsförelägganden
   • Småmål
   • Konkurs
  • Familjefrågor
  • Verkställighet av domstolsavgöranden
   • Förfarande för verkställande av en dom
   • Offentliga auktioner
   • Europeisk exekutionstitel
 • Rättshjälp
 • Medling
 • Arvsrätt
 • Brottsoffer
 • Rättigheter för tilltalade i brottmål
 • Verktyg för domstolar och jurister
  • Allmän information
   • Allmän beskrivning av principerna
   • Handbok
   • Bevisupptagning genom videokonferens
   • Information om nationella faciliteter
  • Civilrättsligt samarbete
   • Bevisupptagning
   • Delgivning av handlingar
   • Interimistiska åtgärder och säkerhetsåtgärder
   • Tidsfrister
   • Automatiserad behandling av mål
   • Förfarande för verkställande av en dom
   • Europeisk exekutionstitel
   • Småmål
   • Konkurs
   • Skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor
   • Betalningsförelägganden
   • Behörighet
  • Straffrättsligt samarbete
   • Europeisk arresteringsorder
   • Framställning om rättslig hjälp
    • Europeisk utredningsorder, ömsesidig rättslig hjälp och gemensamma utredningsgrupper
    • Frysning av tillgångar eller bevismaterial
    • Förverkande
 • Register
  • Företagsregister
  • Fastighetsregister
  • Konkursregister
   • Sök i de länkade konkursregistren
 • Hitta en…
 • Ordlistor och termer
 • Europeisk juridikutbildning
 • Dynamiska formulär
  • Formulär för europeiskt betalningsföreläggande
  • Formulär för småmål
  • Blanketter om ersättning till brottsoffer
  • Blanketter om europeiska verkställighetsbeslut
  • Blanketter om civilrättsliga och handelsrättsliga domar
  • Formulär för rättshjälp
  • Blanketter om äktenskapsmål och mål om föräldraansvar
  • Blanketter om underhållsskyldighet
  • Blanketter om delgivning av rättsliga handlingar
  • Formulär för bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur
  • Formulär för europeiskt beslut om kvarstad på bankmedel
  • Europeiskt arvsintyg
  • Offentliga handlingar
  • Formulär för ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder
 • Möjlighet till rättslig prövning i miljöärenden
 • Europeisk civilrättslig atlas