Detalii privind știrile

Zemljiška knjiga v Republiki Sloveniji

S 1. majem 2011 Slovenija je začela uporabljati nova pravila zemljiškoknjižnega postopka tako glede samega poslovanja sodišča navznoter kot tudi poslovanja sodišča s strankami.

Nova elektronska zemljiška knjiga načelo javnosti uresničuje v popolni meri, saj je vpogled v zemljiško knjigo dostopen na medmrežju Link opens in new windowPortal e-Sodstvo.

Za dostop in enostavni vpogled zadostuje zgolj registracija, sam vpogled pa je v celoti brezplačen.

Če želi stranka pridobiti overjen izpisek iz zemljiške knjige, ga lahko dobi:

• pri vsakem zemljiškoknjižnem sodišču,

• pri vsakem notarju in,

• na vsaki upravni enoti.

Overjen zemljiškoknjižni izpisek ostaja plačljiv.