Tuoreimmat päivitykset

 
Aiheet Jäsenvaltio Kieli Päivitetty viimeksi Laskeva järjestys
Perusoikeuskirjaa koskevat aineistot ja välineet Euroopan unioni suomi 02/06/2023
Tosiasiallisia omistajia ja edunsaajia koskevat rekisterit – hae tosiasiallisia omistajia ja edunsaajia koskevia tietoja Euroopan unioni suomi 31/05/2023
Eurooppalainen pidätysmääräys Euroopan unioni suomi 26/05/2023