Πρόσφατες επικαιροποιήσεις

 
θεματική(-ές) ενότητα(-ες) Κράτος μέλος Γλώσσα Τελευταία επικαιροποίηση Φθίνουσα σειρά
Αυτόματη διαδικασία Τσεχική ∆ηµοκρατία ελληνικά 19/11/2021