Търговски регистри в държавите от ЕС

Търговските регистри в Европа предлагат редица услуги, които могат да варират в различните държави членки.

Основните услуги, предоставяни от всички регистри, са регистрация, преглед и съхраняване на информация за дружествата, като например данни за правната форма, седалището, капитала и законните представители на дружеството, както и осигуряване на публичен достъп до тази информация.

За по-подробна информация относно регистрите в държавите членки, както и за тези в Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, моля, щракнете върху флага на съответната държава от списъка на тази страница.

Последна актуализация: 31/05/2023

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.