Uzņēmumu reģistri ES dalībvalstīs

Eiropā uzņēmumu reģistri piedāvā virkni pakalpojumu, kas dažādās dalībvalstīs var atšķirties.

Tomēr pamatpakalpojumi, ko piedāvā visi reģistri, ir uzņēmuma informācijas, piemēram, informācijas par uzņēmuma juridisko formu, tā galveno mītni, kapitālu un juridiskajiem pārstāvjiem, reģistrēšana, izskatīšana un glabāšana, kā arī šīs informācijas pieejamības sabiedrībai nodrošināšana.

Lai iegūtu sīku informāciju par reģistriem dalībvalstīs, kā arī Islandē, Lihtenšteinā un Norvēģijā, lūdzam izvēlēties vienu no karodziņiem, kas norādīti labajā pusē.

Lapa atjaunināta: 06/10/2020

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.