Uzņēmumu reģistri ES dalībvalstīs

Eiropā uzņēmumu reģistri piedāvā virkni pakalpojumu, kas dažādās valstīs var atšķirties.

Visu reģistru pamatpakalpojumi ir reģistrēt, pārbaudīt un glabāt informāciju par uzņēmumiem, piemēram, informāciju par sabiedrības juridisko formu, juridisko adresi, kapitālu un juridiskajiem pārstāvjiem, un darīt šo informāciju pieejamu sabiedrībai.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par reģistriem dalībvalstīs, kā arī Islandē, Lihtenšteinā un Norvēģijā, klikšķiniet uz šajā lapā uzskaitītās attiecīgās valsts karoga.

Lapa atjaunināta: 31/05/2023

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.