Obchodné registre v krajinách EÚ

V Európe obchodné registre poskytujú rôzne služby, ktoré sa môžu v jednotlivých členských štátoch líšiť.

Základnými službami, ktoré poskytujú všetky registre, sú evidovanie, skúmanie a uchovávanie informácií o spoločnostiach, napríklad informácií o právnej forme spoločnosti, jej sídle, základnom imaní a právnych zástupcoch, a sprístupňovanie týchto informácií verejnosti.

Ak chcete získať podrobné informácie o registroch v členských štátoch, ako aj na Islande, v Lichtenštajnsku a Nórsku, kliknite na vlajku príslušnej krajiny uvedenej na tejto stránke.

Posledná aktualizácia: 31/05/2023

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.