Registrele funciare

În această secțiune se analizează pe scurt acțiunile întreprinse pentru a îmbunătăți coordonarea dintre registrele funciare la nivel european.

Ce este ELRA?

Asociația registrelor funciare europene (ELRA) este o asociație fără scop lucrativ, creată în temeiul legislației belgiene, din care fac parte 32 de organizații ce reprezintă registrele funciare din 25 de țări europene. Scopul său principal constă în dezvoltarea și înțelegerea rolului pe care îl joacă registrele funciare pe piețele imobiliare și de capital.

Ce oferă ELRA?

În temeiul Acordului-cadru de parteneriat cu rețele din UE care activează în acest domeniu, ELRA organizează diferite activități, de exemplu ateliere, pentru a discuta impactul reglementărilor europene aspra registrelor funciare și a clienților acestora. ELRA publică pe site-ul său rezultatele acestor activități, sub formă de fișe informative. Unul dintre principalele roluri ale ELRA este, de asemenea, să furnizeze instituțiilor UE consultanță de specialitate cu privire la aspectele legate de înscrierile în registrele funciare.

Ca parte a proiectului IMOLA I, ELRA a elaborat un model electronic (documentul european de registru funciar — European Land Registry Document, ELRD), care poate fi utilizat pentru a afișa informații din registrele funciare din orice țară a UE, împreună cu materiale explicative în diferite limbi. ELRA organizează, de asemenea, cursuri de formare pentru a asigura o mai bună înțelegere a diferitelor sisteme juridice din țările UE.

IMOLA II este un nou proiect inovator, menit să promoveze un model de informații de referință, axat pe metadate descriptive despre conținutul informațional al sistemului cadastral. Acesta ar deveni astfel mai transparent și mai ușor de înțeles. Obiectivul IMOLA II este ameliorarea clarității și a interoperabilității informațiilor existente online. Rezultatul va fi conceput astfel încât să se încadreze în domeniul de aplicare al proiectului privind interconectarea registrelor funciare, aflat în curs de dezvoltare, asigurându-se interoperabilitatea datelor găzduite în IMOLA Knowledge Organisation System (glosare și lexicoane). Acesta va putea fi accesat prin intermediul unui sistem de extragere și vizualizare.

Un alt proiect important al ELRA a fost CROBECO (transferul electronic de imobile la nivel transfrontalier), care s-a axat pe înregistrarea transfrontalieră în registre funciare străine. Proiectul a primit finanțare din partea Comisiei Europene. Scopul proiectului a fost să faciliteze accesul la piața imobiliară paneuropeană prin sprijinirea cumpărătorilor străini în achiziționarea unei (a doua) locuințe în UE.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să vizitați site-ul ELRA.

ELRN

În 2010, în cadrul asociației s-a înființat Rețeaua europeană a registrelor funciare - ELRN(European Land Registry Network), cu scopul de a facilita cooperarea reciprocă între membrii ELRA. În prezent, din rețea fac parte 28 de membri ai ELRA din 21 de țări europene. Fiecare organizație numește un operator de registru (un ofițer de registru funciar specializat în drepturi de proprietate și înregistrarea terenurilor) ca punct de contact pentru rețea.

ELRN a creat instrumente pentru facilitarea accesului la serviciile pe care le propune la nivel european. Începând cu anul 2012, a emis, de asemenea, nouă fișe informative cu explicații pe teme diferite.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să vizitați site-ul ELRN.

Ultima actualizare: 09/07/2024

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.