Zemljiške knjige na ravni EU

V tem oddelku so na kratko obravnavani ukrepi za izboljšanje usklajevanja zemljiških knjig na evropski ravni.

Kaj je ELRA?

Evropsko združenje zemljiških knjig (ELRA) je neprofitno združenje po belgijskem pravu, sestavljeno iz 32 organizacij, ki predstavljajo zemljiške knjige 25 evropskih držav. Njegov glavni namen je razvoj in razumevanje vloge zemljiške knjige v okviru nepremičninskih in kapitalskih trgov.

Kaj nudi ELRA?

Združenje ELRA na podlagi okvirnega sporazuma o partnerstvu z mrežami na ravni EU razvija različne dejavnosti, kot so delavnice, na katerih udeleženci razpravljajo o učinku evropskih predpisov na zemljiške knjige in njihove stranke. Rezultate teh dejavnosti objavlja na svojem spletišču v obliki zbirke informativnih pregledov. Ena od glavnih nalog združenja ELRA je tudi zagotavljanje izvedenskega svetovanja institucijam EU na področju zemljiške knjige.

Združenje ELRA je v okviru projekta IMOLA I razvilo elektronsko predlogo (European Land Registry Document ali ELRD), ki se lahko uporabi za prikaz podatkov iz zemljiških knjig iz katere koli države EU, skupaj z obrazložitvenim gradivom v različnih jezikih. Združenje pripravlja tudi tečaje za boljše razumevanje različnih pravnih sistemov v različnih državah EU.

IMOLA II je inovativni nadaljevalni projekt. Njegov cilj je spodbujati učinkovit model referenčnih informacij, osredotočenih na opisne metapodatke, da se opredeli vsebina informacijskih objektov v zemljiškoknjižnem sistemu. To bi zagotovilo večjo preglednost in lažje razumevanje. Cilj projekta IMOLA II je izboljšati jasnost in interoperabilnost obstoječih spletnih informacij. Rezultat bo oblikovan tako, da bo ustrezal področju projekta povezovanja zemljiških knjig, ki se trenutno razvija, s čimer se bo zagotovila interoperabilnost podatkov, ki jih gosti sistem organizacije znanja IMOLA (glosarji in tezavri). Dostopen bo z uradnim sistemom za prikaz in vizualizacijo.

Pomemben projekt združenja ELRA je bil tudi CROBECO (Cross Border e-Conveyancing), ki je bil osredotočen na čezmejno registracijo v tujih zemljiških knjigah. Projekt je financirala Evropska komisija. Cilj projekta je bil poenostaviti vseevropski trg nepremičnin, in sicer s podporo tujim kupcem pri nakupu (drugega) doma v EU.

Več informacij najdete na spletišču združenja ELRA.

ELRN

V okviru združenja ELRA so njegovi člani leta 2010 vzpostavili evropsko mrežo zemljiških knjig ELRN (European Land Registry Network), katere cilj je poenostaviti medsebojno sodelovanje med člani združenja. Trenutno je mreži pridruženih 28 članov združenja ELRA iz 21 evropskih držav. Vsaka organizacija kot svojo kontaktno točko za mrežo imenuje uradnika za vpise, tj. uslužbenca zemljiške knjige, ki je strokovnjak za premoženjske pravice in vpisovanje zemljišč.

Mreža ELRN je ustvarila orodja za lažji dostop do njenih storitev na evropski ravni. Od leta 2012 je objavila tudi sklop devetih informativnih pregledov, ki pojasnjujejo različne teme.

Več informacij najdete na spletišču mreže ELRN.

Zadnja posodobitev: 09/07/2024

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.