Mediátoři

Slovensko

Tento oddíl vám pomůže nalézt mediátora na Slovensku.

Obsah zajišťuje
Slovensko

Jak nalézt mediátora na Slovensku

Slovenská databáze mediátorů je ve vlastnictví a správě Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky a je k dispozici pouze ve slovenštině.

Je přístup do databáze mediátorů zdarma?

Ano, přístup k informacím o mediátorech a vyhledávání informací jsou zdarma.

Jak vyhledat mediátora na Slovensku

Viz webová stránka Ministerstva spravedlnosti Slovenské republiky (Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky).

Poslední aktualizace: 27/02/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.