Paveldėjimas

Nacionalinės valstybių narių paveldėjimo taisyklės labai skiriasi (pvz., skirtingai reglamentuojama, kas yra paveldėtojai, kokios yra palikimo dalys ir kurios jų yra privalomosios, kaip turi būti administruojamas paveldimas turtas, kaip paveldėtojai atsako už palikėjo skolas ir t. t.).

Bendra informacija

Svarbus žingsnis siekiant sudaryti palankesnes tarpvalstybinio pobūdžio paveldėjimo sąlygas buvo 2012 m. liepos 4 dieną priimtos naujos Sąjungos taisyklės, kuriomis siekiama, kad jos piliečiai galėtų lengviau spręsti teisinius tarptautinio pobūdžio testamentų ar paveldėjimo klausimus. Šios naujos taisyklės taikomos asmenų, mirusių 2015 m. rugpjūčio 17 d. ar vėliau, palikimo paveldėjimui.

Reglamentu užtikrinama, kad paveldėjimo atvejai būtų tvarkomi nuosekliai, taikant vieną teisės sistemą ir kad tuo užsiimtų viena įstaiga. Paprastai paveldėjimo klausimus sprendžia paskutinės mirusiojo įprastinės gyvenamosios vietos teismai ir taikoma tos valstybės narės teisė. Tačiau piliečiai gali pasirinkti jų palikimo paveldėjimui taikyti šalies, kurios piliečiai jie yra, teisę. Tai, kad tarpvalstybinio paveldėjimo atveju taikoma viena teisės sistema ir procesą vykdo viena įstaiga, leidžia išvengti proceso dubliavimo ir prieštaringų teismų sprendimų. Tokiu būdu taip pat užtikrinamas valstybės narės teismo sprendimo pripažinimas visoje Sąjungoje be papildomų procedūrų.

Šiuo reglamentu taip pat įvestas Europos paveldėjimo pažymėjimas (EPP). Šis paveldėjimo klausimus sprendžiančios institucijos išduodamas dokumentas, gali būti naudojamas įpėdinių, testamentinės išskirtinės gavėjų, testamento vykdytojų ir palikimo administratorių – juo patvirtinamas jų statusas ir teisės ar įgaliojimai kitose valstybėse narėse. Išduotas EPP visose valstybėse narėse pripažįstamas be papildomų procedūrų.

2014 m. gruodžio 9 d. Komisija priėmė Įgyvendinimo reglamentą, kuriuo nustatytos Paveldėjimo reglamente numatytos formos:

E. teisingumo portale suteikiama galimybė čia, internete, užpildyti V formą (Europos paveldėjimo pažymėjimas) ir sukurti jos PDF.

Danija ir Airija priimant reglamentą nedalyvavo. Todėl šių dviejų valstybių narių institucijų vykdomoms tarptautinio paveldėjimo procedūroms toliau taikoma nacionalinė teisė.

Reglamentas netaikomas paveldimo turto mokesčio teisės klausimams.

Informacijos apie naujas ES paveldėjimo taisykles galite rasti šioje svetainėje.

Spustelėję reikiamos šalies vėliavą šiame puslapyje, rasite informacijos suvestinę apie atitinkamų valstybių narių nacionalinę paveldėjimo teisę ir procedūras. Šias informacijos suvestines parengė Europos teisminis tinklas civilinėse ir komercinėse bylose (EJN-civil) kartu su ES notariatų taryba (CNUE).

CNUE svetainėje Paveldėjimas Europoje galite rasti atsakymų į klausimus dėl paveldėjimo 22 valstybėse narėse.

Jei norite susirasti notarą valstybėje narėje, galite pasinaudoti paieškos priemone Kaip susirasti notarą, kurią parengė Europos Komisija kartu su dalyvaujančių šalių notarų asociacijomis.

Valstybių narių teisės nuostatos dėl testamentų registravimo labai skiriasi. Kai kuriose valstybėse narėse asmuo, sudarantis testamentą (testatorius), turi jį užregistruoti. Kitose registruoti testamentą tik rekomenduojama, arba reikia tik tam tikrų rūšių testamentų atveju. Keliose valstybėse narėse testamentų registro nėra.

Jei jums reikia sužinoti, kaip užregistruoti testamentą valstybėje narėje arba ar miręs asmuo sudarė testamentą, galite susipažinti su ES piliečiams ir teisės specialistams skirtais informaciniais dokumentais, kuriuos 3–4 kalbomis parengė Europos testamentų registrų tinklo asociacija (ENRWA). Šiuose informaciniuose dokumentuose paaiškinta, kaip reikia registruoti testamentą kiekvienoje valstybėje narėje ir pateikta patarimų, kaip kiekvienoje valstybėje narėje testamento ieškoti.

Susijusios nuorodos

Paveldėjimas – Pranešimai valstybėms narėms ir paieškos priemonė, padėsianti susirasti kompetentingą teismą ar instituciją

Piliečio vadovas : ES taisyklių taikymas siekiant paprasčiau išspręsti tarpvalstybinio paveldėjimo klausimus<

EU-ADAPT – „EU Adapt“ yra IT priemonė skirta padėti teisėjams, notarams ir kitiems praktikuojantiems teisininkams, dirbantiems tarpvalstybinio paveldėjimo srityje, rasti artimiausią lygiavertę teisę in rem. Naudotojas į priemonę gali įrašyti i) paveldėjimui taikytiną valstybės narės įstatymą (lex successionis), ii) pagal paveldėjimui taikytiną valstybės narės įstatymą galiojančią teisę in rem (toliau – teisė in rem) ir iii) valstybės narės, kurioje remiamasi teise in rem, įstatymą (lex rei sitae). Tuomet priemonėje pateikiamos gairės ir siūloma atitinkama teisė in rem pagal valstybės narės, kurioje remiamasi šia teise, įstatymą.

Projekto „Tolesni veiksmai tarpusavyje susiejant testamentų registrus“, skirto išnagrinėti galimybėms elektroninėmis priemonėmis padidinti tarpvalstybinio paveldėjimo proceso veiksmingumą, kuris, vadovaujant Estijos teisingumo ministerijai buvo įvykdytas bendradarbiaujant su Europos testamentų registrų tinklo asociacija, Europos Sąjungos notariatų taryba, Estijos notarų rūmais, Estijos registrų ir informacinių sistemų centru ir Europos Sąjungos valstybėmis narėmis, rezultatai:

Paskutinis naujinimas: 22/04/2024

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.