Bendrieji nacionaliniai teismai

Bendrosios kompetencijos teismai yra valstybių narių teismų sistemos pagrindas. Jie nagrinėja didžiąją dalį teismo bylų. Jų jurisdikcija labai įvairi. Čia rasite informacijos apie bendrosios kompetencijos teismus ir jų jurisdikciją kiekvienoje valstybėje narėje.

Daugumoje valstybių narių bendrosios kompetencijos teismai nagrinėja dviejų pagrindinių rūšių bylas:

  • baudžiamąsias bylas, t. y. susijusias su baudžiama nusikalstama veika (pvz., vagystė, vandalizmas, sukčiavimas ir pan.); šie teismai gali paskirti bausmes ir dažnai vadinami baudžiamaisiais teismais;
  • civilines bylas, t. y. ginčus tarp piliečių ir (arba) įmonių (pvz., ginčus dėl nuomos, rangos sutarties, santuokos nutraukimo ir pan.); šie teismai dažnai vadinami civiliniais teismais.

Spustelėjus kurios nors šalies vėliavą, bus pateikta išsami tos šalies informacija.

Paskutinis naujinimas: 17/11/2021

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.