Vnitrostátní specializované soudy

V některých členských státech existují specializované soudy, které se zabývají zvláštními věcmi. Takovéto soudy se často zabývají spory týkajícími se správních otázek nebo v některých případech spory mezi soukromými osobami nebo podniky.

Některé členské státy mají specializované soudy pro správní věci, tj. spory mezi veřejnými orgány a soukromými osobami nebo firmami, které se týkají rozhodnutí ze strany státní správy, jako např. spory o stavební povolení, oprávnění k podnikání nebo oznámení o daňovém výměru.

Co se týče sporů mezi soukromými osobami a/nebo podniky („občanskoprávní věci“), v některých členských státech existují specializované soudy pro pracovní věci.

Chcete-li získat podrobné informace o právu některého členského státu, zvolte si jeho vlaječku.

Poslední aktualizace: 17/11/2021

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.