Reţeaua judiciară europeană în materie civilă şi comercială

RJE (în materie civilă și comercială) facilitează crearea de rețele între autoritățile judiciare din țările UE pentru a îmbunătăți cooperarea judiciară.