Hozzáférés az igazságszolgáltatáshoz környezeti ügyekben

Ha Ön egy környezetkárosító cselekmény sértettje, vagy csupán a környezetet óvni kívánó, éber polgár, hasznos, ha ismeri a bírósághoz fordulással vagy az illetékes nemzeti testületek valamelyikénél történő panasztétellel kapcsolatos jogait, különösen, ha külföldön tartózkodik. E jogok érvényesítése során – gyakorlati információkkal kapcsolatosan – a nemzeti hatóságoktól és szervezetektől is kérhet segítséget. Egyes esetekben nehézséget okozhat a teendőkkel és az illetékes szervekkel kapcsolatos tájékozódás. Ezek a tájékoztatók számos információt nyújtanak arról, mire számíthat az Európai Unió egyes országaiban.

A környezeti ügyekben történő igazságszolgáltatáshoz való jogról szóló tájékoztatók könnyen hozzáférhető formában mutatatják be az arra vonatkozó szabályokat, hogyan lehet felülvizsgálati eljárást indítani egy független bíróság vagy közigazgatási szerv előtt.

Ha például Ön környezetkárosító tevékenységet tapasztal, vagy ha egy döntéshozatali folyamat során egyszerűen nem biztosítják Önnek az eljárási garanciákat (például a környezeti információkhoz való hozzáférés, a környezeti hatásvizsgálat vagy a nyilvános részvétel tekintetében), ez ellen Ön bírósághoz vagy a jog által létrehozott más független szervhez fordulhat. Ilyen esetekben hasznos tudni, hogy az egyes tagállamokban milyen különös szabályok vonatkoznak a polgárokat és csoportjaikat a felülvizsgálati eljárás során megillető jogokra.

Először is a közigazgatási aktusok, határozatok és mulasztások megtámadásához fontos ismerni azokat a szabályokat, amelyek a bírósághoz fordulás (esetenként locus standi vagy „kereshetőségi jog” elnevezéssel jelölt) jogára vonatkoznak.

Másodszor: ha fellebbezésének a bíróság helyt ad, azt is fontos tudni, hogy a polgárok és csoportjaik – ha megilleti őket a megtámadás joga – a hozzáférési feltételeket átfogó bizonyos garanciákra jogosultak. Ez különösen azt jelenti, hogy a fellebbezési eljárást ésszerű időn belül, indokolatlan késedelem nélkül be kell fejezni, és az eljárási költségek nem róhatnak túlzott terhet a felekre.

Azt is érdemes tudni, hogy a környezetvédelem terén aktív, nem kormányzati szervezetek a felülvizsgálati eljárásokban is kiemelt jogállással rendelkeznek: betöltik környezetvédelmi ellenőrző szerepüket, és védik a környezetet, amely saját magát nem tudja megvédeni, ugyanis „a környezetnek nincs hangja”.

A környezetet ténylegesen vagy potenciálisan károsító – például egy védett területre vagy a polgárok egészségére kihatással lévő – cselekmények ellenőrzésével kapcsolatos, ideális megközelítés kialakításához fontos tudni, hogy a panasz benyújtására jogosult polgárok bizonyos esetekben szakosított szervekhez, például az ügyészséghez vagy az ombudsmanhoz fordulhatnak.

A következő tájékoztatók útmutatást adnak Önnek az egyes tagállamokban lefolytatható környezetvédelmi eljárások legfontosabb lépéseivel, az Önt megillető jogokkal és a gyakorlásukhoz követendő alapvető szabályokkal kapcsolatban. Ezek az információk nem helyettesítik a jogi tanácsadást, és kizárólag tájékoztató jellegűek.

Ha szeretne részletesebben tájékozódni valamelyik tagállamról, válassza ki a kívánt ország zászlaját.

Utolsó frissítés: 09/07/2024

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.