Szülői felelősség – gyermek feletti felügyelet, kapcsolattartási jog

A szülői felelősség a gyermek személyével és javaival kapcsolatos jogok és kötelezettségek összességét jelenti. A szülői felelősség fogalma tagállamonként eltérő, de általában kiterjed a felügyeleti és láthatási jogokra. Ha Önök olyan nemzetközi pár, akik egy vagy több gyermekkel rendelkeznek, és jelenleg épp különválnak, meg kell állapodniuk a gyermekekre vonatkozó szülői felügyeletről.

Hol kell kezdeni?

Mik a láthatási jogok? Mit jelent a szülői felügyelet?

Amíg a szülők együtt élnek, a gyermekük feletti felügyeleti jogot általában közösen gyakorolják. Ha azonban a szülők felbontották a házasságukat vagy különváltak, el kell dönteniük, hogy a jövőben hogyan gyakorolják ezt a felelősséget.

A szülők dönthetnek úgy, hogy a gyermek felváltva él mindkét szülővel, vagy csak az egyik szülővel. Ez utóbbi esetben a másik szülő általában jogosult meglátogatni és kapcsolatba lépni a gyermekkel bizonyos meghatározott időpontokban.

A felügyeleti jog a gyermek oktatásával és gondozásával kapcsolatos egyéb jogokat és kötelezettségeket is magában foglalja, beleértve a gyermek és vagyona gondozásának jogát is. A gyermek iránti szülői felelősséget általában a szülők viselik, de előfordulhatnak olyan helyzetek is, amikor a szülői felelősséget az az intézet viseli, amelyre a gyermeket rábízták.

Ki dönt a felügyeleti és láthatási jogokról?

A szülők közös megegyezéssel határozhatnak ezekről a kérdésekről. Ha a szülőknek nem sikerül megállapodásra jutniuk, közvetítő vagy ügyvéd segítségét is kérhetik. Ha közvetítőt szeretne találni, látogasson el az oldal alján található linkre.

Ha a szülők nem tudnak megállapodásra jutni, előfordulhat, hogy bírósághoz kell fordulniuk. A bíróság határozata alapján vagy mindkét szülő felügyeleti joggal rendelkezik a gyermek vagy gyermekek felett (közös felügyelet), vagy az egyik szülő rendelkezik felügyeleti joggal (kizárólagos felügyeleti jog). Abban az esetben, ha csak az egyik szülő rendelkezik felügyeleti joggal, a bíróság határozhat a másik szülő láthatási jogáról.

Nemzetközi pár esetében az uniós szabályok határozzák meg, hogy melyik bíróság rendelkezik illetékességgel az ügyben. Amennyiben meg szeretné tudni, hogy melyik bíróság illetékes, látogasson el az oldal alján található linkre.

A közös uniós szabályok fő célja annak elkerülése, hogy a két szülő a saját országa szerinti bírósághoz forduljon, és így ugyanazon ügyben két határozat szülessen. A szabály az, hogy a szülői felelősséggel, a felügyeleti és a láthatási jogokkal kapcsolatos ügyekben határozathozatalra a gyermek szokásos tartózkodási helye szerinti ország bírósága illetékes.

Végre fogják-e hajtani a bíróság határozatát a másik uniós országban?

A határozatok elismerésére és végrehajtására szolgáló mechanizmus biztosítja, hogy a bíróság határozatát más uniós országokban is alkalmazzák, miután az Unión belüli illetékes bíróság tanúsítványt állított ki. Ez megkönnyíti a szülői felelősséggel rendelkező személyek vagy intézmények számára, hogy jogaikat gyakorolják.

A 2022. augusztus 1-jén vagy azt követően indított szülői felelősségre vonatkozó eljárások esetében nincs szükség különleges eljárásokra ahhoz, hogy az eredményül kapott határozat más tagállamokban végrehajthatóvá váljon – ezáltal elősegítve a gyermek és a két szülő közötti kapcsolatot. A 2022. augusztus 1-je előtt indított szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban hozott határozatok esetében továbbra is szükség lehet a végrehajthatóvá nyilvánításra.

Mely uniós szabályok alkalmazandók?

A gyermekek és szüleik közötti, határon átnyúló ügyek rendezésére vonatkozó szabályok a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint a gyermekek jogellenes külföldre viteléről szóló, 2019. június 25-i (EU) 2019/1111 tanácsi rendelet (Brüsszel IIb.) részét képezik. A rendelet a 2201/2003/EK rendelet rendelet (Brüsszel IIa.) helyébe lép, amely azonban továbbra is alkalmazandó az (EU) 2019/1111 rendelet 2022. augusztus 1-jei hatálybalépését megelőzően indított eljárásokra. Ezek a szabályok minden gyermekre egyformán vonatkoznak, függetlenül attól, hogy házasságban születtek-e vagy sem. A Brüsszel IIb. rendelet a házassági ügyekben és a szülői felelősséggel összefüggő ügyekben folytatott uniós igazságügyi együttműködés alapköve. A rendelet Dánia kivételével valamennyi uniós tagállamban alkalmazandó.

A Brüsszel IIb. rendelet alkalmazására vonatkozó gyakorlati útmutató ezen az oldalon található: EIH-kiadványok

Kérjük, válassza ki a vonatkozó ország zászlaját a részletes nemzeti információk megjelenítéséhez.

Kapcsolódó linkek

Utolsó frissítés: 14/06/2023

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.