Σε ποιο κράτος μέλος;

Βρείτε σε ποιο δικαστήριο ποιου κράτους μέλους μπορείτε να απευθυνθείτε σε περίπτωση που αποτύχουν οι προσπάθειες φιλικής επίλυσης μιας διαφοράς που έχετε με μια εταιρεία, έναν επαγγελματία, τον εργοδότη σας, ένα μέλος της οικογένειάς σας ή κάποιον άλλο, είτε στη χώρα σας είτε στο εξωτερικό.

Εάν η υπόθεσή σας έχει εθνική διάσταση, πρέπει απλώς να προσδιορίσετε το αρμόδιο δικαστήριο ή, με άλλα λόγια, το δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία. Εάν απευθυνθείτε σε λάθος δικαστήριο ή εάν υπάρξει διαφορά για το ζήτημα της δικαιοδοσίας, αντιμετωπίζετε τον κίνδυνο σημαντικής καθυστέρησης της δίκης ή και απόρριψης της υπόθεσής σας λόγω αναρμοδιότητας.

Κάθε κράτος μέλος διαθέτει διαφορετικούς κανόνες περί δικαιοδοσίας που καθορίζουν την κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των δικαστηρίων στην επικράτειά του.

Εάν η δικαστική σας υπόθεση έχει διεθνή ή διασυνοριακή διάσταση, πρέπει να εντοπίσετε τόσο το αρμόδιο κράτος μέλος όσο και το αρμόδιο δικαστήριο (που έχει δηλαδή δικαιοδοσία). Η απάντηση στα ερωτήματα αυτά ενδέχεται να έχει σημαντικές συνέπειες. Εάν πρέπει να προβείτε σε επίλυση διαφορών στο εξωτερικό, ενδέχεται να έρθετε αντιμέτωποι με επιπλέον δυσκολίες και δαπάνες, για παράδειγμα λόγω της ανάγκης να μεταφράσετε τις καταθέσεις σας, να προσλάβετε δικηγόρο στο κράτος μέλος όπου εκδικάζεται η υπόθεση ή να ταξιδέψετε για να παραστείτε στις ακροαματικές διαδικασίες.

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ (για να μεταφερθείτε στην αντίστοιχη σελίδα του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου για αστικές και εμπορικές υποθέσεις).

Για να εντοπίσετε το αρμόδιο δικαστήριο για μια συγκεκριμένη υπόθεση, επισκεφθείτε το εργαλείο αναζήτησης του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Άτλαντα σε αστικές υποθέσεις, το οποίο περιλαμβάνει τις ονομασίες και τις διευθύνσεις όλων των δικαστηρίων των κρατών μελών που είναι αρμόδια για αστικές και εμπορικές υποθέσεις (Πρωτοδικεία, Εφετεία, κτλ.) καθώς και τις γεωγραφικές περιοχές όπου έχουν δικαιοδοσία.

Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε τις σελίδες σχετικά με:

Αφού εντοπίσετε το αρμόδιο κράτος μέλος και δικαστήριο, μπορείτε να προχωρήσετε στην παραπομπή της υπόθεσής σας στο δικαστήριο. Για τον σκοπό αυτό δείτε τη σελίδα Πώς να προχωρήσω;.

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/11/2021

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.