Eurooppalainen suojelumääräys

Väkivallan ja häirinnän uhrille myönnetty oikeudellinen suojelu voidaan panna täytäntöön myös muissa EU-maissa.

Oikeus saada suojelua, kun muuttaa toiseen jäsenvaltioon

Kansalliset viranomaiset määräävät monissa tapauksissa erityisistä suojelutoimenpiteistä (lähestymiskielto tai vastaava suojelumääräys) uhrin suojelemiseksi väkivallalta ja häirinnältä. Toimenpiteillä pyritään estämään tekijää jatkamasta väkivaltaista käyttäytymistään. Henkilö, jonka hyväksi on annettu suojelumääräys yhdessä jäsenvaltiossa, voi hakea suojelun jatkamista muuttaessaan tai matkustaessaan toiseen jäsenvaltioon. EU:ssa on tätä varten käytössä järjestelmä suojelutoimenpiteiden vastavuoroista tunnustamista varten.

Kansalliset suojelutoimenpiteet voivat olla luonteeltaan yksityis-, rikos- tai hallinto-oikeudellisia. Niiden kestossa, laajuudessa ja hyväksymismenettelyissä on jäsenvaltiokohtaisia eroja. Koska EU:n lainsäädännössä säädetään erikseen yksityisoikeudellisten ja rikosoikeudellisten toimenpiteiden tunnustamisesta, kolmen tavallisimman EU:ssa käytössä olevan suojelutoimenpiteen vastavuoroisen tunnustamisen varmistamiseksi tarvittiin kaksi eri säädöstä. Näissä säädöksissä tarkoitetut suojelumääräykset koskevat tilanteita, joissa uhkaa aiheuttavaa henkilöä kielletään oleskelemasta tietyissä paikoissa sekä ottamasta yhteyttä rikoksen uhriin tai potentiaaliseen uhriin ja lähestymästä häntä tai rajoitetaan tällaista oleskelua tai yhteydenpitoa.

Eurooppalaisesta suojelumääräyksestä annetulla direktiivillä 2011/99/EU luodaan mekanismi, jonka avulla rikosoikeuden alalla määrätyt suojelutoimenpiteet voidaan tunnustaa eri jäsenvaltioiden välillä.

Eurooppalaista suojelumääräystä voi hakea henkilö, jonka hyväksi on jossakin jäsenvaltiossa annettu suojelumääräys rikosasiassa.

Jäsenvaltion, johon suojeltava henkilö matkustaa tai muuttaa, olisi hyväksyttävä tällainen määräys yksinkertaistetulla ja nopeutetulla menettelyllä.

Henkilö, jonka hyväksi on annettu suojelumääräys hänen asuinjäsenvaltiossaan käsiteltävässä yksityisoikeudellisessa asiassa, voi vedota yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta annettuun asetukseen (EU) N:o 606/2013. Asetuksella luodaan mekanismi yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden tunnustamiseksi sellaisenaan jäsenvaltioiden välillä.

Henkilö, jonka hyväksi on annettu suojelumääräys hänen asuinjäsenvaltiossaan käsiteltävässä yksityisoikeudellisessa asiassa, voi vedota siihen suoraan muissa jäsenvaltioissa esittämällä niiden toimivaltaisille viranomaisille todistuksen, josta hänen oikeutensa käyvät ilmi.

Direktiiviä ja asetusta on sovellettu 11. päivästä tammikuuta 2015.

Päivitetty viimeksi: 07/10/2020

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.