Majetkové poměry v manželství

Vnitrostátní pravidla upravující rozdělení majetku mezinárodních párů v případě rozvodu, rozluky nebo úmrtí

Občané Evropské unie se stále častěji stěhují za hranice svého státu a studují, pracují nebo zakládají rodiny v jiné zemi EU. To s sebou nese rostoucí počet mezinárodních párů v manželství nebo v registrovaném partnerství.

Mezinárodní páry jsou páry tvořené osobami s různou státní příslušností, které žijí v jiné zemi EU, než ze které pocházejí, nebo vlastní majetek v různých zemích. Mezinárodní páry – ať už jde o manžele nebo registrované partnery – potřebují svůj majetek spravovat a zejména řešit jeho rozdělení v případě rozvodu/rozluky nebo úmrtí jednoho z nich.

V těchto situacích mezinárodním párům pomáhají pravidla EU. Tato pravidla platí v 18 zemích EU: ve Švédsku, Belgii, Řecku, Chorvatsku, Slovinsku, Španělsku, Francii, Portugalsku, Itálii, na Maltě, v Lucembursku, Německu, České republice, Nizozemsku, Rakousku, Bulharsku, Finsku a na Kypru.

Pravidla určují, ve které zemi EU by se měli mezinárodní páry obrátit na soud v záležitostech týkajících se jejich majetku, a určují rozhodné právo pro řešení těchto záležitostí. Pravidla rovněž zjednodušují způsob uznávání a vymáhání soudních rozhodnutí nebo notářských listin z jedné země EU v jiné zemi EU.

Chcete-li získat podrobné informace týkající se některé země, zvolte si její vlaječku.

Potřebujete-li další informace, obraťte se prosím na orgány nebo právníka v dané zemi EU.

Informace lze rovněž získat na internetových stránkách http://www.coupleseurope.eu/cs/home Rady notářů Evropské unie.

Poslední aktualizace: 30/05/2023

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.