Sagsomkostninger

Malta

I denne casestudy, der vedrører handelsret (erstatningsansvar), anmodedes medlemsstaterne om at give kunden oplysninger om sagsomkostningerne i følgende tilfælde: Tilfælde A – National sag: En varmeanlægsfabrikant leverer en varmeovn til en installatør. Installatøren videresælger (og installerer) varmeovnen hos en kunde til opvarmning af dennes hus. Kort herefter opstår der brand i huset. Alle berørte (varmeanlægsfabrikanten, installatøren og den endelige forbruger) er forsikret. Grunden til brandens opståen er omstridt. Ingen vil betale erstatning til kunden. Kunden beslutter at anlægge en retssag med krav om fuld erstatning mod varmeanlægsfabrikanten, installatøren og forsikringsselskaberne. Tilfælde B – Tværnational sag: En varmeanlægsfabrikant i medlemsstat B leverer en varmeovn til en installatør i medlemsstat C. Installatøren videresælger (og installerer) varmeovnen hos en kunde i medlemsstat A til opvarmning af dennes hus. Kort herefter opstår der brand i huset. Alle berørte (varmeanlægsfabrikanten, installatøren og den endelige forbruger) er forsikret ved et forsikringsselskab i deres egen medlemsstat. Grunden til brandens opståen er omstridt. Ingen vil betale erstatning til kunden. Kunden beslutter at anlægge en retssag i medlemsstat A med krav om fuld erstatning mod varmeanlægsfabrikanten, installatøren og forsikringsselskabet i medlemsstat A.

Indholdet er leveret af
Malta

Omkostninger i Malta

Omkostninger og gebyrer for sager ved domstole, appeller og alternativ konfliktløsning


Case study

Domstol

Appelsager

Gebyrer for sagsanlæg

Udskriftsgebyrer

Andre gebyrer

Gebyrer for sagsanlæg

Udskrifts­gebyrer

Andre gebyrer

Sag A

Minimum 712,77 EUR (afhænger også af kravets størrelse)

Ikke relevant

195,65 EUR

Ikke relevant

Sag B

Minimum 712,77 EUR (afhænger også af kravets størrelse)

Ikke relevant

195,65 EUR

Ikke relevantOmkostninger og gebyrer til advokat, foged og sagkyndige


Case study

Advokat

Foged

Sagkyndig

Er der advokat­tvang?

Gennem­snitlige omkost­ninger

Er der advokat­tvang?

Omkostninger før doms­afsigelsen

Omkostninger efter doms­afsigelsen

Er dette obligatorisk?

Omkost­ninger

Sag A

Ja

Afhænger af kravets størrelse

Nej

Ikke relevant

Ikke relevant

Nej, men i dette tilfælde meget sandsynligt

Afhænger af kravets størrelse

Sag B

Ja

Afhænger af kravets størrelse

Nej

Ikke relevant

Ikke relevant

Nej, men i dette tilfælde meget sandsynligt

Afhænger af kravets størrelseGodtgørelse til vidner, sikkerhedsstillelse og andre relevante gebyrer


Case study

Godtgørelse til vidner

Sikkerhedsstillelse

Andre gebyrer

Får vidnet udbetalt godtgørelse?

Omkost­ninger

Eksisterer dette, og hvornår og hvordan bruges det?

Omkostninger

Beskrivelse

Omkostninger

Sag A

Nej

Ikke relevant

Ikke relevant, da kravets størrelse ikke er angivet

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Sag B

Nej

Ikke relevant

Ikke relevant, da kravets størrelse ikke er angivet

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevantOmkostninger til retshjælp og andre godtgørelserCase study

Retshjælp

Hvornår og på hvilke betingelser anvendes retshjælp?

Hvornår godtgøres hele beløbet?

Betingelser?

Sag A

Retshjælp ydes, hvis personen lever af sociale ydelser eller en mindsteløn, og den pågældende kun har én ejendom.

Ikke relevant

Ikke relevant

Sag B

Retshjælp ydes, hvis personen lever af sociale ydelser eller en mindsteløn, og den pågældende kun har én ejendom.

Ikke relevant

Ikke relevant
Case

study

Godtgørelse

Kan den vindende part få godtgjort sagsomkostninger?

Hvis hele beløbet ikke godtgøres, hvilken procentdel godtgøres så generelt?

Hvilke omkostninger godtgøres aldrig?

Er der tilfælde, hvor retshjælpen skal tilbagebetales til retshjælpsorganet?

Sag A

Ja

Afhænger af sagens udfald

Private møder med advokaten (indgår ikke i sagsomkostningerne)

Ikke relevant

Sag B

Ja

Afhænger af sagens udfald

Private møder med advokaten (indgår ikke i sagsomkostningerne)

Ikke relevantOmkostninger til oversættelse og tolkning


Case study

Oversættelse

Tolkning

Andre særlige omkostninger i forbindelse med tværnationale tvister?

Hvornår og på hvilke betingelser er det nødvendigt?

Omtrentlige omkostninger?

Hvornår og på hvilke betingelser er det nødvendigt?

Omtrentlige omkostninger?

Beskrivelse

Omtrentlige omkostninger?

Sag A

Når kun den ene part taler engelsk.

34,94 EUR

Anvendes kun, når et vidne hverken taler maltesisk eller engelsk

Timetakst på mellem 11,65 EUR og 58,23 EUR

Omkostninger afholdt i forbindelse med kundgørelse for den part, der bor i udlandet

Afhænger af, hvilke gebyrer der pålægges af andre medlemsstater

Sag B

Når kun den ene part taler engelsk.

34,94 EUR

Anvendes kun, når et vidne hverken taler maltesisk eller engelsk

Timetakst på mellem 11,65 EUR og 58,23 EUR

Omkostninger afholdt i forbindelse med kundgørelse for den part, der bor i udlandet

Afhænger af, hvilke gebyrer der pålægges af andre medlemsstater


Sidste opdatering: 02/11/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.