Izmaksas

Ikvienai personai, kas gatavojas iesniegt prasību tiesā vai vēlas panākt sprieduma izpildi, jābūt pieejamai informācijai par tiesāšanās izmaksām attiecīgajā dalībvalstī.

Tiesāšanās izmaksas civillietās un komerclietās ES mērogā nav saskaņotas — tās reglamentē dalībvalstu tiesību akti. Tāpēc izmaksas dažādās dalībvalstīs atšķiras.

Lai iegūtu plašāku informāciju par tiesāšanās izmaksām dalībvalstīs un par Eiropas Komisijas uzdevumā veikto gadījumu izpēti, izvēlieties kādu no labajā pusē redzamajiem karogiem.

Ja jums nepietiek līdzekļu, lai segtu tiesāšanās izmaksas, varat lūgt juridisko palīdzību.

Papildu informāciju atradīsiet pievienotajā pētījumā (tas pieejams tikai angļu un franču valodā), kas veikts, lai gūtu skaidrību par civilās tiesvedības izmaksu noteikšanas pamatiem katrā dalībvalstī:

  • nosakot katra apzinātā izmaksu noteikšanas pamata un civilās tiesvedības kopējo izmaksu attiecību,
  • salīdzinot lietas dalībnieku izmaksas dažādās dalībvalstīs,
  • noskaidrojot izmaksu noteikšanas pamatu un izmaksu apmēra atšķirības,
  • noskaidrojot , kā tiesāšanās izmaksu pārredzamība un izmaksu noteikšanas pamatu un izmaksu apmēra atšķirību ierobežošana var uzlabot tiesas pieejamību,
  • sniedzot ieteikumus par iespējamiem ES mēroga pasākumiem, piemēram, obligātiem standartiem, lai atvieglotu tiesas pieejamību, uzlabojot civilās tiesvedības izmaksu pārredzamību,
  • attiecīgos gadījumos apzinot vispārējās kopsakarības starp pilsoņu tiesāšanās izmaksām un tiesas pieejamību,
  • noskaidrojot īpašus jautājumus, kas attiecas uz pārrobežu strīdiem.

Pētījums atspoguļo faktisko stāvokli Eiropas Savienībā 2007. gada decembrī.

Saistītie materiāli

Pētījums par civilās tiesvedības izmaksu pārredzamību Eiropas Savienībā PDF (2615 Kb) en angļu valodā

Pētījums par civilās tiesvedības izmaksu pārredzamību Eiropas Savienībā PDF (2665 Kb) fr franču valodā

1. pielikums. Publiskās aptaujas rezultāti PDF (1700 Kb) en

Valsts ziņojums — Beļģija PDF (829 Kb) en

Valsts ziņojums — Bulgārija PDF (566 Kb) en

Valsts ziņojums — Čehija PDF (703 Kb) en

Valsts ziņojums — Dānija PDF (560 Kb) en

Valsts ziņojums — Vācija PDF (565 Kb) en

Valsts ziņojums — Igaunija PDF (872 Kb) en

Valsts ziņojums — Īrija PDF (400 Kb) en

Valsts ziņojums — Grieķija PDF (849 Kb) en

Valsts ziņojums — Spānija PDF (640 Kb) en

Valsts ziņojums — Francija PDF (1312 Kb) en

Valsts ziņojums — Itālija PDF (772 Kb) en

Valsts ziņojums — Kipra PDF (555 Kb) en

Valsts ziņojums — Latvija PDF (742 Kb) en

Valsts ziņojums — Lietuva PDF (950 Kb) en

Valsts ziņojums — Luksemburga PDF (551 Kb) en

Valsts ziņojums — Ungārija PDF (533 Kb) en

Valsts ziņojums — Malta PDF (742 Kb) en

Valsts ziņojums — Nīderlande PDF (702 Kb) en

Valsts ziņojums — Austrija PDF (829 Kb) en

Valsts ziņojums — Polija PDF (396 Kb) en

Valsts ziņojums — Portugāle PDF (781 Kb) en

Valsts ziņojums — Rumānija PDF (544 Kb) en

Valsts ziņojums — Slovēnija PDF (723 Kb) en

Valsts ziņojums — Slovākija PDF (872 Kb) en

Valsts ziņojums — Somija PDF (504 Kb) en

Valsts ziņojums — Zviedrija PDF (457 Kb) en

Lapa atjaunināta: 16/02/2021

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.