Nasljeđivanje

Informacije na nacionalnoj razini i internetski obrasci u vezi s Uredbom br. 650/2012

Opće informacije

Uredbom (EU) br. 650/2012 od 4. srpnja 2012. o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršavanju odluka i prihvaćanju i izvršavanju javnih isprava građanima se nastoje olakšati međunarodni ostavinski postupci.

Uredba se primjenjuje u svim državama članicama Europske unije, osim Danske i Irske.

Uredba se primjenjuje na nasljeđivanje osoba koje umru 17. kolovoza 2015. ili nakon tog datuma te će se njome osigurati dosljedni ostavinski postupci koje će provoditi jedinstveno nadležno tijelo na temelju jednog zakona, pri čemu će se građanima ujedno omogućiti da odaberu pravo svoje države kao mjerodavno pravo u svojem ostavinskom predmetu.

Uredbom se uvodi i Europska potvrda o nasljeđivanju, isprava koju tijelo nadležno za ostavinski predmet izdaje nasljednicima, legatarima, izvršiteljima oporuke i upraviteljima ostavine radi dokazivanja pravnog položaja i ostvarivanja prava ili ovlasti u drugim državama članicama, pri čemu nije potrebno provesti nikakav poseban postupak.

Komisija je 9. prosinca 2014. donijela Provedbenu uredbu kojom se utvrđuju obrasci koji su dostupni u skladu s Uredbom o nasljeđivanju.

Na portalu e-pravosuđe moguće je ispuniti obrazac V (Europska potvrda o nasljeđivanju) i kreirati ga u formatu PDF ovdje.

Za detaljne informacije koje se odnose na određenu zemlju odaberite odgovarajuću zastavu.

Druge poveznice

Vodič za građane : kako se zakonodavstvom EU-a pojednostavnjuje međunarodno nasljeđivanje

Posljednji put ažurirano: 17/03/2022

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.